Budowanie trwałych, opartych na solidnych podstawach relacji z klientami to priorytet niemal każdej firmy. Wychodząc naprzeciw potrzebie wydajnej współpracy biznesu z klientami, InsERT przygotował specjalny program Gestor nexo PRO. Pozwala on nie tylko tworzyć efektywne relacje z kontrahentami, ale też w lepszy sposób zarządzać firmą. Dostępna w systemie automatyzacja wielu czynności umożliwia oszczędność czasu, co jest niebagatelnym atutem dla zapracowanych użytkowników.

Charakterystyka programu Gestor Nexo PRO

Gestor nexo PRO to innowacyjne narzędzie dla firm, które pozwala m.in. na prezentację i negocjowanie ofert, prowadzenie szczegółowej ewidencji klientów wraz z historią kontaktów, zbiorcze wysyłanie maili dzięki wbudowanemu klientowi pocztowemu. Dla usprawnienia pracy wewnątrz firmy program wprowadza wiele przydatnych mechanizmów jak np. możliwość planowania zadań wraz z przyporządkowaniem ich do konkretnego pracownika, sprawdzanie postępów wykonywanych obowiązków i prac, rezerwowanie zasobów pozostających w dyspozycji firmy (np. samochodów służbowych).

Program stanowi poszerzony wariant Gestora nexo. Poza funkcjami wersji podstawowej zawiera wiele elementów dodatkowych, pozwalających dostosować jego możliwości do specyficznych potrzeb użytkownika. Są to m.in. pola własne, słowniki, flagi, raporty, wzorce wydruków i wiele innych indywidualnych rozwiązań i funkcji.

W programie istnieje również możliwość sprawnego zarządzania serwisem, obsługą napraw i zarządzaniem reklamacjami. Użytkownik ma możliwość kontroli nad odpowiednimi częściami, sprawdzeniem rentowności zlecenia i weryfikacji potrzebnych dokumentów. 

Innym modułem, o którym warto wspomnieć są również "Umowy z klientami". Daje on możliwość przechowywania umów z klientami, ale również tych zewnętrznych dotyczących np. mediów firmy. Moduł pozwala na ustawienie stosownych powiadomień, w momencie, gdy umowa zbliża się do końca. 

Warto zaznaczyć, że Gestor nexo PRO wchodzi w skład wielkiej rodziny produktów InsERT nexo PRO, tworzącej zintegrowany system, którego pozostałymi elementami są: Subiekt nexo PRO (program do obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej), Rachmistrz nexo PRO (program do prowadzenia uproszczonej księgowości), Rewizor nexo PRO (program finansowo-księgowy) oraz Gratyfikant nexo PRO (program kadrowo-płacowy).

Podstawowe funkcje oferowane przez Gestor nexo PRO:

▪ możliwość przechowywania w systemie danych klientów oraz łatwe ich wyszukiwanie; system pozwala uwzględniać dane kluczowe dla CRM;

▪ funkcja szczegółowego ewidencjonowania historii kontaktów z klientem, w tym wszystkich działań i transakcji wykonanych z jego udziałem, wystawionych dokumentów handlowych, zaprezentowanych ofert itd.;

▪ opcja definiowania i użytkowania zbiorów klientów;

▪ funkcja całościowej obsługi ofert i procesów ofertowania, w tym ich zbiorcze generowanie;

▪ możliwość przekształcania ofert w dokumenty magazynowe i handlowe (funkcja ta dostępna jest w przypadku posiadania licencji na Subiekta nexo);

▪ możliwość wielowalutowej obsługi ofert;

▪ możliwość przygotowywania i stosowania promocji

▪ opcja wysyłania indywidualnych bądź zbiorczych wiadomości SMS, np. dotyczących sprzedaży (do klientów), windykacji (do kontrahentów), spraw firmowych (do pracowników);

▪ możliwość konstruowania planów związanych z działaniami firmy, zarówno dotyczących klienta, jak i innych elementów (np. spotkań, telefonów, faksów, maili, listów, notatek etc.);

▪ opcja ustawiania przypomnień dotyczących planowanych działań, uwzględniająca także możliwość planowania i wykonywania akcji automatycznych w podejmowanych czynnościach; opcja ta pozwala także na rejestrowanie czasu wykonywania działań;

▪ funkcja dodawania komentarzy przez pracowników uczestniczących w zaplanowanych czynnościach np. procesach ofertowych; w ten sposób tworzy się firmowy obieg informacji, ułatwiający integrację kluczowych działań;

▪ funkcja ewidencjonowania i rezerwowania zasobów pozostających w dyspozycji firmy (np. samochodów służbowych);

▪ funkcja porządkowania zaplanowanych czynności przy pomocy kalendarza;

▪ opcja prostej obsługi wiadomości e-mailowych dzięki wbudowanemu klientowi pocztowemu zgodnemu z protokołem IMAP;

▪ możliwość stosowania zbiorczych wysyłek wiadomości e-mailowych z wykorzystaniem autotekstów;

▪ możliwość wszechstronnego użycia mechanizmów korygujących i ułatwiających obsługę e-maili m.in. monitorowanie poprawności językowej (polski, angielski, niemiecki), kontrola obecności załączników itp.;

▪ opcja sporządzania raportów z możliwością przetwarzania ich wyników;

▪ prowadzenie bazy dokumentów pozwalające np. na ewidencjonowanie plików zewnętrznych m.in. umów w formacie pdf;

▪ możliwość zaznaczania obiektów za pomocą flag;

▪ opcja pracy na jednym bądź na wielu stanowiskach;

▪ funkcja importowania danych z Gestora GT.

Opcje dodatkowe programu GESTOR Nexo PRO właściwe jedynie wersji PRO

▪ specjalna funkcja - tzw. Sfera dla Gestora, pozwalająca wprowadzać własne rozwiązania;

▪ możliwość tworzenia ofert wielowariantowych;

▪ możliwość stosowania elektronicznej ewidencji w module "Umowy z klientami";

▪ korzystanie z tzw. punktów rozszerzeń, umożliwiających np. tworzenie własnych algorytmów, m.in. własnych definicji zestawów aktywnych klientów czy własnych akcji automatycznych;

▪ opcja korzystania z rozbudowanych pól własnych wraz ze słownikami; dotyczy m.in. takich kategorii jak: klienci, oferty, asortyment, zaplanowane działania itd.;

▪ możliwość tworzenia własnych raportów, wydruków i flag, przyporządkowanych do konkretnych sfer biznesu (np. dokumentów sprzedaży);

▪ opcja korzystania z wybranych widoków w modułach;

▪ możliwość określania własnych ról użytkowników;

▪ funkcja definiowania oddziałów oraz różnych dostawców w informacjach o asortymencie;

▪ możliwość zarządzania zamiennikami podstawowego asortymentu;

▪ możliwość korzystania z bogatej bazy dokumentów (ponad 1000 dokumentów).

▪ śledzenie wykonywanych przez użytkowników akcji w edycji dokumentów i zleceniach serwisowych. 

Podsumowując, program Gestor nexo PRO to nowoczesne i funkcjonalne narzędzie pracy, które sprawi, że pozyskiwanie klientów i budowanie z nimi trwałych relacji będzie odtąd dużo łatwiejsze!