Czym jest Comarch ERP Optima?

Jest programem dedykowanym dla firm działających w różnych branżach, idealnie sprawdzającym się na rynku firm małych i średnich. System opiera się na kilkunastu zintegrowanych modułach/aplikacjach, które odpowiadają za obsługę poszczególnych sfer działalności przedsiębiorstwa. Funkcjonalności programu wykorzystywane w danej firmie są perfekcyjnie dobrane do potrzeb danego klienta, do wielkości oraz stopnia rozwoju jego firmy. Wraz zachodzącymi zmianami w różnych obszarach działalności, w każdym, dowolnym momencie możliwe jest rozszerzenie systemu o kolejne aplikacje.

Aby zobrazować Państwu funkcjonalność, elastyczność oraz komfort Comarch ERP Optima przedstawiamy wybrane, podstawowe procesy biznesowe występujące w firmach, które obsługiwane są przez najchętniej wybierane moduły programu.

comarch erp optima moduły i funkcjeFunkcjonalności programu Comarch ERP Optima

KARTA KONTRAHENTA – zapewnia szybkie wprowadzenie oraz uporządkowane gromadzenie informacji o partnerach biznesowych. Pozwala sprawnie ustalić indywidualne dla nich formy płatności, przypisać rabaty czy określić limity kredytowe. Dzięki temu prowadzenie zakupów i sprzedaży odbywa się znacznie szybciej i efektywniej.

KARTA TOWARU – pozwoli na szybkie dodawanie towarów i usług, razem z informacjami o nich, obejmuje ustalenie cen. Ponadto na Karcie Towaru można dodać dowolnie wybrany atrybut np. zdjęcie, datę ważności, kolor. Karta Towaru umożliwia również weryfikację stanu zamówień.

FAKTUROWANIE – moduł Faktury Comarch ERP Optima zapewnia łatwe i wygodne wystawianie dokumentów handlowych, m.in. faktur zakupów czy sprzedaży. Moduł daje możliwość przygotowania dokumentów nie tylko w złotówkach! Przy transakcjach zagranicznych aplikacja gwarantuje łatwą i przejrzystą ewidencję w walucie obcej, w obrębie Unii Europejskiej oraz poza nią.

OPERACJE NA DOKUMENTACH HANDLOWYCH – przy udziale Faktury Comarch ERP Optima łatwo i wygodnie można zarządzać dokumentami. Wybieranie, sortowanie, szukanie potrzebnych dokumentów nie sprawi już żadnych problemów. Poszczególne, wybrane pozycje można wydrukować, wysłać mailem do kontrahenta lub do biura rachunkowego. Przy prowadzeniu magazyny, wystawianie dokumentu „wydanie z magazynu” jednym kliknięciem!

KONTROLA FINANSÓW – moduł Kasa/Bank z „Preliminarzem Płatności” pozwala na monitorowanie i prezentację należności i zobowiązań firmy (np. zaległe faktury, przewidywane odsetki z lokat bankowych, planowane wydatki) Na tym poziomie można również przesyłać płatności przelewem do swojego banku.

OBSŁUGA KONTRAHENTA ORAZ WSPÓŁPRACA Z NIM – „Sprzedaż Dedykowana” w module Handel to kompleksowa, zbiorcza informacja o współpracy z danym kontrahentem. Pozwala na kontrolę i monitorowanie zadłużenia klienta, analizę historii sprzedaży, ofertowanie, wydanie towaru, wystawianie faktury. Umożliwia również dodawanie nowych dokumentów do wybranego zlecenia. Na tym poziomie można również zarządzać kontaktami z klientami ustalając terminy spotkań oraz terminy te sprawdzać.

SPRZEDAŻ W INTERNECIE – prężnie działający sklep internetowy z nowoczesnym oprogramowaniem zapewnia Comarch ERP e-Sklep. Umożliwia on prowadzenie sprzedaży oraz posiada wbudowane narzędzia promocji. Dzięki Comarch ERP e-Sklep można prosto i szybko udostępniać towary na sprzedaż, wystawiać aukcje internetowe, indywidualnie i samodzielnie tworzyć wygląd witryny oraz efektywnie zarządzać ofertą w Internecie. Ponadto, wszyscy użytkownicy Comarch ERP Optima mogą zupełnie za darmo sprzedawać swoje towary na portalu zakupowym wszystko.pl (program jest z nim zintegrowany)

ELEKTRONICZNE PRZESYŁANIE FAKTUR – dzięki Comarch ERP Optima można nie tylko wystawić i wydrukować fakturę ale za pomocą jednego kliknięcia można też przesłać fakturę drogą elektroniczną, bezpośrednio do wybranego kontrahenta. Nie ma już potrzeby wysyłać faktur na poczcie czy zamawiać kuriera, nie trzeba skanować czy przekształcać do formatu PDF – dzięki Comarch ERP Optima można przesyłać i archiwizować wszystkie dokumenty w formie elektronicznej. Pękające od wydruków segregatory odchodzą do lamusa!

OBSŁUGA MAGAZYNU – program umożliwia przejrzenie wszystkich zamówień oraz, przy pomocy jednego kliknięcia, tworzenie na ich podstawie faktur zakupu wraz z przyjęciem do magazynu. Comarch ERP Optima daje możliwość przeglądnięcia wszystkich zleceń wg ustalonych kryteriów, dodanie nowych lub skorygowanie już istniejących. Monitorowanie i kontrola poszczególnych etapów realizacji zamówienia wraz z terminami dostaw umożliwia informowanie klienta o aktualnym stanie transakcji.

KSIĘGOWOŚĆ – Comarch ERP Optima zapewnia obsługę różnych rodzajów rozliczeń – ewidencję ryczałtową, księgę przychodów i rozchodów a nawet pełną księgowość. Jeżeli zaś, klient chce zlecić obsługę księgową swojej działalności firmie zewnętrznej, Comarch umożliwia podjęcie współpracy z biurami rachunkowymi, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom informatycznym.

EWIDENCJA RYCZAŁTOWA – moduł Księga Podatkowa zapewnia prowadzenie uproszczonej księgowości w oparciu o ewidencję przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Dzięki niemu można wyliczyć PIT-28, który następnie można przesłać wprost z programu do Urzędu Skarbowego (za pomocą Internetu)

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW – dzięki modułowi Księga Podatkowa można prowadzić księgowość w oparciu o Księgę Przychodów i Rozchodów. System automatycznie wylicza deklaracje PIT-36, PIT-36L, które można wysłać elektronicznie jako e-deklarację do Urzędu Skarbowego.

OBSŁUGA KADROWO – PŁACOWA - Comarch ERP Optima zapewnia prostą i kompleksową obsługę rozliczeń pracowników. Dzięki modułowi Uproszczone Kadry/Płace można ewidencjonować wypłaty a wykorzystując Pełne Kadry/Płace, dodatkowo, prowadzić ewidencję obecności, obsługiwać rozliczanie pracowników zatrudnionych na podstawie różnych umów cywilno – prawnych, sprawnie prowadzić naliczanie i korygowanie listy płac a nawet zautomatyzować współdziałanie z programem Płatnik.

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE – Comarch ERP Optima oferuje nowy i nowoczesny moduł Comarch ERP Optima Analizy Business Intelligence – powstały z myślą o małych i średnich firmach, cechujący się wyjątkowo intuicyjnym interfejsem i bardzo bogatą funkcjonalnością. Comarch ERP Optima Analizy BI to narzędzie, dzięki którym raporty i analizy generowane są w szerokim zakresie, a wszystko to na podstawie informacji wprowadzanych do programu. Rozwiązanie to jest wszechstronnym źródłem wiedzy obejmującym każdy obszar działania firmy. Comarch ERP Optima Analizy BI koncentruje dane z całości Comarch ERP Optima zapewniając przekrojowe analizy oraz tworzenie bogatej gamy szczegółowych i wyczerpujących raportów w formie tabeli lub wykresów. Dzięki temu narzędziu właściciel firmy oraz pracownicy odpowiedzialni za poszczególne zadania mogą znacząco podnieść jakość swojej pracy, która z kolei przekłada się na polepszenie wyników działalności w każdym biznesie.

comarch erp optima logo

Moduły Comarch ERP Optima: