Rachmistrz nexo PRO jest oprogramowaniem przeznaczonym do prowadzenia uproszczonej księgowości, dedykowany tym firmom, które rozliczają się w formie księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Narzędzie to sprawdza się zarówno w przypadku przedsiębiorców, którzy samodzielnie dokumentują swoją działalność, jak i w biurach rachunkowych.

Rachmistrz nexo PRO to szersza wersją Rachmistrza nexo, która jest w stanie zapewnić o wiele większą elastyczność. Poza pełną funkcjonalnością standardowego systemu umożliwia m.in. na generowanie własnych raportów i wydruków, analizowanie zapisów według różnych cech z wykorzystaniem tzw. pól własnych, opisywanie w indywidualny sposób zdarzeń gospodarczych (np. dodatkowymi transakcjami VAT), oraz rozliczanie rozrachunków w systemie ratalnym i ewidencjonować je według własnych typów. Program pozwala też na realizację własnych rozwiązań poprzez tzw. punkty rozszerzeń i Sferę dla Rachmistrza nexo.

Rachmistrz nexo PRO jest częścią InsERT nexo PRO– zintegrowanego pakietu, na który składają się :

 • system obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej Subiekt nexo PRO
 • system finansowo-księgowy Rewizor nexo PRO,
 • kadrowo-płacowy Gratyfikant nexo PRO
 • system zarządzania relacjami z klientami Gestor nexo PRO.

Podstawowe możliwości programu Rachmistrza nexo PRO:

 • Możliwość prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego (płynne przejście między różnymi formami księgowości);
 • Funkcja prowadzenia i rozliczania ewidencji VAT: sprzedaży (w tym sprzedaż marża), zakupów, rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności. Ma również możliwość tworzenia plików na bazie JPK_V7 ;
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (wydruk tabeli i planów amortyzacji, naliczanie i dekretacja amortyzacji uwzględniając koszty przypadające na miejsca użytkowania), oraz prowadzenie ewidencji wyposażenia i remanentów;
 • Możliwość podstawowej obsługi wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów o pracę i umów cywilnoprawnych;
 • Prowadzenie zaawansowanego systemu rozliczeń właścicielskich: od składek ZUS wspólnika, poprzez ewidencję przychodów z innych źródeł, do odliczeń i obniżek podatku związanych z różnymi ulgami (z możliwością odliczenia darowizny przekazanej na walkę z COVID-19);
 • Funkcja ewidencji i rozliczania pojazdów prywatnych, które są wykorzystywane do działalności gospodarczej oraz pojazdów firmowych z możliwością częściowego bądź pełnego odliczenia VAT;
 • Możliwość obsługi dowodów wewnętrznych - dokumentów własnych podmiotu, jakie dotyczą operacji zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa;
 • Możliwość obsługi gotówkowych i bezgotówkowych operacji kasowych (płatność kartą płatniczą, bony), raporty kasowe;
 • Program pozwala na pełną obsługę operacji związanych z rachunkami bankowymi, polecenia przelewu standardowe, ZUS, podatkowe z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (offline i online);
 • Możliwość ewidencji i rozliczania rozrachunków, kompatybilność z zapisami księgowymi KPiR bądź EP oraz z zapisami VAT;
 • Możliwość wystawiania oraz wydruku deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy wspólników i pracowników, oraz podatek VAT;
 • Możliwość wystawiania deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA) oraz opcja wyeksportowania ich do programu Płatnik;
 • Funkcja automatycznej dekretacji do KPiR lub EP oraz rejestrów VAT za pomocą definiowalnych schematów;
 • Program jest w pełni kompatybilny z systemem sprzedaży Subiekt nexo i Subiekt 123;
 • Wsparcie w zakresie pliku JPK_V7 i generowania ksiąg i dowodów księgowych;
 • Stosowanie procedury centralnego rozliczania VAT; 
 • Możliwość zbadania kontrahentów na podstawie ogólnodostępnych danych GUS MF i innych;
 • Moduł ten umożliwia pracę jednostanowiskową bądź sieciową.

Dodatkowe rozwiązania dostępne w wersji Rachmistrz nexo PRO:

 • Sfera dla Rachmistrza nexo – możliwość generowania indywidualnych rozwiązań (szczegółowy opis i dokumentacja techniczna w nexo SDK);
 • definiowalne transakcje VAT;
 • określanie indywidualnych typów amortyzacji;
 • Program wyposażony jest w narzędzie do weryfikacji pracy kasjera - sesje kasowe (kiedy zamykana jest sesja pogram sam wylicza, czy stan środków pieniężnych zgadza się z operacjami zarejestrowanymi w systemie);
 • definiowalne rodzaje rozrachunków;
 • funkcja podzielenia rozrachunku na raty (rozrachunek można podzielić na wiele kwot cząstkowych z określeniem terminu płatności dla każdej z nich);
 • ewidencjonowanie sesji rozliczeniowych generowanych automatycznie podczas dokonywania rozliczeń;
 • możliwość rozliczania wielowalutowego (możliwość zaewidencjonowania np. faktury w euro rozliczanej częściowo w złotówkach, częściowo w dolarach lub w innej walucie);
 • kompensaty wielowalutowe;
 • możliwość tworzenia rozbudowanych schematów dekretacji, których wygenerowanie uwarunkowane może być od dowolnej cechy dokumentu źródłowego;
 • ewidencja zapisów w KPiR i EP uwzględniające korekty uzyskania przychodów, jakie wynikają z odliczeń przypadających w całości na wspólnika;
 • program posiada funkcje pola i słowniki własne, za pomocą których można opisywać obiekty w programie umożliwiające analizowanie wg własnych kryteriów i do wykorzystania w warunkowych schematach dekretacji;
 • określanie indywidualnych raportów i wydruków z możliwością ich wyeksportowania do innych programów InsERT nexo;
 • śledzenie działań na poszczególnych dokumentach w systemie i ich analizowanie;
 • punkty rozszerzeń –pozwalają na rozszerzenie logiki biznesowej o własne algorytmy (np. wyliczenie wartości konkretnego pola na deklaracji).