Moduł PRODUKCJA programu ENOVA365

Produkcja – moduł ten zajmuje się obsługą procesów produkcji w firmach, gdzie ta prowadzona jest na podstawie określonych technologii, przy rejestracji zleceń produkcyjnych bez wykorzystywania zasobów i tworzenia harmonogramu operacji.

Aplikacja ta bazuje na elastycznej technologii, do której przypisywane są wzorcowe operacje, wspólne dla nich. Zarówno surowce, produkty, jak i koszty zostają powiązane z technologiami lub operacjami.

Dla kogo dedykowane jest rozwiązanie ENOVA365 z modułem PRODUKCJA?

 • Przedsiębiorstwa produkcyjne, które działają na podstawie zdefiniowanych technologii i zleceń produkcyjnych, w których nie potrzeba tworzenia harmonogramów produkcji
  • Firmy produkcyjne, w których na potrzeby konkretnego zamówienia tworzy się technologie
  • Firmy handlowe tworzące zestawy z towarów zamawianych u dostawców na potrzeby konkretnych zamówień klientów.
 • Funkcjonalność modułu PRODUKCJA programu ENOVA365

  Moduł ten pozwala na określenie wzorcowych operacji, które są elementem technologii. Aby zdefiniować technologię, można przekalkulować koszt wyprodukowania towaru, który jest obliczany na podstawie ceny surowców i kosztów dodatkowych. Koszty mogą się odnosić zarówno do całej technologii, jak i tylko poszczególnych operacji. Kiedy w zleceniu wskażemy wzorcową technologię, automatycznie zostanie utworzona jej kopia, która zostanie wykorzystana tylko w przypadku tego zlecenia i w jego ramach możemy ją wedle potrzeb modyfikować, bez zmieniania technologii wzorcowej. Zlecenie może zostać utworzone na dwa sposoby:

  Poprzez wybór produktu – system automatycznie wybierze związaną z nim technologię.
  Poprzez wybór technologii – wtedy pozycjami zlecenia staną się produkty, które w technologii występują.

  Wiele produktów może występować w jednej technologii, a tym samym w zleceniu, Generowanie dokumentów rozchodu surowców oraz przyjęcia produktów może odbywać się odpowiednio dla całego zlecenia, wskazanych operacji lub produktów. Zlecenie produkcyjne można powiązać z innymi dokumentamiodnośnie do surowców lub produktów. Moduł ten pozwala za tworzenie zamówień na surowce, koniecznych do realizacji zlecenia.


  Benefity:

  • Obsługa procesu produkcji w systemie zintegrowanym, możliwość powiązania produkcji z modułem handlowo-magazynowym
  • Możliwość szybkiej kalkulacji kosztów produkcji
  • Sprawne definiowanie technologii przy użyciu operacji wzorcowych
  • Możliwość swobodnego tworzenia dokumentów magazynowych na wybrane surowce lub produkty bądź ich ilości częściowe.