Produkcja – moduł ten zajmuje się obsługą procesów produkcji w firmach, gdzie ta prowadzona jest na podstawie określonych technologii, przy rejestracji zleceń produkcyjnych bez wykorzystywania zasobów i tworzenia harmonogramu operacji.

Aplikacja ta bazuje na elastycznej technologii, do której przypisywane są wzorcowe operacje, wspólne dla nich. Zarówno surowce, produkty, jak i koszty zostają powiązane z technologiami lub operacjami.

Dla kogo:

 • Przedsiębiorstwa produkcyjne, które działają na podstawie zdefiniowanych technologii i zleceń produkcyjnych, w których nie potrzeba tworzenia harmonogramów produkcji
  • Firmy produkcyjne, w których na potrzeby konkretnego zamówienia tworzy się technologie
  • Firmy handlowe tworzące zestawy z towarów zamawianych u dostawców na potrzeby konkretnych zamówień klientów.
 • Funkcjonalność:

  Moduł ten pozwala na określenie wzorcowych operacji, które są elementem technologii. Aby zdefiniować technologię, można przekalkulować koszt wyprodukowania towaru, który jest obliczany na podstawie ceny surowców i kosztów dodatkowych. Koszty mogą się odnosić zarówno do całej technologii, jak i tylko poszczególnych operacji. Kiedy w zleceniu wskażemy wzorcową technologię, automatycznie zostanie utworzona jej kopia, która zostanie wykorzystana tylko w przypadku tego zlecenia i w jego ramach możemy ją wedle potrzeb modyfikować, bez zmieniania technologii wzorcowej. Zlecenie może zostać utworzone na dwa sposoby:

  Poprzez wybór produktu – system automatycznie wybierze związaną z nim technologię.
  Poprzez wybór technologii – wtedy pozycjami zlecenia staną się produkty, które w technologii występują.

  Wiele produktów może występować w jednej technologii, a tym samym w zleceniu, Generowanie dokumentów rozchodu surowców oraz przyjęcia produktów może odbywać się odpowiednio dla całego zlecenia, wskazanych operacji lub produktów. Zlecenie produkcyjne można powiązać z innymi dokumentamiodnośnie do surowców lub produktów. Moduł ten pozwala za tworzenie zamówień na surowce, koniecznych do realizacji zlecenia.


  Benefity:

  • Obsługa procesu produkcji w systemie zintegrowanym, możliwość powiązania produkcji z modułem handlowo-magazynowym
  • Możliwość szybkiej kalkulacji kosztów produkcji
  • Sprawne definiowanie technologii przy użyciu operacji wzorcowych
  • Możliwość swobodnego tworzenia dokumentów magazynowych na wybrane surowce lub produkty bądź ich ilości częściowe.