Kolejny innowacyjny program z systemów InsERTu to Rewizor nexo PRO, stworzony jako narzędzie do obsługi pełnej księgowości w firmach małego i średniego szczebla. Stanowi on poszerzoną wersję Rewizora nexo, a jego bogata funkcjonalność posłuży w pracy nie tylko przedsiębiorcom mającym własną księgowość, ale sprawdzi się także w biurach rachunkowych. Przydatne elementy znajdą tu zwłaszcza ci użytkownicy, którzy poszukują otwartego, łatwego do przystosowania, systemu finansowo-księgowego.

Poza standardowymi funkcjami, znanymi z wersji podstawowej, Rewizor nexo PRO posiada wiele dodatkowych rozwiązań, co czyni go jeszcze skuteczniejszym. Umożliwia m.in. użycie wielopoziomowych kont kartotekowych, tworzenie własnych raportów i wydruków, opisywanie zdarzeń gospodarczych swoimi metodami, sporządzanie analiz zapisów według różnorodnych cech za pomocą tzw. pól własnych, ratalne rozliczanie rachunków oraz ewidencjonowania ich według własnej typologii. Dzięki punktom rozszerzeń i Sferze dla Rewizora program pomaga tworzyć własne rozwiązania, zgodne ze specyfiką firmy.

Warto zaznaczyć, że Rewizor nexo PRO to jeden z programów wielkiej rodziny produktów InsERT nexo PRO, tworzącej zintegrowany system. Pozostałe jego filary to: Subiekt nexo PRO (program do obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej), Rachmistrz nexo PRO (program do prowadzenia uproszczonej księgowości), Gratyfikant nexo PRO (program kadrowo-płacowy) oraz Gestor nexo PRO (program do zarządzania komunikacją z klientami).

Podstawowe funkcje oferowane przez Rewizor nexo PRO:

▪ możliwość szybkiego, płynnego przejścia z księgowości uproszczonej na księgi rachunkowe;

▪ możliwość etapowej pracy na okresie rozrachunkowym, uwzględniająca otwarcie i zamknięcie ksiąg, kwalifikowanie zapisów do „13 miesiąca”;

▪ opcja swobodnej obsługi planów kont, w tym m.in. generowanie wzorcowego planu kont, możliwość przeniesienia z innego okresu obrachunkowego, możliwość automatycznego sporządzania kont kartotekowych oraz obsługi kont pozabilansowych;

▪ poszerzenie dekretacji obejmujące m.in. opcję podziału dokumentów na dekrety i polecenia księgowania oraz rozróżnienia różnych stanów dokumentu („w przygotowaniu”, „zatwierdzony”, „zaksięgowany”);

▪ funkcja prowadzenia rozliczeń oraz ewidencji VAT: zakupów i sprzedaży (także z marżą), operacji rozliczeniowych metodą kasową, korekty podatku VAT od nieterminowych płatności, które mogą także mieć tworzone zapisy na podstawie JPK_VAT;

▪ opcja ewidencjonowania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia i remanentów;

▪ funkcja rozliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem ewidencji osobowej, umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych

▪ możliwość prowadzenia rozliczeń właścicielskich, w tym rozliczania składek ZUS wspólnika, ewidencjonowania przychodów z pozostałych źródeł, uwzględniania odliczeń podatkowych wynikających z rozmaitych ulg;

▪ opcja rozliczania samochodów prywatnych używanych w działalności przedsiębiorstwa oraz pojazdów firmowych z możliwością częściowego lub całkowitego odliczenia podatku VAT;

▪ możliwość ewidencjonowania i sporządzania dokumentów własnych firmy, związanych z operacjami przeprowadzanymi wewnątrz przedsiębiorstwa;

▪ funkcja obsługi wszelkiego rodzaju operacji kasowych: gotówkowych i bezgotówkowych (płatności kartą płatniczą, bony etc.) oraz możliwość sporządzania raportów kasowych;

▪ możliwość pełnego monitorowania i wykonywania operacji na rachunkach bankowych, w tym standardowych przelewów, płatności ZUS i podatkowych, z zastosowaniem bankowości elektronicznej (offline i online);

▪ opcja ewidencjonowania i rozliczania rachunków, pełna integracja z zapisami na konta i z zapisami na VAT;

▪ możliwość wystawiania oraz wydruku deklaracji skarbowych, służących do rozliczania podatku dochodowego pracowników i wspólników, podatku CIT (dla osób prawnych) oraz podatku VAT;

▪ możliwość wypełniania wszelkich deklaracji ZUS z opcją ich eksportu do programu Płatnik;

▪ funkcja korzystania z definiowalnych schematów, umożliwiających automatyczną dekretację dokumentów księgowych oraz rejestrów VAT;

▪ współpraca z systemem sprzedażowym Subiekt nexo;

▪ opcja pracy na jednym stanowisku bądź w sieci;

▪ możliwość obsługiwania plików JPK_VAT z wysyłaniem ich do MF. Dostarczanie do pliku ksiąg i dowodów księgowych;

umożliwienie prowadzenia procedury centralnego rozliczania VAT. Polega ona na prowadzeniu rozliczeń w jednostce centralnej i prowadzeniu ewidencji w jednostkach podległych, w sytuacji takiej jak np. JST;

możliwość zbadania kontrahentów według danych GUS, MF, bazy VIES, a także przy pomocy rejestru kaucji gwarancyjnych;

wbudowany klient poczty i SMS umożlwiający kontakt z pracownikami i kontrahentami.

W wersji PRO dostępne są dodatkowe funkcje:

▪ specjalna funkcja Sfera dla Rewizora, pozwalająca tworzyć rozwiązania pod kątem indywidualnych potrzeb klienta;

▪ możliwość tworzenia wielopoziomowych kont kartotekowych w planie kont;

- możliwość utworzenia kartotek księgowych, które mogą być filtrowane;

▪ opcja definiowalnych transakcji VAT;

▪ możliwość wprowadzenia własnych typów amortyzacji;

▪ obsługiwanie magazynu walut w kwestii ewidencjonowania i rozliczania kont rachunków walutowych;

▪ funkcja tzw. sesji kasowych, pozwalająca na efektywne zarządzanie pracą kasjera; jest to istotne zwłaszcza w momencie zamykania sesji, gdy program analizuje stan środków pieniężnych i porównuje go ze wszystkimi operacjami kasowymi zapisanymi w systemie;

▪ opcja podziału rozrachunków na raty oraz tworzenia własnych rodzajów rozrachunków;

▪ funkcja prowadzenia bieżącej ewidencji sesji rozliczeniowych – kolejne zapisy są dodawane automatycznie podczas dokonywania rozliczeń;

▪ możliwość prowadzenia rozliczeń w wielu walutach, np. w euro czy dolarach (USD);

▪ opcja kompensat wielowalutowych;

▪ funkcja rozbudowanych schematów dekretacji, których wygenerowanie uwarunkowane jest wskazaną przez użytkownika cechą dokumentu źródłowego;

▪ możliwość korzystania z pól i słowników własnych, służących do opisywania obiektów w programie i prowadzenia indywidualnych analiz zgodnie z własnymi kryteriami; analizy te mogą być wykorzystane w warunkowych schematach dekretacji;

▪ funkcja sporządzania własnych raportów i wydruków oraz możliwość ich eksportu do pozostałych programów InsERT nexo;

▪ możliwość używania punktów rozszerzeń, które znacznie zwiększają funkcjonalność programu, pozwalając m.in. na tworzenie własnych algorytmów do wykonywania różnych rozliczeń.

Biorąc pod uwagę wszystkie atuty systemu Rewizor nexo PRO, należy stwierdzić, że stanowi on jedno z najlepszych i najbardziej opłacalnych na rynku rozwiązań w kategorii podobnych programów finansowo-księgowych.