Subiekt nexo PRO jest programem służącym do obsługi sprzedaży w małych i średnich firmach. Jest to wersja rozszerzona Subiekta nexo – zawiera wiele dodatkowych rozwiązań oprócz pełnej funkcjonalności standardowego systemu. Rozwiązań, które spełnią nawet bardzo nietypowe oczekiwania.

Subiekt nexo PRO umożliwia obsługę wielooddziałowego przedsiębiorstwa. System posiada funkcjonalność zaawansowanego nadawania cen towarom w postaci cennika głównego i dodatkowego. Posiada rozbudowaną obsługą zamówień – w wersji PRO dopisano m.in. widoki robocze: asortyment na wyczerpaniu, asortyment na zamówieniach do obsługi pozycji zamówienia, asortyment na zleceniach) ułatwiające zamawianie tak w przypadku klientów, jak i dostawców.

Subiekt nexo PRO cechuje większa elastyczność i otwartość. Umożliwia np. dodawanie pól własnych do różnych elementów programu również dodawanie wzorców wydruku i własnych raportów.

subiekt nexo pro

Możliwości programu Subiekta nexo PRO:

 • obsługa wszystkich typów dokumentów magazynowych i handlowych;
 • zbiorcze lub pojedyncze generowanie faktur do dokumentów WZ; rozdział dokumentów magazynowych i handlowych, korekty dokumentów magazynowych; automatyczne generowanie do faktury dokumentu WZ; faktury pro forma; faktury sprzedaży dla wielu magazynów;
 • rozbudowany system zamówień –pozycją dokumentu można nadawać indywidualny termin realizacji, także wcześniejszy niż realizacji całego dokumentu;
 • klienci - kartoteka obejmująca również informacje typu CRM;
 • asortyment (kartoteka) – usług, towarów, kompletów i opakowań zwrotnych; działy sprzedaży na kartotece;
 • elastyczne prowadzenie j polityki cenowej – przypisywanie zdefiniowanych cenników do klientów; cena, maksymalny i domyślny rabat pozycji cennika może być określany w zależności od jednostki miary i wysokości progu sprzedaży;
 • obsługa płatności kartą, obsługa przedpłat, płatności za pobraniem. Obsługa sprzedaży kredytowanej, cesji na innego płatnika oraz zaliczek pracowniczych;
 • obsługa kasy z rejestrowaniem operacji bezgotówkowych (płatności kartą płatniczą, bony) i gotówkowych;
 • obsługa operacji kasowych z odłożonym skutkiem tzw. niewykonanych;
 • rozbudowane zarządzanie rachunkami bankowymi (przelewy standardowe, przelewy do ZUS, przelewy podatkowe, opłaty prowizyjne, operacje na rachunku, wyciągi); bankowość elektroniczna za pomocą wymiany plików, jak również online dla wybranych banków;
 • prowadzenie rozrachunków (zobowiązań i należności), wezwania do zapłaty, rozliczenia wielowalutowe, noty odsetkowe, kompensaty;
 • synchronizacja zmian asortymentu w urządzeniach zewnętrznych i kartotece;
 • rozbudowana obsługa zewnętrznych urządzeń takich jak: kasy i drukarki fiskalne, czytniki kodów kreskowych, wagi etykietujące;
 • integracja z systemami finansowo-księgowymi: Rachmistrz nexo PRO i Rewizor nexo PRO.

Dodatkowe rozwiązania dostępne w wersji PRO programu Subiekt nexo:

 • Sfera dla Subiekta nexo – tworzenie własnych rozwiązań. Opis i dokumentacja techniczna w nexo SDK.
 • zaawansowane funkcje pól własne do obiektów systemu;
 • definiowanie własnych wydruków i raportów;
 • możliwość korekty kosztu dla dostaw;
 • rezerwacja dostaw w dokumentach, sprzedaż z dostaw, zakup z rozbiciem przyjęcia na partie, rejestracja rozbieżności w przyjęciach magazynowych;
 • realizacja pojedynczego zamówienia wieloma wydaniami. Jedno wydanie może obejmować pozycje z kilku różnych zamówień;
 • widok roboczy „Asortyment na zleceniach” oraz „Asortyment na wyczerpaniu”. Daje możliwość wydajnej i efektywnej pracy z zamówieniami do dostawców;
 • widok roboczy „Asortyment na zamówieniach do obsługi pozycji zamówienia”;
 • definiowanie wielu dostawców asortymentu z odznaczonym jednym głównym dostawcą i producentem (dla danego asortymentu każdemu dostawcy można przypisać zarówno zestaw jego indywidualnych symboli, jak i terminy dostawy);
 • płatności odroczone - rozszerzone możliwości np. rozbicie na raty;
 • definiowanie cenników dodatkowych - dotyczących części cennika głównego (można je ograniczać czasowo);
 • obsługa zamienników – prostych zbiorów usług bądź towarów, które na dokumentach można wymienić przy pomocy funkcji specjalnej pomiędzy elementami tego samego zbioru;
 • możliwość obsługi oddziałów firmy (dla każdego z oddziałów mamy związany z nim cennik główny, który jest domyślny dla wszystkich wystawianych do niego dokumentów handlowych);
 • funkcja dzielenia rozrachunku na raty (rozrachunek można podzielić na wiele kwot cząstkowych z określeniem terminu płatności dla każdej z nich);
 • rozliczenia i kompensaty wielowalutowe (np. USD, EUR);
 • narzędzie do weryfikacji pracy kasjera tzw. sesje kasowe (podczas zamykania sesji pogram sam wylicza, czy stan środków pieniężnych jest zgodny z zarejestrowanymi w systemie operacjami);
 • narzędzie do lepszego zarządzania rozliczeniami - sesje rozliczeniowe.