Jest narzędziem przeznaczonym do budowania systemu kontrolingowego oraz tworzenia raportów w przedsiębiorstwie.

Umożliwia tworzenie raportów zawierających informacje z różnych modułów systemu enova365 oraz przygotowanie przekrojowych zestawień danych prezentujących np:

 • trendy sprzedaży,
 • krytyczne miejsca generowania kosztów,
 • analizy wydajności pracy i zasobów

Dla kogo moduł Analizy Wielowymiarowe ENOVA365?

 • Kadra zarządzająca
 • Kontrolerzy i pracownicy analityczni
 • Księgowi
 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie zasobami (pracownicy obsługujący magazyn)

ENOVA365 Analizy Wielowymiarowe - funkcje

Narzędzie to jest wyposażone w dwa podstawowe elementy:

 • Mechanizm tworzenia zdjęć danych operacyjnych, który generuje kopię danych roboczych dla bazy analitycznej, która jest potem analizowana.
 • Narzędzie kostki analitycznej, które umożliwia przetwarzanie danych zebranych w bazie analitycznej przy udziale programu Microsoft Excel 2007.

Przykładowe raporty:

 • Identyfikacja zalegających w magazynie towarów
 • Weryfikacja wydajności pracowników w stosunku do wynagrodzenia
 • Niestandardowe ujęcia danych księgowych, które pozwala na zestawienie danych z kilku modułów enova365
 • Elastyczna analiza płatności, dzięki której można wskazać kontrahentów wzorowo rozliczających się z firmą i mogą być z tego tytułu wynagrodzeni.

Benefity wynikające z programu ENOVA365 z modułem Analizy Wielowymiarowe

 • Łatwe wykonywanie specjalistycznych raportów oraz analizy danych będących w bazie operacyjnej programu,
 • Możliwość przetwarzania dużej ilości danych bez obciążania głównego serwera bazy danych
 • Możliwość wygodnego i wszechstronnego prezentowania danych w różnego rodzaju przekrojach

Możliwość generowania czytelnych i przejrzystych raportów poprzez nadanie im dowolnego wizualnego kształtu.

Pozostałe informacje dotyczące programu enova365 i jej modułów uzyskasz w poniższym artykule:  

enova365

enova365

enova365 - system na miarę XXI wieku stworzony z myślą o nowoczesnych firmach z aspiracjami, wyróżniający się wysokim zaawansowaniem technologicznym oraz dużym zrozumieniem współczesnego biznesu. enova365 tak jak firma może ulegać rozwojowi, partnerując swoją funkcjonalnością na każdym etapie jej działalności. Ogromne możliwości programu idą w parze z niezwykłą łatwością obsługi,...

Czytaj dalej