Kluczowe informacje z różnych obszarów działalności firmy w formie wykresów dostępne w jednym miejscu

Na zakładkach tematycznych – Podatki i ZUS, Handel, Ewidencja ŚP, Księgowość, Kadry i Płace – prezentowane są różne inne informacje najistotniejsze w każdym z obszarów.

Dla kogo ENOVA365 Platforma Managera

 • Biura rachunkowe
 • Grupy kapitałowe
 • Firmy outsourcingowe
 • Przedsiębiorcy, którzy są właścicielami kilku firm
 • Menadżerowie firm
 • Osoby zarządzające działaniem systemu – informatycy, administratorzy

Jakie funkcje posiada program ENOVA365 Platforma Managera?

Analizy danych na wskazany dzień aktualności oraz za dany okres
Prezentacja podstawowych danych dotyczących:

 • prognozy stanu gotówki,
 • przychodów ze sprzedaży,
 • struktury wiekowej zobowiązań i należności.

Analizy z poszczególnych obszarów podzielonych na:

 • podatki i ZUS – na zakładce prezentowane są kwoty rozrachunków z urzędami z tytułu różnych podatków,
 • handel – na zakładce prezentowane są dane dotyczące przychodów ze sprzedaży,
 • ewidencja ŚP – na zakładce prezentowane są dane szczegółowe związane z rozrachunkami,
 • księgowość – na zakładce prezentowane są kwoty podatków oraz statystyki dla dokumentów, czyli informacji o liczbie dokumentów wg typu ewidencji wprowadzanych w Ewidencji, zapłat oraz dekretów,
 • kadry płace – na zakładce prezentowane są wartości z deklaracji kadrowych.

Raporty wykonywane jako wydruki na liście analizy:

 • informacja o zobowiązaniach podatkowych – wydruk prezentujący kwoty zobowiązań podatkowych i składek ZUS dla poszczególnych baz danych,
 • ewidencja środków pieniężnych (struktura wiekowa płatności: kontrahenci, dokumenty, zestawienie; dokumenty nierozliczone: razem, podsumowanie) – standardowe wydruki pochodzące z ewidencji środków pieniężnych.

Jakie krzyści płyną z zastosowania programu ENOVA365 Platforma Managera?

 • przegląd danych z różnych obszarów w jednym miejscu,
 • zmniejszenie czasochłonności przy wykonywaniu statystyk,
 • możliwość wydruków analizowanych danych w tym samym miejscu.

Pozostałe informacje dotyczące programu enova365 i jej modułów uzyskasz w poniższym artykule:

enova365

enova365

enova365 - system na miarę XXI wieku stworzony z myślą o nowoczesnych firmach z aspiracjami, wyróżniający się wysokim zaawansowaniem technologicznym oraz dużym zrozumieniem współczesnego biznesu. enova365 tak jak firma może ulegać rozwojowi, partnerując swoją funkcjonalnością na każdym etapie jej działalności. Ogromne możliwości programu idą w parze z niezwykłą łatwością obsługi,...

Czytaj dalej