Enova365 handel

enova365 to narzędzie umożliwiające całkowite zarządzanie przedsiębiorstwem lub instytucją, który wspiera każdy aspekt jego działalności.

enova365 handel kompletne narzędzie nowej generacji, stworzone do obsługi różnych procesów biznesowych, w firmach, niezależnie od profilu ich działalności.

Enova365 handel jest narzędziem za pomocą którego możemy prowadzić operacje zakupu-sprzedaży, obsługi zamówień, magazynów itp.

Program jest wyposażony w łatwą i prostą wyszukiwarkę towarów, która może działać wg dowolnych kryteriów.

Formularz kartoteki posiada wiele informacji, które są posegregowane wg różnych kategorii.

Wśród funkcji programu znajdziemy m.in. możliwość wystawiania faktur.


Moduły podstawowe

 • enova365 Faktury

  enova365 Faktury

  enova365 Faktury

  Faktury – narzędzie to pozwala na całkowitą obsługę przedsiębiorstwa w aspekcie wystawiania...

  Zajrzyj
 • enova365 Produkcja

  enova365 Produkcja

  enova365 Produkcja

  Moduł PRODUKCJA programu ENOVA365 Produkcja – moduł ten zajmuje się obsługą procesów...

  Zajrzyj
 • enova365 Opis analityczny-aktywacja

  enova365 Opis analityczny-aktywacja

  enova365 Opis analityczny-aktywacja

  Za co odpowiada moduł analityczny w programie ENOVA365? Moduł ten aktywuje dodawanie...

  Zajrzyj
 • enova365 Podgląd

  enova365 Podgląd

  enova365 Podgląd

  Narzędzie to daje możliwość podglądu danych bez opcji edycji ich. Moduł Enova365 Podgląd...

  Zajrzyj
 • enova365 Analizy Wielowymiarowe

  enova365 Analizy Wielowymiarowe

  enova365 Analizy Wielowymiarowe

  Jest narzędziem przeznaczonym do budowania systemu kontrolingowego oraz tworzenia raportów w przedsiębiorstwie....

  Zajrzyj

Moduły dodatkowe

 • enova365 EDI

  enova365 EDI

  enova365 EDI

  Obsługa komunikatów EDI w programie ENOVA365  Umożliwia elektroniczną wymianę dokumentów pomiędzy podmiotami posługującymi...

  Zajrzyj
 • enova365 eFaktura GreenMail24

  enova365 eFaktura GreenMail24

  enova365 eFaktura GreenMail24

  Opis modułu GREENMAIL24 programu ENOVA365 Moduł umożliwia generowanie pliku zawierającego dokument wystawiony w enova365...

  Zajrzyj
 • enova365 eFaktura (invooclip)

  enova365 eFaktura (invooclip)

  enova365 eFaktura (invooclip)

  Charakterystyka modułu EFAKTURA programu ENOVA365 Moduł umożliwia generowanie pliku zawierającego fakturę wystawioną w...

  Zajrzyj
 • enova365 Komunikacja z drukarkami kodów kreskowych Zebra standard EPL

  enova365 Komunikacja z drukarkami kodów kreskowych Zebra standard EPL

  enova365 Komunikacja z drukarkami kodów kreskowych Zebra standard EPL

  Charakterystyka programu ENOVA365 ZEBRA Standard EPL Moduł pozwala drukować etykiety (naklejki) na taśmach...

  Zajrzyj
 • enova365 e-mail

  enova365 e-mail

  enova365 e-mail

  Moduł umożliwia dostęp do folderu Poczta dla wszystkich Użytkowników systemu. Dzięki tej funkcjonalności...

  Zajrzyj
 • enova365 SMS

  enova365 SMS

  enova365 SMS

  Moduł umożliwia wysyłanie wiadomości SMS z programu enova365 poprzez zewnętrzne bramki SMS Program...

  Zajrzyj
 • enova365 Harmonogram Zadań

  enova365 Harmonogram Zadań

  enova365 Harmonogram Zadań

  Część systemu, dzięki której akcje dotychczas wykonywane przez użytkownika będą inicjowane w...

  Zajrzyj
 • enova365 Platforma Managera

  enova365 Platforma Managera

  enova365 Platforma Managera

  Kluczowe informacje z różnych obszarów działalności firmy w formie wykresów dostępne w...

  Zajrzyj

spotkanie w biurze

Enova365 umożliwia użytkownikom wydrukowanie różnego rodzaju koniecznych dokumentów.

Enova365 – gwarantuje kompletną obsługę w zakresie ewidencji zamówień i obsługi magazynu, wystawiania dokumentów sprzedaży, zakupu, ofertowania, przedsiębiorstw niezależnie od profilu wykonywanej działalności. Generowanie dokumentów, przechowywanie danych kontrahentów, banków i urzędów, zarządzanie towarami i cena jest możliwe dzięki podstawowym funkcją programu. Moduł ten współpracuje z Ewidencją Środków Pieniężnych, która uzupełnia funkcjonalność w zakresie rozliczeń z kontrahentami, ponadto moduł handel jest zintegrowany z Ewidencją Dokumentów i Rejestrem VAT. Enova365 posiada w standardzie podstawowe raporty, zaawansowane raportowanie jest dostępne w module Analizy Wielowymiarowe.

Od zamówienia do sprzedaży

Każda firma aby sprawnie funkcjonować musi obsługiwać różnorodne zdarzenia gospodarcze, podejmując związane z nimi działania. Używane oprogramowanie musi zatem podołać obsłudze wszystkich sytuacji, takich jak: ofertowanie, kontrola zapasów, składanie zamówień, sprzedaż i zakupy, windykacja, przepływ danych, kontrola środków finansowych, czy analiza wyników oraz wiele innych. Moduł enova365 handel ma duże możliwości konfiguracji, w zależności od indywidualnych potrzeb, co przekłada się na doskonałe wsparcie w obsłudze wszystkich wyżej wymienionych i innych procesów. Wśród funkcjonalności aplikacji możemy wymienić:

Zapytanie, oferta, zamówienie- w zależności od profil działalności firmy możemy się spotkać z różnymi modelami obsługi zamówień. Początkowe działania, różnią się między sobą, w zależności od modelu, np.:

Sprzedaż bez przyjmowania zamówień, w określonej lokalizacji: tutaj wszystkie działania sprowadzają się do rejestracji wydania magazynowego, czyli faktury VAT bądź WZ.

Handel regularnym asortymentem na podstawie zamówień: ma on miejsce kiedy oferta cenowa lub odbiorcy nie ulegają zmianom, realizacja złożonego zamówienia jest wtedy uzależniona wyłącznie od posiadanych zasobów. Zamówienia mogą być rejestrowane z automatu, jak np. ma to miejsce w przypadku sklepu internetowego.

Sprzedaż towarów komplementarnych do stałej oferty; w tym przypadku przychodzące zgłoszenie jest rejestrowane jako zapytanie ofertowe, które wymaga znalezienia dostawcy i określenia ceny zakupu i złożenia odpowiedniej oferty do odbiorcy, jeżeli ta zostanie potwierdzona do dalszych działań należy rejestracja zamówienia do jego odbiorcy.

Sprzedaż towarów, które są wyrobami własnymi: w tym przypadku przedstawienie oferty klientowi jest poprzedzone zapytaniem od niego, przeanalizowaniem możliwości produkcyjnych oraz pozytywnej decyzji, po czy, dalsza droga sprzedaży wygląda jak wyżej.


Modele zamówień:

Zamówienia odbiorcy mogą funkcjonować na podstawie określonych schematów oraz wpływać na dostępność towaru w magazynie.

Wariant podstawowy: Zamówienie rejestruje potrzeby klienta, bez względu na ilość posiadanych zapasów możliwe jest zapisanie opcjonalnych towarów, w dowolnych ilościach, ze względu na to, że zamówienie nie ma wpływ na pomniejszenie stanu magazynowego i rezerwacje towaru.

Zamówienia ilościowe, rezerwujące: zamówienia te mogą mieć ustawione priorytety oraz mogą rezerwować towar w określonym czasie, rezerwacje mogą być zniesione i przywrócone. Zamówienia te w pełnym zakresie rejestrują zapotrzebowanie od klienta, w chwili wystawiania dokumentu nie jest sprawdzany stan magazynowy. Zamówienia te po zatwierdzeniu blokują sprzedaż ilościowo dla innych klientów.

Zamówienia ilościowo-jakościowe: umożliwiają rezerwację towaru z planowanej dostawy albo wygenerowanie zamówienia o określonych dla towaru cechach. Zamówienia te funkcjonują w trybie podstawowym oraz umożliwiają rezerwację dokładnie określonej partii towaru o szczegółowych właściwościach.

Zamówienia z dostępnych zasobów – pobierają one towar z magazynu, umożliwiają pominięcie metody FIFO ze wskazaniem zapasu magazynowego o konkretnych cechach. W zależności od konfiguracji możliwy jest pobór towaru tylko do wysokości stanu bądź jego przekroczenie.

Możliwości realizacyjne po zarejestrowani zamówienia są zależne od posiadanych zasobów. Weryfikacja ma miejsce bezpośrednio z listy zamówień za pomocą funkcji sprawdzenia pokrycia (zarówno dla dokumentu jak i jego pozycji). Generator zamówień do dostawców jest alternatywną metodą weryfikacji, zamówienia do dostawcy s a tworzone w wypadku wystąpienia niedoborów.

Zamówienie może być wystawione z ręki – w tym wypadku dostawca, towar i jego ilość są określone na dokumencie przez operatora, a następnie zatwierdzone, co otwiera drogę do następnego przyjęcia towaru lub zakupu w relacji do dokument zamówienia.

Przekształcenie zamówień odbiorców do zamówień dostawców: w tym wypadku konieczna jest konfiguracja relacji, po której jednak możliwe jest przekształcenie zaznaczonych zamówień odbiorców w zamówienia do dostawców.

Generator zamówień do dostawców: jest on dostępny zarówno z listy zamówień i listy towarów, jest kolejną formą generowania zamówień. Przy korzystaniu z generatora można uwzględnić takie czynniki jak stan bieżący i minimalny, procent obrotu w określonym zakresie, zamówienia, zamienniki. Rozwiązanie to ma wiele zalet, wśród których najistotniejszą jest szybkość i automatyka tworzenia jednocześnie wielu zamówień dla kilku dostawców.

Moduł umożliwia przekazanie zamówień jak i innych dokumentów do dostawców w formie elektronicznej (EDI, XML,PDF,CSV)


Zakup

Dostawy mogą być rejestrowane na starcie dokumentem magazynowym albo fakturą zakupu. W przypadku dostaw unijnych model został przedefiniowany od faktury do dokument magazynowego ( w wersji standardowej wersja elektroniczna instant). W przypadku transakcji, które są inicjowane fakturą, zaproponowano faktury zaliczkowe, jakich cechą jest duża elastyczność (możliwość zmiany towaru, jego ilości i ceny na dokumencie końcowym). Przyjęcia wiążą się z rejestracją właściwości zasobu magazynowego, każda z przyjmowanych partii może być opisana w szczególny sposób, za pomocą rozmiaru, daty przydatności, numer partii, rodzaju pokrycia, itd. Właściwości mogą być zarejestrowane na dwa sposoby:

Standardowy – mechanizm numeru partii – w tym przypadku każda z pozycji przyjęcia może być opisana za pomocą numeru partii, jaki jest dziedziczony przez generowany zasób magazynowy. W ten sposób przy wydaniach/sprzedaży można korzystać z zasobów o określonym numerze partii.

Niestandardowy – mechanizm cech – sposób ten jest używany w wypadku kiedy numer partii nie oddaje właściwości towaru. Mechanizm cech, to definiowalne, dodatkowe pola przypisane różnym obiektom (dokumentom i ich pozycjom, kontrahentom, towarom, itp. Format pól może być różny (liczba, czas, warunek, walta, okresl, tekst termin), liczba pól nie jest w żaden sposób ograniczona.


Komplementacja, produkcja.

W wypadku kiedy część towarów jest wytwarzana przez nas, w cel uzyskania stan umożliwiającego sprzedaż konieczne jest przeprowadzenie procesu komplementacji (możliwy jest również proces dekomplementacji) tudzież produkcji. Przebieg procesu:

Komplementacja (element moduł Handel): może zostać przeprowadzona, kiedy surowce są dostępne na składzie, komplementacja w trybie natychmiastowym przyjemnie produkty do magazynu (wg wcześniej określonej receptury) oraz ściągnie ze stanu składniki. W standardzie wartość składników jest adekwatna do wartości produktów (opcjonalnie przyjęcie na podstawie ceny ewidencyjnej). Możemy określić magazyny przyjmowania produktów, pobieranie składników i ich modyfikacja w trakcie tworzenia dokumentu komplementacji.

Produkcja (moduł Produkcja): narzędzie to daje większe możliwości do komplementacji. Dokumenty przyjęć produktów oraz wydań składników mogą powstawać w różnym czasie. Zlecenie produkcyjne, z którego można tworzyć dokumenty przyjęć i wydań (również częściowo) służy do realizacji zamówień. Rejestracja przyjęć produktów może odbywać się wg ceny ewidencyjnej, wynikającej z wartości surowców lub ostatniej ceny przyjęcia. Technologia, którą posługuje się dokument zlecenia produkcyjnego, określa składniki, produkty oraz operacje wykonane w ramach technologii.

Moduł w standardzie obsługuje zarówno sprzedaż krajową, eksportową, WDT oraz w zależności od sposobu naliczania składki VAT sprzedaż od netto oraz brutto fiskalizowana drukarkami. Operator ma możliwość zainicjowania transakcji od dokumentu handlowego lb magazynowego. Ze względu na to że początkowo była mowa o zamówieniu odbiorcy, którego kontynuacją jest wystawienie odpowiedniej faktury sprzedaży bądź wydania magazynowego. W przypadku sprzedaży krajowej w walucie obcej istnieje możliwość rejestracji płatności za wartość netto w walucie, a za VAT w PLN. Zaproponowana konfiguracja oferuje taką kolejność czynności:

Wariant I – rozpoczyna się od faktury sprzedaży, na podstawie której generowane jest wydanie magazynowe.

Wariant II : tutaj najpierw ma miejsce rejestracja wydania magazynowego (lub kilku) i następnie wystawienie faktury.

W przypadku niezgodności towarowych można najpierw wystawić korekty wydań, a następnie poprawną fakturę, jest to propozycja dla transakcji krajowych i eksportowych.

Każdy z wariantów daje możliwość wyboru zasobów o określonych właściwościach. Obiegi są uzupełnione przez dodatkowe dokumenty: faktury zaliczkowe (gdzie na dokumencie końcowym można edytować ilość, cenę i zmianę towaru) i dokument proforma.

Moduł enova365 oferuje raporty i zestawienia, które pozwalają na pozyskiwanie danych dotyczących sprzedaży, zakupów, kosztów), marż, stanów magazynowych, obrotów, itd. Część raportów przygotowana jest tak, by w oparciu o ich cechy (np. pola do definiowane w trakcie wdrożenia) można było dokonać analiz. W przypadku niewystarczającego zakresu analiz , istnieje możliwość uzupełnienia ich modułem Analiz Wielowymiarowych. Enova365 posiada również ciekawe rozwiązania systemowe, takie jak:

 • Import danych z arkuszy kalkulacyjnych MS Excel,
 • Eksport danych do arkuszy MS Excel,
 • Generowanie nowych list danych
 • Dokonywanie zmian w układzie kolumn na listach (dodawanie dodatkowych kolumn, zmiany ich kolejności i szerokości)
 • Mechanizm cech (mechanizm określania nowych pól w systemie)
 • Dokumenty elektroniczne (formaty EDI, PDF, XML, CSV)
 • Możliwość definiowania kolorystyki na postawie zadanych warunków
 • Definiowanie filtrów oraz liczne metody wyszukiwania danych
 • Określanie praw dostępu
 • Możliwość modyfikacji wydruków i podpinania własnych.

Pozostałe informacje dotyczące programu enova365 i jej modułów uzyskasz w poniższym artykule:

enova365

enova365

enova365 - system na miarę XXI wieku stworzony z myślą o nowoczesnych firmach z aspiracjami, wyróżniający się wysokim zaawansowaniem technologicznym oraz dużym zrozumieniem współczesnego biznesu. enova365 tak jak firma może ulegać rozwojowi, partnerując swoją funkcjonalnością na każdym etapie jej działalności. Ogromne możliwości programu idą w parze z niezwykłą łatwością obsługi,...

Czytaj dalej