dobre systemy

Branża

Oprogramowanie dla kancelarii prawnej

Podstawą efektywnego działania w kancelarii prawnej jest dobra organizacja pracy oraz sprawna obsługa klientów. W działaniu kancelarii prawnej istotne jest łączenie wielu danych, procesów czy też dokumentów z powiązanych z obsługiwanymi podmiotami w jednym miejscu, do którego dostęp mogą mieć tylko osoby z uprawnieniami. Aby kancelaria prawna sprawnie pracowała, ważny jest także podział obowiązków oraz szybki przepływ informacji między jej pracownikami.

Wdrożenie przez wyspecjalizowaną firmę odpowiedniego oprogramowania może ułatwić realizację wyżej wymienionych zadań a także usprawnić proces zarządzania kancelarią. Comarch ERP Optima jest jednym z najchętniej wybieranym przez kancelarie prawne programów. Jednym z powodów dla których akurat to oprogramowanie wybierają kancelarie jest modułu CRM (obszar programu), który umożliwia m.in.:

  • Dzięki rozbudowanej karcie kontaktu z klientem prezentację wszystkich informacji dotyczących klienta i jego obsługi.
  • Program umożliwia skanowanie dokumentów i automatyczne przypisanie ich do konkretnego kontrahenta
  • Szybkie rejestrowanie nowego klienta oraz dołączenie wszelkich dokumentów związanych z jego sprawą.
  • Nadzorowanie bieżącego stanu prac kancelarii. Aplikacja umożliwia przypisanie zadań do poszczególnych pracowników, możliwość weryfikacji postępu prac oraz terminów wykonania zadań.
  • Rejestrowanie wszystkich spotkań i rozmów – możliwość rozplanowania pracy nad daną sprawą.

Zaufali nam