Rewizor nexo jest systemem do prowadzenia pełnej księgowości. Technologie zastosowane i rozwiązania interfejsowe sprawiają, że prowadzenie księgowości w firmie staje się wygodniejsze i szybsze.

program rewizor nexo

Na każdym etapie pracy Rewizor nexo wspiera księgowych dając do dyspozycji funkcjonalności: zarządzanie planami kont, dekretacji i księgowania, ewidencji VAT, ewidencji pojazdów, umów i płac, obsługę środków trwałych, wystawianie deklaracji skarbowych, operacje na rachunkach bankowych i operacje kasowe, ewidencjonowanie i rozliczanie rozrachunków. Program wyróżnia się prostą, intuicyjną obsługą.


Rewizor nexo jest częścią InsERT nexo pakietu zintegrowanego, w którego składzie są również:

 • Rachmistrz nexo – program do prowadzenia uproszczonej księgowości.
 • Subiekt nexo – system obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej 
 • Gestor nexo - system CRM
 • Gratyfikant nexo - oprogramowanie kadrowo-płacowe.

Możliwości programu Rewizor nexo:

 • możliwość płynnego przejścia z księgowości uproszczonej na księgi rachunkowe;
 • elastyczne zarządzanie planami kont: generowanie wzorcowego planu kont, automatyczne tworzenie kont kartotekowych, przeniesienia z innego okresu obrachunkowego, obsługa kont pozabilansowych;
 • obsługa etapowej pracy na obrachunkowym okresie: kwalifikowanie zapisów do „13. miesiąca”, otwarcie i zamknięcie ksiąg;
 • rozbudowana dekretacja: podział dokumentów na polecenia księgowania i dekrety, możliwe stany dokumentu: w przygotowaniu, zatwierdzony oraz zaksięgowany;
 • ewidencja i rozliczanie podatku VAT: zakupów, sprzedaży (także sprzedaż marża), korekty VAT nieterminowych płatności, rozliczenia metodą, kasową;
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (wydruk tabeli i planów amortyzacji, dekretacja i naliczanie amortyzacji z uwzględnieniem kosztów związanych z miejscem użytkowania);
 • ewidencja wyposażenia i remanentów;
 • możliwość przygotowywania rozbudowanych sprawozdań finansowych;
 • obsługa wynagrodzeń (podstawowa): ewidencja osobowa, umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych;
 • system rozliczeń właścicielskich: składki ZUS wspólnika, ewidencja przychodów z innych źródeł (EP), odliczenia i obniżki podatku związane ulgami (w tym także darowizny na walkę z Covid);
 • ewidencja i rozliczanie pojazdów wykorzystywanych do działalności gospodarczej oraz pojazdów firmowych z możliwością pełnego bądź częściowego odliczenia VAT;
 • obsługa dokumentów własnych - dowodów wewnętrznych dotyczących operacji wewnątrz firmy;
 • obsługa operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych (płatność kartą płatniczą, bony), raporty kasowe;
 • obsługa operacji na rachunkach bankowych: polecenia przelewu zwykłe, ZUS, podatkowe z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (on-line i off-line);
 • ewidencja i rozliczanie rozrachunków, integracja z zapisami na konta oraz z zapisami VAT;
 • wystawianie i wydruk deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy wspólników i pracowników, podatek CIT (dla osób prawnych) oraz podatek VAT;
 • możliwość wystawiania deklaracji ZUS (RCA, DRA, RZA). Możliwość eksportu do programu Płatnik;
 • automatyczna dekretacja dokumentów księgowych oraz rejestrów VAT za pomocą definiowalnych schematów;
 • możliwość połączenia z systemem sprzedaży Subiekt nexo i Subiekt 123;
 • możliwość przygotowania pliku JPK_V7 i deklaracji, a następnie ich wysyłka;
 • praca jednostanowiskowa bądź sieciowa.