Za co odpowiada moduł analityczny w programie ENOVA365?

Moduł ten aktywuje dodawanie na dokumentach handlowych, kadrowych, magazynowych i innych opisu kontrolingowego (analitycznego)

Opis kontrolingowy wykorzystuje mechanizm opisów analitycznych i cech. Opis ten może być wyrażony przez kwotę, datę, czas, godzinę, opis czy wartości numeryczne. Za pomocą programu enova możemy definiować dowolny opis kontrolingowy . Moduł umożliwia określenie precyzyjnej struktury opisów analitycznych dla każdego dokumentu, zarówno własnego, jak i obcego, pojawiającego się w systemie

Dla kogo:

 • Osoby dokonujące kwalifikacji kosztów (opisu dokumentów) bez potrzeby korzystania z pełnego modułu enova365 Księgowość lub Projekty i pełnej informacji o budżecie.
 • Osoby dodatkowo dokonujące kwalifikacji dokumentów na potrzeby budżetowania projektów, jednak nie potrzebują pełnej informacji o budżecie

Funkcjonalność:

Standardowa funkcjonalność opisu kontrolingowego jest dostępna razem z licencją na moduły enova365 Księgowość i enova365 Projekty. Praktycznie jednak opisywania dokumentów najczęściej dokonują pracownicy nieposiadający lub niepotrzebujący dostępu do wyżej wymienionych modułów.

Przykład:

Kierownik projektu opisujący dokumenty RW, musi Mieć licencję na moduły enova365 Handel i Opis Analityczny – Aktywacja.

Moduł enova365 Opis Analityczny – Aktywacja umożliwia przypisanie opisu kontrolingowego do konkretnej pozycji w planowanym oraz tworzonym budżecie oraz późniejsza jego kontrole w module enova365 Projekty.

Celem mechanizmów kontrolingowych jest uproszczenie

 • Analizy przychodów i kosztów w określonym przedziale czasowym,
 • Analizy kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • Kontrolowania realizacji umów z kontrahentami,
 • Gospodarowanie środkami finansowymi w układach istotnych z punku widzenia przedsiębiorstwa

Benefity:

 • definiowanie kosztów rodzajowych oraz miejsc powstawania kosztów,
 • możliwość grupowania zadań w dowolne grupy tematyczne przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb użytkownika,
 • budowanie informacji księgowej potrzebnej do rozksięgowania kosztów zleceń, projektów, itp.
 • Możliwość opracowania dynamicznych księgowań w oparciu o wybrane elementy opisu kontrolingowego, będących bazą do gromadzenia informacji niezbędnych do prowadzenia księgowości rachunkowej i podatkowej,
 • Możliwość eksportu wszystkich danych podstawowych i budżetowych do programu MS Excel w formie tradycyjnych raportów z poziomu użytkownika i ich dalszej analizy.