omarch ERP Optima Płace i Kadry

Obsługa działu kadrowo - płacowego opiera się na stałym śledzeniu zmieniających się przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. moduł Płace i Kadry, dzięki regularnym aktualizacjom, uwzględniających wszystkie zmiany, przygotowanym prze ekspertów Comarch zapewnia natychmiastową reakcję na zmieniające się wymogi.

Narzędzie to efektywnie wspomaga wszystkie procesy związane z obsługą kadrowo-płacową każdego przedsiębiorstwa. Dokładnie zaprojektowane funkcjonalności pozwalają na automatyzacje pracy, co minimalizuje ryzyko wystąpienia błędu podczas wykonywania operacji. Moduł ten jest całkowicie zintegrowany z programem Płatnik, który gwarantuje kompletne rozliczenia ZUS

ludzie na spotkaniu biznesowym

Moduł Comarch ERP Optima Płace i Kadry pozwala na:

 • Prowadzenie ewidencji pracowników z możliwością odnotowania przebiegu zatrudnienia zarówno w firmie, jak i poza nią.
 • Tworzenie struktury podległościowej, dzięki której zarządzanie kadrami jest łatwiejsze w Comarch ERP Optima i za pomocą aplikacji Comarch ERP e- pracownik
 • Rozliczanie wypłat przy wzięciu pod uwagę czasu pracy, nieobecności, dodatków oraz akordów,
 • Importowanie i eksportowanie aktualnych danych kadrowych, danych o zawartych umowach cywilnoprawnych oraz informacji odnośnie czasu pracy, czasu przepracowanego i nieobecności za pomocą arkusza kalkulacyjnego,
 • Importowanie danych kadrowych pracowników z Programu Płatnik
 • rozliczanie nieobecności z możliwością wydrukowania podstaw obliczeniowych dla: urlopu, ekwiwalentu za urlop choroby,
 • nadzorowanie wykorzystanych limitów nieobecności przez pracownika, np. urlopu wypoczynkowego (również limitu dla pracownika, który jest zatrudniony po raz pierwszy i tego, który jest uprawniony do obniżonej normy dobowej,
 • możliwość wyboru metody notowania czasu pracy pracowników (również metody uproszczonej polegającej na wpisywaniu sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc)
 • prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy w godzinach nocnych i nadliczbowych,
 • określanie niestandardowych składników wypłat, nieobecności oraz limitów nieobecności,
 • generowanie korekt do zaksięgowanych list płac, przy jednoczesnej możliwością zachowania w programie wypłat naliczonych w pierwotnej postaci,
 • podział wynagrodzeń na wypłaty gotówkowe i przelewy na konta bankowe,
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych, również tych zawieranych z cudzoziemcami
 • automatyczne naliczanie podatków na wybranych listach płac przez powiązanie podatków i umów cywilnoprawnych z listami płac
 • naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych adekwatnych z obowiązującymi wzorami formularzy,
 • możliwość wysyłania deklaracji dodatkowych do systemu e-Deklaracje,
 • możliwość sporządzania deklaracji dla PFRON (Wn-D wraz z załącznikami) oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0,
 • możliwość przygotowania wydruków pomocniczych do raportów GUS,
 • przesyłanie do Płatnika wygenerowanych formularzy zgłoszeniowych i deklaracji rozliczeniowych ZUS z wymaganymi załącznikami dla pracowników i właścicieli,
 • archiwizacja wypłat za określony czas oraz archiwizacja wybranych formularzy kadrowych,
 • przesyłanie listy płac w celu zaksięgowania z bazy kadrowo-płacowej do innej bazy.

Moduł Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus jest wyposażony w dodatkowe funkcje, wśród których możemy wymienić:

 • struktura organizacyjna, pozwalająca przypisać pracowników do poszczególnych wydziałów,
 • możliwość powiązania listy płac z wybranym wydziałem,
 • rejestracja składek, przydzielanie zapomóg, obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych: przynależność do PKZP, udzielanie pożyczek z tworzeniem harmonogramów spłat, raportowanie,
 • ewidencja i kontrola wysokości potrąceń (w tym komorniczych i alimentacyjnych),
 • możliwość wykonywania operacji dla dużej liczby pracowników w tym samym czasie, m.in.: naliczanie limitów nieobecności, dodawanie nieobecności, zmiana wartości wybranych pól w formularzu kadrowym,
 • w przypadku pracowników wieloetatowych możliwość obsługi kadrowo-płacowej,
 • w przypadku pracowników oddelegowanych do pracy za granicą naliczanie wynagrodzeń
 • rozliczanie wynagrodzeń w przypadku pracowników tymczasowych
 • automatyczne naliczanie składników wynagrodzenia podanym okresie
 • możliwość odnotowania obecności pracownika dowolnej liczby wejść/wyjść w różnych strefach czasu pracy w ciągu dnia,
 • ewidencjonowanie odbioru czasu wolnego za nadgodziny,
 • rozliczanie nadgodzin w okresie rozliczeniowym dłuższym niż 1 miesiąc oraz możliwość importowania informacji odnośnie przepracowanego czasu,
 • rejestrowanych za pomocą czytników RCP,
 • możliwość określania dodatków zgodnie z indywidualnymi wzorami klienta i łączenia ich w grupy,
 • atrybuty - czyli cechy, poprzez które można opisywać pracowników, wprowadzając dowolną liczbę dodatkowych danych,
 • funkcjonalność tworzenia opisu analitycznego dla konkretnych składników wypłaty.

Comarch ERP Optima Płace i Kadry jest kompatybilny również:

 • z systemem Comarch ERP XL,
 • z systemem Comarch ERP Altum,
 • z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota.

O wykorzystaniu konkretnych funkcjonalności programu decydują indywidualne potrzeby klienta. Moduł kadry i płace może w każdym momencie zostać rozszerzony do modułu Kadry i Płace Plus, każdy z nich cechuje prosta obsługa i czytelność informacji oraz sprawne dostosowanie się do zmieniających się przepisów oraz stabilna pozycja na rynku


ludzie na spotkaniu biznesowymComarch ERP e-Pracownik

Comarch ERP e-Pracownik jest aplikacją przeznaczoną do zarządzania czasem pracy i urlopami, kompatybilną z modułem Płace i Kadry w Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL oraz Comarch ERP Altum.
Aplikacja Comarch ERP e-Pracownik może być używana na komputerze, laptopie, tablecie oraz smartfonie. Program dynamicznie dopasowuje się do różnej przekątnej ekranu urządzenia, na którym jest wyświetlany.
Od wersji Comarch ERP Optima 2015.2 wprowadzono możliwość korzystania z aplikacji Comarch ERP e-Pracownik w modelu usługowym zainstalowanej w chmurze Comarch

Comarch ERP e-Pracownik to:

 • możliwość rejestracji nieobecności – planowanie i zatwierdzanie urlopów wypoczynkowych,
 • funkcja e-nieobecności – czyli możliwość odnotowania przez pracownika nieobecności o charakterze ogólnym, która po dostarczeniu odpowiednich dokumentów zostanie zmieniona z poziomu programu Comarch ERP Optima na np. zwolnienie chorobowe,
 • możliwość planowania i potwierdzania delegacji służbowych,
 • możliwość powiadomienia mailowe o zaplanowaniu urlopu, e-nieobecności i delegacji oraz o ich zatwierdzeniu,
 • dostęp do przygotowanych w Comarch ERP Optima wydruków, np. kwitków wypłat, PIT-ów,
 • operacje związane z czasem pracy pracownika - odnotowania rzeczywistego czasu pracy zgodnie z potrzebą według kalendarza, zestawienia lub obecności,
 • osobisty pulpit każdego pracownika,
 • dowolne plany pracy w układzie 5, 7 i 31-dniowym - możliwość ustalenia planu poprzez operacje kopiowania, wklejania lub edycji zaznaczonych dni z weryfikacją 11-godzinnej przerwy w pracy oraz wolnej niedzieli w okresie 4 tygodni,
 • widok grafiku urlopowego osób współpracujących oraz podwładnych zalogowanego kierownika,
 • kompletna lista pracowników wraz z ich danymi personalnymi,
 • szczegółowa lista kwalifikacji pracowników z możliwością ich edycji,
 • lista wszystkich nieobecności pracowników i limity urlopowe
 • dostęp do ewidencji umów cywilnoprawnych,
 • funkcje związane z zarządzaniem:

- lista Użytkowników z oraz dostęp do informacji o stanie ich konta,
- przydzielanie dostępu do poszczególnych funkcji w aplikacji co usprawnia korzystanie z niej
- struktura podległościowa firmy zsynchronizowana z Comarch ERP Optima,
- wgląd do historii wykonanych operacji przez poszczególnych Użytkowników.

Zalety Comarch ERP e-Pracownik:

 • program posiada interfejs dynamicznie dopasowujący się do zarówno do rozmiaru ekranu komputera, jak i urządzeń mobilnych,
 • umożliwia pracownikom wyszukiwanie oraz filtrowanie pracowników w oparciu o grupy: wszyscy podwładni, bezpośredni podwładni, wszyscy pracownicy,
 • możliwość edycji planu pracy zarówno pojedynczego dnia lub kilku dni,
 • możliwość zgłaszania i zatwierdzania urlopów,
 • możliwość zgłaszania i zatwierdzania delegacji,
 • możliwość odnotowania informacji o dowolnej nieobecności pracownika,
 • dostęp do aplikacji również dla osób, pracujących m.in. na umowy zlecenia, umowy o dzieło,
 • potwierdzenia mailowe o wprowadzeniu i zatwierdzeniu urlopu czy delegacji służbowych.

Pozostałe informacje dotyczące programu Comarch ERP Optima i jej modułów uzyskasz w poniższym artykule:

Comarch ERP Optima

Comarch ERP Optima

Czym jest Comarch ERP Optima? Jest programem dedykowanym dla firm działających w różnych branżach, idealnie sprawdzającym się na rynku firm małych i średnich. System opiera się na kilkunastu zintegrowanych modułach/aplikacjach, które odpowiadają za obsługę poszczególnych sfer działalności przedsiębiorstwa. Funkcjonalności programu wykorzystywane w danej firmie są perfekcyjnie dobrane do potrzeb danego...

Czytaj dalej