Do czego służy Enova365 Projekty?

Moduł ten wykorzystywany jest w celu planowania oraz kontroli realizacji budżetów projektów.

Aplikacja ta zawiera w sobie funkcje modułu CRM (bez Serwisu i Wypożyczeń) wraz z funkcjami związanymi z b budżetowaniem projektów.

Dla kogo dedykowany jest program Enova365 Projekty?

 • Wszystkie podmioty (firmy, stowarzyszenia i inne) działające w oparciu o realizację określonych projektów,
 • Podmioty zobowiązane do kontroli przebiegu wszystkich etapów projektów, które są realizowane w ramach uzyskanego dofinansowania.

Jakie funkcje posiada Enova365 Projekty?

Budżetowanie projektów:

 • Wykonywanie budżetu dla projektu,
 • Planowanie kwot przychodów i kosztów,
 • Kwalifikacja kosztów (możliwość utworzenia opisu kontrolingowego dla produktu,
 • Wprowadzanie korekt
 • ‘Przypisywanie dokumentów do odpowiednich projektów oraz kontrola kwot zrealizowanych
 • Generowanie schematów podziałowych dla dokumentów, umożliwiających pełną automatyzację procesu przypisywania dokumentów do projektów

Budżet można planować:

 • W ujęciu tylko wartościowym
 • W ujęciu ilościowo-wartościowym (dodatkowe planowanie)
 • W ujęciu mieszanym – część pozycji będzie planowana w ujęciu wartościowym a część wartościowo-ilościowym)

Moduł nova365 Projekty jest wyposażony w pełną funkcjonalność modułu enova365 CRM, dzięki której można:

 • Prowadzić ewidencję wszystkich kontaktów z kontrahentami
 • Podpinać załączniki do zrealizowanych zadań oraz planować nowe
 • Łączenie zadań w projekty dotyczące np. jednego kontrahenta
 • Syntezowanie projektów w kampanie

Benefity:

 • Całkowita obsługa z zakresu planowania i realizacji całego projektu poprzez jedna aplikację
 • Automatyzacja procesu przypisywania dokumentów do projektów
 • Sprawowanie kontroli realizacji budżetów projektów
 • Możliwość przypisywania planów i śledzenia ich realizacji etapowo lub narastająco
 • Wyeliminowanie ewentualnych błędów a co za tym idzie zmniejszenie pracochłonności przy obsłudze projektu
 • Pełna informacja analityczna