Faktury – narzędzie to pozwala na całkowitą obsługę przedsiębiorstwa w aspekcie wystawiania dokumentów sprzedaży.


Jakie firmy powinny korzystać z modłu FAKTURY w programie ENOVA365

• Firmy usługowe
• Firmy handlowe
• Firmy nieprowadzące gospodarki magazynowej, gdzie obieg dokumentów jest określany jako prosty
• Zarówno firmy oferujące stałe, jak i cykliczne usługi.

Funkcjonalność modułu FAKTURY w programie ENOVA365

Kartoteki kontrahentów – umożliwia na przechowywanie informacji o kontrahentach oraz bankach i urzędach. Podstawowym narzędziem tego modułu jest karta kontrahenta, w której zapisywane są dane teleadresowe, warunki handlowe (forma i termin płatności, limit kredytowy), ponadto listy rachunków bankowych i osób kontaktowych. Karta umożliwia też na wyświetlenie z jej poziomu informacji na temat transakcji z danym kontrahentem.

Karty towarów i usług – zawierają podstawowe dane, listę kodów kreskowych, alternatywnych jednostek miar, zamienników oraz listę stron www z opisem. Karta towaru/usługi pozwala na wyświetlenie z jej poziomu informacji dotyczących transakcji z nimi związanych.

Cenniki – umożliwia definiowanie różnych rodzajów cen sprzedaży i określenie metody ich wyliczania. Każdy towar może mieć określone ceny dla kontrahentów lub ich grup.

Dokumenty sprzedaży – moduł pozwalający na wystawienie dokumentów takich jak faktury, paragony, faktury do paragonu, faktury korygujące, proforma i inne, każdy z nich może być wystawiany w różnych walutach. W przypadku przekroczenia limitu kredytowego przyznanego kontrahentowi możemy skorzystać z funkcji blokady możliwości zatwierdzenia dokumentu lub wyświetlenia ostrzeżenia.

Umowy i faktury cykliczne – pozwalają rejestrować umowy na stałą dostawę lub wykonanie danej usługi z okresowym fakturowaniem.

Raporty – moduł ten umożliwia wystawianie raportów sprzedaży ze zdefiniowanego zestawu wzorów, umożliwia też utworzenia własnych zestawień przy pomocy wbudowanych mechanizmów filtrujących. Narzędzie to pozwala na określanie dodatkowych pól danych oraz tworzenie własnych widoków list, przygotowane w odpowiedni sposób dane można w prosty sposób wyeksportować do arkusza MS Excel.

Definiowalne uprawnienia – moduł ten daje możliwość nadania lub ograniczenia uprawnień do obiektów, lub czynności dla operatorów.

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi – drukarki fiskalne enova365 są kompatybilne z protokołami marek POSNET, Elzab, Innova i Novitus (przy każdorazowym podłączeniu urządzenia zaleca się przeprowadzenie testu współpracy urządzenia i systemu. Enova365 współrwacuje z kolektorami danych SKK, obecnie wdrażany jest system umożliwiający oprogramowanie innych urządzeń.


Benefity :

  • Posiadanie kompleksowych danych okontrahencie w jednym miejscu
  • Szybsze wprowadzanie danych
  • Automatyzacja systemu wystawiania dokumentów
  • Zmniejszanie możliwości pomyłek
  • Stała kontrola stanu zobowiązań i należności