Opis programu ENOVA365 z modułem SERWIS

Moduł ten umożliwia rejestracje przyjmowanych w ramach obsługi zleceń serwisowych urządzeń, jego funkcjonalność opiera się o serwisowane urządzenie, a każde z nich posiada pełną, dostępną historię napraw i przeglądów.

Dla kogo dedeykowana jest ENOVA365 SERWIS?

 • Firmy prowadzące warsztaty naprawcze oraz serwis pogwarancyjny sprzedawanych przez nie towarów
 • Firmy świadczące usługi naprawcze

Funkcjonalności programu ENOVA365 SERWIS

Zlecenia serwisowe – każde jest tworzone w momencie przyjęcia urządzenia do naprawy albo przeglądu, aplikacja ta umożliwia automatyczne przerzucenie zlecenia na listę zadań do wykonania, dla danego operatora.

Przeglądy – aplikacja na biorąc pod uwagę częstotliwość przeglądów, może zaplanować przeglądy dla wszystkich urządzeń i automatycznie powiadamia o konieczności zrobienia przeglądu.

Funkcja automatycznych powiadomień – moduł ten jest tak opracowany, by zapamiętywać i powiązać urządzenia oddane do serwisu lub przeglądu, łączy się z innymi narzędziami enova365, dzięki czemu można wystawić dokumenty handlowe i księgowe bezpośrednio z poziomu zlecenia serwisowego i rejestrowania towarów wziętych z magazynu w celu dokonania naprawy:

 • dokument przyjęcia zlecenia serwisowego – zamówienie usługi,
 • dokument wyceny kosztu naprawy
 • potwierdzenie odbioru urządzenia z naprawy/przeglądu
 • dokument WZ – wydanie części z magazynu
 • faktura za przeprowadzone usługi naprawcze oraz wykorzystane części itp.

Benefity:

 • całkowita obsługa zleceń serwisowych przy pomocy jednego narzędzia,
 • automatyzacja procesu informowania klienta o etapie realizacji zlecenia (powiadomienia e-mail lub SMS),
 • zmniejszenie pracochłonności obsługi ewidencji przyjmowanych zleceń
 • możliwość generowania dokumentów handlowych i księgowych z poziomu modułu enova Serwis.