Gratyfikant Nexo

Gratyfikant nexo jest wielofunkcyjnym programem służącym do kompleksowej obsługi obszaru kadr i płac w małych i średnich firmach. Doskonale sprawdzi się także w biurach rachunkowych. Jego atutem jest niewątpliwie łatwa obsługa, a przyjazny interfejs i automatyzacja większości czynności powodują, że praca z nim charakteryzuje się szybkością oraz efektywnością. Dzięki elastyczności program można w wielu elementach dopasować do własnych potrzeb.

Dla wygody i usprawnienia pracy użytkownika Gratyfikant nexo wyposażony został w kluczowe funkcje, jak np. tworzenie obszernej ewidencji osobowej, sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych, planowanie i naliczanie wynagrodzeń pracowniczych, prowadzenie rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS czy też obsługa różnych dokumentów z działu kadry i płace.

Jakie są najważniejsze funkcje programu Gratyfikanta nexo?

▪ wyposażenie strony głównej programu w najistotniejsze informacje o aktualnym stanie rozliczeń kadrowo-płacowych w firmie;

▪ opcja przypominania o najważniejszych faktach kadrowych, np. gdy umowa z pracownikiem zostanie rozwiązana, system jest w stanie automatycznie przypomnieć o obowiązku wystawienia świadectwa pracy, druku PIT-11 i konieczności wyrejestrowania z ubezpieczeń;

▪ intuicyjny i funkcjonalny system planowania i realizacji wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, obejmujący m.in.:

- możliwość parametryzacji kwotowych składników płacowych;

- opcję definiowania składników globalnie, dla działów lub dla konkretnych pracowników;

- funkcję operacji zbiorczych, pozwalającą wprowadzać korekty w systemie płac;

- możliwość rozliczania akordów, prowizji, potrąceń komorniczych;

- możliwość rozliczania czasu pracy;

- funkcję automatycznego naliczania wynagrodzeń dzięki mechanizmom przypomnień oraz intuicyjnemu kreatorowi;

- funkcję analizatora wypłaty, pozwalającego na szczegółowy opis obliczeń konkretnych składników wynagrodzenia;

- opcję elastycznego konfigurowania wydruków list płac;

▪ możliwość konstruowania obszernej ewidencji osobowej zawierającej czytelnie uporządkowane dane;

▪ możliwość tworzenia umów o pracę i cywilnoprawnych wraz z aneksami;

▪ możliwość korzystania z bogatej bazy wydruków kadrowych (umów, aneksów, świadectw, zaświadczeń, skierowań etc.) z uwzględnieniem opcji tworzenia własnych wzorów;

▪ możliwość wielosystemowego rozliczania czasu pracy;

▪ funkcja ewidencji czasu pracy, wykorzystująca do opisu różne kategorie jak np. godziny pracy (przepracowane, nadliczbowe, nocne), urlopy i zwolnienia lekarskie, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop;

▪ możliwość rozliczania akordów, prowizji i potrąceń komorniczych;

▪ funkcja zarządzania delegacjami krajowymi i zagranicznymi;

▪ opcja generowania, druku i elektronicznej wysyłki deklaracji skarbowych (PIT-2, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-12, PIT-37, PIT-40);

▪ możliwość wypełniania deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS z opcją ich eksportu do programu Płatnik;

▪ możliwość generowania raportów na potrzeby PPK;

▪ obsługa bankowości elektronicznej;

▪ specjalnie przygotowana biblioteka załączników, która umożliwia magazynowanie do tysiąca plików;

możliwość obsługi RODO;

▪ specjalny Portal pracownika, stanowiący wygodny i nowoczesny mechanizm komunikacji z pracownikiem, umożliwiający mu – za pomocą przeglądarki internetowej - pełny wgląd w swoje dane z dowolnego miejsca.

Bogate funkcjonalności programu Gratyfikant nexo sprawiają, że jest on niezbędnym narzędziem pracy w działach kadrowych wielu firm.