To system specjalnie przeznaczony dla różnego rodzaju ośrodków szkoleniowych, których działanie opiera się na ustawie o systemie oświaty

Dla kogo program ENOVA365 moduł SZKOLENIA


• Firmy organizujące szkolenia
• Ośrodki szkoleniowe działające na podstawie ustawy o systemie oświaty
• Przedsiębiorstwa szkoleniowe

Funkcjonalność programu ENOVA365 z modułem SZKOLENIA


Ewidencja i planowanie szkoleń:

• Obsługa kartoteki szkoleń
• Obsługa kartoteki wykładowców
- generowanie umów dla wykładowców (m.in. umów o dzieło i umów zlecenie)
- ewidencja płac dla indywidualnych wykładowców
• Obsługa i planowanie kalendarza gospodarowania salami wykładowymi.

Prowadzenie ewidencji osób uczestniczących w szkoleniach:

• Edycja list uczestników (dowolna z możliwością wprowadzenia zmian w trakcie szkolenia)
• Wysyłanie e-maili grupowych do wszystkich uczestników szkolenia.

Planowanie i obsługa grup szkoleniowych:
• Generowanie grup na postawie przypisywania osób do grup wynikające z otrzymanych zgłoszeń
• Możliwość przypisania Sali dla poszczególnej grupy oraz prowadzenie kontroli kolizji w dostępie sal, oraz wzięcia pod uwagę podziału na podgrupy, które ma miejsce w przypadku niektórych przedmiotów.
• Opcja przypisywania wykładowców do zajęć oraz kontrolowanie kolizji dostępności, przy uwzględnieniu podziału na podgrupy dla niektórych przedmiotów.

Rozliczanie grup szkoleniowych:

• Fakturowanie wraz z korektami (w tym faktury zaliczkowe, proforma, z odroczonym terminem płatności, gotówkowe, uwzględniające różne sposoby płatności, w tym ratalne),
• Wykonywanie końcowych rozliczeń z grupami, które zakończyły szkolenia – wydruk rozliczenia kosztów i przychodów oraz wystawienie faktur końcowych
• Kontrolowanie napływu opłat za szkolenia w układzie płatnik\uczestnik (konieczne jest powiązanie słuchacza z płatnikiem
• windykacja należności z tytułu szkoleń.

Prowadzenie sprawozdań wewnętrzna i zewnętrzna:
- Listy obecności
- Zaświadczenia z tytułu ukończenia szkolenia
- Protokoły przeprowadzonych egzaminów
- Wydruk dostępności sal w danym okresie
- Wydruk obciążeń wykładowców za dany okres
- Możliwość eksportowania danych do aplikacji zewnętrznych (Word,Excel)
- Obsługa szkoleń dofinansowanych przez UE.


Benefity:

• Całkowita obsługa szkoleń przy pomocy jednego narzędzia
• Automatyzacja ewidencji szkole i procesu planowania
• Usprawnienie i ułatwienie obsługi szkoleń poprzez eliminacje potencjalnych błędów
• Kontrolowanie przebiegu szkoleń oraz wpływu należności z tytułu faktur za usługi szkoleniowe,
• pełna informacja analityczna o uczestnikach.