Moduły księgowe Comarch ERP Optima obsługują wszystkie rodzaje księgowości: ryczałt, książkę przychodów i rozchodów oraz pełną księgowość tzw. księgowość kontową. Oprogramowanie jest w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami, pozwala na bezpieczne i przejrzyste prowadzenie księgowości firmy.

Funkcje programu Comarch ERP Optima Moduł Księgowy

ikona kalendarzaKsiążka Przychodów i Rozchodów

Księga Podatkowa Comarch ERP Optima jest modułem pozwalającym na obsługę księgową firmy, która rozlicza się z fiskusem na podstawie ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym lub na podstawie Księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji podatku od towarów i usług wymaganych w przypadku płatników tego podatku (rejestry VAT).

Moduł Księga Podatkowa w programie Comarch ERP Optima pozwala na prowadzenie:

 • zapisów w Księdze Przychodów i Rozchodów,
 • rejestrów VAT,
 • ewidencji wynagrodzeń,
 • ewidencji dodatkowej,
 • spisu z natury,
 • rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu,
 • naliczenia zaliczek na podatek dochodowy,
 • możliwość wysyłania do systemu e-Deklaracji.
 • sporządzenie deklaracji podatkowych,

ikona notatnikaPełna księgowość - księgowość kontowa

Księga Handlowa Comarch ERP Optima pozwala na prowadzenie pełnej księgowości w firmie zgodnie i w oparciu o Ustawę o rachunkowości.

Moduł Księga Handlowa umożliwia:

 • tworzenie okresów obrachunkowych,
 • budowanie wielopoziomowego planu kont
 • wykorzystanie funkcji grup kont,
 • księgowanie do jednego lub wielu dzienników cząstkowych,
 • dla dowolnego okresu generowanie zestawienia obrotów i sald,
 • automatycznego księgowania dzięki wykorzystaniu schematów księgowych do wszystkich dokumentów oraz deklaracji,
 • predekretację dla dokumentów,
 • rozliczanie VAT na zasadach ogólnych i metodą kasową,
 • prowadzenie pełnej ewidencji VAT
 • wydruki deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-9M, VAT-UE. Wysyłanie deklaracji do systemu e-Deklaracji,
 • sporządzanie VAT-ZD do deklaracji VAT-7,
 • obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8. Również obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych,
 • na podstawie sald kont roku poprzedniego inicjalizację bilansu otwarcia,
 • ewidencjonowanie dokumentów (oddzielne), które nie są fakturami VAT takich jak dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp.,
 • księgowanie dokumentów bezpośrednio z innych modułów, np. z modułu Płace i Kadry listy płac lub z modułu Środki Trwałe dokumentów OT, LT.
 • automatyczne generowanie różnic kursowych i kompensat w momencie rozliczania rozrachunków,
 • parowania ze sobą dekretów na kontach rozrachunkowych,
 • zestawienia księgowe, w tym: rachunek zysków i strat, bilans firmy, przepływy środków pieniężnych itd.

Moduł Księga Handlowa Plus dodatkowo pozwala na:

 • zakładanie kont walutowych oraz księgowanie na konta walutowe,
 • opcję księgowania schematami księgowymi na konta walutowe,
 • przeglądanie dekretów oraz obrotów i sald w walucie obcej oraz w walucie systemowej,
 • generowanie przeszacowania walut.


ikona samochoduEwidencja środków trwałych

Środki Trwałe Comarch ERP Optima umożliwiają pełną obsługę zarządzania środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz wyposażeniem dodatkowym.

Moduł Środki Trwałe umożliwia:

 • w pełni automatyczne naliczanie amortyzacyjnych odpisów dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
 • dla wskazanego okresu obrachunkowego generowanie planu amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji dla wyposażenia,
 • zastosowanie różnych (liniowa, degresywna, jednorazowa) metod amortyzacji,
 • w pełni automatyczne księgowanie odpisów amortyzacyjnych i innych dokumentów związanych ze środkami trwałymi,
 • amortyzacja w ujęciu zarówno bilansowym jak i podatkowym tak dla środków trwałych jak i wartości materialnych i prawnych,
 • uwzględnianie wartości przeszacowania środków trwałych, sezonowości generowania odpisów amortyzacyjnych oraz istnienie ulg inwestycyjnych,
 • ewidencję środków trwałych będących w budowie,
 • zawieszenie amortyzacji środka trwałego i wartości materialnych i prawnych,
 • przypisanie odpowiedzialnej osoby za środek trwały oraz jego miejsca użytkowania.


Pozostałe informacje dotyczące programu Comarch ERP Optima i jego modułów uzyskasz w poniższym artykule: