Rachmistrz nexo jest programem przeznaczonym do obsługi uproszczonej księgowości dla firm prowadzących księgę przychodów i rozchodów lub rozliczających się w formie ryczałtu (od przychodów ewidencjonowanych). Bogata lista funkcjonalność, prosta intuicyjna obsługa to atuty sprawiające, że ewidencja księgowa z Rachmistrzem nexo przebiega wyjątkowo sprawnie i szybko.

program rachmistrz nexo interfejs

Rachmistrz nexo został wyposażony w wiele rozbudowanych funkcji znacząco ułatwiających prowadzenie księgowości takich jak ewidencja VAT, ewidencja umów i płac, ewidencja środków trwałych i pojazdów. System posiada możliwość wystawiania deklaracji skarbowych i ZUS, prowadzi operacje kasowe i operacje na rachunkach bankowych oraz rozliczanie rozrachunków. Elastyczna obsługa finansów i rozrachunków oraz automatyczna dekretacja dokumentów są niewątpliwymi zaletami systemu

Rachmistrz nexo jest częścią InsERT nexo – pakietu zintegrowanego, w którego składzie są również:

 • Rewizor nexo– system finansowo-księgowy.
 • Subiekt nexo – system do obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej
 • Gratyfikant nexo - system do obsługi kadr i płac
 • Subiekt nexo - umożliwiający obsługę sprzedaży i gospodarki magazynowej

Możliwości Rachmistrza nexo:

 • ewidencja i rozliczanie podatku VAT: zakupów, sprzedaży (także sprzedaż marża), korekty VAT nieterminowych płatności, rozliczenia metodą, kasową, umożlwiające tworzenie wpisów bazujących na plikach JPK_V7 i ich wcześniejszych wersji;
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego (możliwość płynnego przejścia między różnymi formami księgowości);
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (wydruk tabeli i planów amortyzacji, dekretacja i naliczanie amortyzacji z uwzględnieniem kosztów związanych z miejscem użytkowania);
 • ewidencja wyposażenia i remanentów;
 • obsługa wynagrodzeń (podstawowa): ewidencja osobowa, umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych;
 • obsługa 15% stawki podatku zryczałtowanego, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku;
 • system rozliczeń właścicielskich: składki ZUS wspólnika, ewidencja przychodów z innych źródeł (EP), odliczenia i obniżki podatku związane ulgami (także możliwość rozliczenia środków przekazanych w ramach darowizny na walkę z COVID-19;
 • obsługa dokumentów własnych - dowodów wewnętrznych dotyczących operacji wewnątrz firmy;
 • obsługa operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych jak płatność kartą płatniczą lub bonem, raporty kasowe;
 • ewidencja i rozliczanie pojazdów wykorzystywanych do działalności gospodarczej oraz pojazdów firmowych z możliwością pełnego bądź częściowego odliczenia VAT;
 • obsługa operacji na rachunkach bankowych: polecenia przelewu zwykłe, ZUS, podatkowe z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (on-line i off-line). Dodatkowo możliwość śledzenia tych operacji w ramach księgowego śladu rewizyjnego;
 • ewidencja i rozliczanie rozrachunków, integracja z zapisami księgowymi KPiR bądź EP oraz z zapisami VAT;
 • drukowanie i wystawianie deklaracji skarbowych na potrzeby rozliczeń podatku dochodowego pracowników i wspólników;
 • możliwość wystawiania deklaracji ZUS (RCA, DRA, RZA). Możliwość eksportu do programu Płatnik;
 • wystawianie oraz wydruk deklaracji skarbowych podatku dochodowego wspólników i pracowników oraz podatku VAT;
 • dekretacja automatyczna do KPiR lub EP i rejestrów VAT za pomocą schematów definiowanych przez użytkownika;
 • możliwość połączenia z systemem sprzedaży Subiekt nexo;
 • implementacja i obsługa RODO w firmie;
 • pomoc w przygotowaniu i wysyłce pliku JPK_V7
 • pomoc w generowaniu ksiąg i dowodów księgowych w ramach JPK na potrzeby kontrolowania dokumentów przez odpowiednie organizacje;
 • procedura centralnego rozliczania VAT z wykorzystaniem jednostki centralnej i jednostki podrzędnej
 • ocenianie kontrahentów pod względem ich wiarygodności w bazach danych (GUS, MF, Biała Lista Podatników VAT, VIES, rejestr kaucji gwarancyjnych);
 • komunikowanie się za pomocą klienta poczty (wbudowanego w program) bądź SMS-owo
 • wykorzystywanie biblioteki załączników z limitem 1000 pozycji 
 • praca jednostanowiskowa bądź sieciowa.