nova365 CRM to narzędzie umożliwiające całkowite zarządzanie przedsiębiorstwem lub instytucją, który wspiera każdy aspekt jego działalności.

Moduł CRM jest używany w celu kreowania, zarządzania oraz utrzymywania na dobrym poziomie relacji z klientami.

Enova365 CRM

Enova365 CRM umożliwia zarządzanie kontaktami, projektami oraz zadaniami. Moduł ten pozwala na podejmowanie działań i pracę na podstawie wewnętrznego terminarza. W celu przypominania o zadaniach do realizacji moduł został wyposażony w funkcję powiadomień. Moduł umożliwia posługiwaniem się formularzem danych klienta, który zawiera niezbędne informacje konieczne do realizowania zadań. Enova365 CRM umożliwia monitorowanie zadań bieżących, zaległych, przyszłych oraz tych, które już zostały zrealizowane wg dowolnie wybranych kryteriów. Do każdego projektu można przypisać zadania, etapy jego realizacji oraz potrzebne zasoby.

CRM (ang. Customer Relations Menagment – zarządzanie relacjami z klientami) moduł ten umożliwia kreowanie, zarządzanie oraz podtrzymanie relacji z klientami. Program może być używany w każdej firmie, niezależnie od jej wielkości, profilu, czy branży w jakiej działa, a możliwe jest to dzięki jego elastyczności. Funkcjonalność enova365 CRM wykracza poza znaną funkcjonalność podobnych modułów.

Poza typowymi rozwiązaniami, takimi jak rejestracja danych o kontrahentach oraz kontakcie z nimi moduł pomaga sprawnie organizować pracę w przedsiębiorstwie, dopasowując się do jej indywidualnego modelu biznesowego i strategii działania. Dzięki możliwość określania indywidualnych rodzajów aktywności, projektów i kampanii CRM, możliwe jest dopasowanie wyglądu i zachowania programu do potrzeb firmy.


Przykład z CRM – proces od oferty do serwisu

Wszędzie tam, gdzie integracja z klientem ma kluczowe znaczenie do uzyskania przewagi konkurencyjnej moduł enova365 CRM usprawnia procesy przedsiębiorstwa. Za jego pomocą możesz zwiększyć zadowolenie obecnych klientów oraz ustalaj podejście klientów potencjalnych i prawdopodobieństwo sukcesu oraz następnie kontaktować się z najbardziej dojrzałymi leadami. Moduł CRM pozwala na budowanie kampanii i planowanie projektów, pracę w oparci o zadania i zdarzenia, wysyłanie mailingu, rezerwacje pomieszczeń, urządzeń i czasu pracy, wszystko to można wykonywać za pomocą jednego systemu.

Pozyskiwanie danych o kontrahentach

Proces CRM rozpoczyna się od pozyskania możliwie największej liczby danych odnośnie potencjalnych oraz obecnych kontrahentów. Głównym źródłem informacji dotyczących kontrahentów jest obecnie wykorzystywana baza danych firmy.

Do pozyskiwania danych o kliencie mogą posłużyć również zewnętrzne bazy danych, strony WWW, czy wizytówki otrzymane na targach lub spotkaniach biznesowych.

Enova365 CRM wszystkie dane klientów i kontrahentów zapisuje w jednej bazie z podziałem na kontrahentów i klientów.

Import kontrahentów do bazy

Wprowadzać dane do systemu można na dwa sposoby, podstawowa metoda dodawania informacji to wypełnienie formularza, jak też praca z wykorzystaniem mechanizmów masowego importu danych. Program enova365 umożliwia import danych zarówno z poziomu arkusza Excel, jak i plików xml. Funkcjonalność ta umożliwia szybki import danych przy użyciu odpowiednio przygotowanych arkuszy.

Z poziomu CRM możliwe jest generowanie zadań i zdarzeń, prowadzenie kampanii i projektów. W momencie kiedy potencjalny klient zyskuje status klienta oficjalnego możemy przenieść dane z wizytówki do danych kontrahenta. Wszystkie informacje odnośnie prowadzonych działań pozyskiwania kontrahenta są zachowane w systemie.

Wykonywanie zadań

Realizacja zadań, które zmierzają do konkretnego celu, określającego projekt jest następnym etapem w procesie pozyskiwania i obsługi klienta. Projekt określa się jako zbiór zadań i zdarzeń (aktywności) realizowanych odnośnie indywidualnego kontrahenta.

Grupy projektów mogą zostać pogrupowane w kampanie, w których określony jest cel oraz kontrolowana jest wartość zyskanego przychodu i poniesionego kosztu. Zadania, które mają realizować cel wyznaczony w projekcie i kampanii znajdują się na najniższym poziomie.

Każde zadanie pozwala na podpięcie do niego dowolnego dokumentu handlowego lub magazynowego, określającego koszt lub przychód prowadzonych aktywności. Wartości dokumentów sumuje się odnośnie określonego kontrahenta oraz kolejno zbiorczo w kampanii.

Ofertowanie klienta

Funkcjonalność enova36 CRM umożliwia zachowanie ciągłości podczas wykonywanych aktywności względem kontrahenta poprzez tworzenie zadań powiązanych ze sobą. Moduł ponadto umożliwia podpięcie istniejących zadań, jakie nie zostały wygenerowane z poziomu danego formularza. Rozwiązanie to służy zarówno jako archiwum wykonywanych zadań oraz umożliwia szybki podgląd zadań dotyczących klienta z jednego miejsca systemu.

Wysłanie zapytania ofertowego lub przedstawienie oferty może prowadzić poprzez realizacje pojedynczych zadań, takich jak spotkanie, telefon czy wysyłka e-mail. Kiedy klient zaakceptuje ofertę moduł umożliwia proste przekształcenie dokumentu oferty w fakturę. Każdy dokument można wydrukować, , jak i wysłać za pomocą e-maila do klienta. Wszystkie nowe dokumenty są automatycznie widoczne w module Handel.

Funkcjonalność enova 365 umożliwia delegowanie przez osobę nadzorującą pracę na osoby wykonujące zadań oraz zdarzeń, Moduł pozwala na swobodne przydzielanie zadań do realizacji oraz szybki podgląd aktywności przez konkretnych operatorów. Za pomocą listy zbiorczej, gdzie widoczne są wszystkie zadania, po zastosowaniu odpowiednich filtrów można nadzorować pracę wszystkich operatorów, którzy mają dostęp do modułu CRM. Do dyspozycji operatorów wykonujących konkretne zadania pozostają listy z widokiem na obecne zadania.

Enova365 jest wyposażona w szeroko rozbudowaną funkcjonalność generowania indywidualnych widoków list, jakie można swobodnie modyfikować poprzez usuwanie lub dodawanie kolumn, sortowanie i sumowanie wartości z listy, czy kolorowanie list zależnie od wprowadzonego warunku. Moduł jest wyposażony w dodatkowy mechanizm wspomagający kontrolę pracy – raporty i eksport danych do arkusza Excel.

Wysyłka mailingów

Enova365 CRM pozwala na przygotowanie i wysyłkę masowej korespondencji, kierowanej do wybranej grupy klientów. Korespondencja może mieć formę tradycyjną oraz masowego mailingu. Funkcjonalność ta umożliwia na dowolne sterowanie zawartością załączników, czyli wysyłkę uniwersalnego załącznika do wszystkich odbiorców albo dołączenie własnego pliku dla każdego adresata.

Funkcjonalność masowej wysyłki pozwala wykorzystywać dowolne grafiki i szablony tworzonych wiadomości. Masowa korespondencja ewidencjonowana jest jako zdarzenie, co pozwala na weryfikację wiadomości z kartoteki kontrahenta, jak i z poziomu listy zdarzeń. Umożliwia to szybki podgląd zarówno utworzonych, jak i wysłanych wiadomości e-mail do wybranego kontrahenta.

Serwis posprzedażowy

Właściwa obsługa posprzedażowa, która często jest oparta na obsłudze reklamacyjnej oraz naprawczej ma bardzo duży wpływ na budowanie lojalności klientów. Aby osiągnąć właściwy poziom satysfakcji obu stron, ważny jest fakt wykorzystania funkcjonalności serwisu, to on umożliwia na generowanie wielu definicji w programie oraz dostosowanie ich do dowolnego procesu reklamacji, serwisu lub naprawy. Serwis posprzedażowy pozwala na kontrolowanie poszczególnych etapów procesu oraz na uwarunkowanie wykonania następnego zadania od finalizacji realizacji poprzedniego.

W celu usprawnienia procesu ewidencjonowania zgłoszeń posprzedażowych moduł umożliwia wykorzystanie dodatku enova365 Outlook, który pozwala importować zgłoszenia mailowe z programu MS Office Outlook do systemu oraz informować klienta o stanie realizacji zgłoszenia przez automatyczne wysyłanie sms, możliwe przy korzystaniu z dodatku enova365 SMS.


Podstawowe moduły enova365 CRM:

 • enova365 Podgląd

  enova365 Podgląd

  enova365 Podgląd

  Narzędzie to daje możliwość podglądu danych bez opcji edycji ich. Moduł Enova365 Podgląd...

  Zajrzyj
 • enova365 Analizy Wielowymiarowe

  enova365 Analizy Wielowymiarowe

  enova365 Analizy Wielowymiarowe

  Jest narzędziem przeznaczonym do budowania systemu kontrolingowego oraz tworzenia raportów w przedsiębiorstwie....

  Zajrzyj
 • enova365 Członkowie

  enova365 Członkowie

  enova365 Członkowie

  Co to jest ENOVA365 moduł CZŁONKOWIE? Moduł ten dotyczy ewidencji członków, rejestracji...

  Zajrzyj
 • enova365 Szkolenia

  enova365 Szkolenia

  enova365 Szkolenia

  To system specjalnie przeznaczony dla różnego rodzaju ośrodków szkoleniowych, których działanie opiera...

  Zajrzyj
 • enova365 Wypożyczalnia

  enova365 Wypożyczalnia

  enova365 Wypożyczalnia

  Moduł, dzięki któremu możemy ewidencjonować różnego rodzaju obiekty, będące przedmiotem wypożyczania. System...

  Zajrzyj
 • enova365 Projekty

  enova365 Projekty

  enova365 Projekty

  Do czego służy Enova365 Projekty? Moduł ten wykorzystywany jest w celu planowania...

  Zajrzyj
 • enova365 Serwis

  enova365 Serwis

  enova365 Serwis

  Opis programu ENOVA365 z modułem SERWIS Moduł ten umożliwia rejestracje przyjmowanych w...

  Zajrzyj

Pozostałe informacje dotyczące programu enova365 i jej modułów uzyskasz w poniższym artykule:

enova365

enova365

enova365 - system na miarę XXI wieku stworzony z myślą o nowoczesnych firmach z aspiracjami, wyróżniający się wysokim zaawansowaniem technologicznym oraz dużym zrozumieniem współczesnego biznesu. enova365 tak jak firma może ulegać rozwojowi, partnerując swoją funkcjonalnością na każdym etapie jej działalności. Ogromne możliwości programu idą w parze z niezwykłą łatwością obsługi,...

Czytaj dalej