Gratyfikant nexo PRO jest innowacyjnym programem w sposób systemowy pomagającym obsługiwać dział kadrowo-płacowy w małych i średnich firmach. O jego walorach przesądzają m.in. prosta, intuicyjna obsługa, automatyzacja wielu czynności oraz możliwość dopasowania wielu funkcji do potrzeb użytkownika.

Program został wyposażony w najbardziej istotne z punktu widzenia potrzeb sfery kadrowo-płacowej funkcje takie jak m.in. prowadzenie rozszerzonej ewidencji osobowej, sporządzanie wszelkich umów pracowniczych (o pracę, cywilnoprawnych), planowanie i naliczanie wynagrodzeń, prowadzenie rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS czy generowanie rozmaitych dokumentów kadrowo-płacowych.

Gratyfikant nexo PRO jest rozbudowanym wariantem Gratyfikanta nexo, posiadającym wiele dodatkowych funkcji i trafiającym do tych użytkowników, którym zależy na systemie elastycznym, mającym otwarty charakter. Poza typowymi możliwościami wersji podstawowej, Gratyfikant nexo PRO oferuje interesujące nowe możliwości. Zapewnia m.in. bogatsze zarządzanie umowami cywilnoprawnymi, zaawansowane określanie wartości składników płacowych, opcję przygotowywania własnych raportów i wydruków, wykorzystywania pól własnych do tworzenia różnych opisów. Dzięki tzw. punktom rozszerzeń i Sferze dla Gratyfikanta użytkownik zyskuje szansę wprowadzania własnych rozwiązań dostosowanych do specyfiki swojej firmy.

Należy podkreślić, że Gratyfikant nexo PRO jest jednym z elementów wielkiego systemu InsERT nexo PRO, w skład którego wchodzą również: Subiekt nexo PRO, rozbudowany wariant Subiekt nexo (program do obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej), Rachmistrz nexo PRO, rozbudowany wariant Rachmistrz nexo (program do prowadzenia uproszczonej księgowości), Rewizor nexo PRO, rozbudowany wariant Rewizor nexo (program finansowo-księgowy) oraz Gestor nexo PRO, rozbudowany wariant Gestor nexo (program do obsługi relacji z klientami).

Jakie są najważniejsze funkcje Gratyfikant nexo PRO?

▪ wyposażenie strony głównej programu w najistotniejsze informacje dotyczące aktualnego stanu rozliczeń kadrowo-płacowych w firmie;

▪ funkcję przypominania o najważniejszych zdarzeniach kadrowych, np. w przypadku, gdy umowa z pracownikiem wygaśnie lub zostanie rozwiązana, system automatycznie przypomina o obowiązku wystawienia świadectwa pracy, druku PIT-11 i konieczności wyrejestrowania z ubezpieczeń;

▪ intuicyjny i funkcjonalny system planowania oraz realizacji wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, który zawiera m.in.:

- opcję parametryzacji kwotowych składników płacowych;

- opcję definiowania wartości składników w trojaki sposób: globalnie, dla działów lub dla konkretnych pracowników;

- funkcję operacji zbiorczych, pozwalającą wprowadzać korekty w systemie wynagrodzeń;

- możliwość rozliczania akordów, prowizji, potrąceń komorniczych;

- funkcję rozliczania czasu pracy;

- funkcję automatycznego naliczania płac dzięki mechanizmowi przypomnień oraz intuicyjnemu kreatorowi;

- funkcję analizatora wypłaty, pozwalającego szczegółowo opisywać obliczenia konkretnych składników wynagrodzenia;

- opcję elastycznego konfigurowania wydruków list płac;

▪ możliwość konstruowania rozbudowanej ewidencji osobowej zawierającej przejrzyście uporządkowane dane;

▪ funkcję konstruowania umów o pracę i cywilnoprawnych wraz z aneksami;

▪ możliwość korzystania z obszernej biblioteki wydruków kadrowych (umów, aneksów, świadectw, zaświadczeń, skierowań etc.) z uwzględnieniem opcji tworzenia własnych wzorów;

▪ możliwość wielosystemowego rozliczania czasu pracy;

▪ funkcję ewidencjonowania czasu pracy, wykorzystującą do opisu różne kategorie jak np. godziny pracy (przepracowane, nadliczbowe, nocne), urlopy i zwolnienia lekarskie, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop;

▪ możliwość rozliczania akordów, prowizji i potrąceń komorniczych;

▪ funkcję kompleksowej obsługi delegacji krajowych i zagranicznych;

▪ opcję generowania, druku i elektronicznej wysyłki deklaracji skarbowych (PIT-2, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-12, PIT-37, PIT-40);

▪ możliwość wypełniania deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS z opcją ich eksportu do programu Płatnik;

możliwość generowania raportów na potrzeby PPK;

opcję zarządzania bankowością elektroniczną;

▪ specjalny Portal pracownika, będący wygodnym i nowoczesnym narzędziem komunikacji z pracownikiem, umożliwiającym mu – za sprawą przeglądarki internetowej - pełny wgląd w swoje dane z dowolnego miejsca.

W wersji PRO dostępne są dodatkowe funkcje:

▪ specjalna Sfera dla Gratyfikanta, umożliwiająca kreowanie własnych rozwiązań;

▪ dodatkowe tzw. punkty rozszerzeń, pozwalające np. na tworzenie własnych algorytmów (m.in. własnych składników płacowych, tzw. pluginów);

▪ opcja korzystania z pól i słowników własnych, służących do opisywania obiektów w programie; pola i słownik pozwalają przeprowadzać analizy według własnych kryteriów;

▪ opcja tworzenia własnych raportów i wydruków oraz możliwość ich eksportu do pozostałych programów z grupy InsERT nexo;

▪ możliwość wprowadzania flag własnych dedykowanych dla konkretnych elementów biznesowych (np. umów o pracę);

▪ opcja używania widoków w modułach;

▪ możliwość określania własnych ról użytkowników;

▪ rozbudowana kategoria umów cywilnoprawnych, uwzględniająca takie elementy jak prowadzenie kalendarza czy szczegółową ewidencję czasu pracy (m.in. godziny przepracowane, absencje, naliczenia i potrącenia, różne składniki płacowe);

▪ dodatkowe funkcje składników definiowalnych, m.in. odnoszenie się do innych wypłat czy rachunków z aktualnego miesiąca oraz wypłat i rachunków z poprzednich miesięcy;

▪ możliwość korzystania z wielopoziomowej struktury organizacyjnej.

Gratyfikant nexo PRO to zaawansowana i kompletna propozycja dla firm poszukujących jak najlepszego systemu kadrowo-płacowego.