Rachmistrz GT jest systemem do obsługi uproszczonej księgowości. Jest polecany firmom prowadzącym księgę przychodów i rozchodów oraz płatnikom podatku zryczałtowanego (rozliczający się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych). 

Rachmistrz GT to świetne narzędzie zarówno dla przedsiębiorstw samodzielnie dokumentujących działalność gospodarczą, jak i biur rachunkowych. Dzięki bezpłatnie dołączanemu programowi mikroGratyfikant GT możliwa jest także podstawowa obsługa płac.

rachmistrz gt

Rachmistrz GT jest składową linii InsERT GT, która zawiera programy:

Microsoft SQL Server 2008 R2 jest motorem bazy danych zastosowanym w programach linii InsERT GT. Baza w bezpłatnej wersji Express Edition jest dostarczana wraz z systemem.

rachmistrz gt

Główne cechy Rachmistrza GT:

 • oprowadzenie zapisów księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego (w zależności od wybranej formy);
 • ewidencja VAT zakupów, ewidencja VAT sprzedaży, możliwość wprowadzania sprzedaży nieudokumentowanej rozliczanej strukturą zakupów; ewidencjonowanie transakcji unijnych;
 • ewidencja pojazdów wykorzystywanych do celów służbowych, ewidencja przebiegu pojazdów oraz rachunków związanych z eksploatacją pojazdów;
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja - naliczanie i księgowanie, wydruk planu amortyzacji);
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia i remanentów;
 • prowadzenie kartoteki wspólników oraz kontrahentów (parametry dotyczące rozliczeń z ZUS, obliczanie i dokumentowanie raportem zaliczki na podatek dochodowy, automatyczne księgowanie w koszty lub odliczanie od dochodu składek ZUS i innych funduszy);
 • obsługa wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę; wystawianie rachunków do umów cywilnoprawnych oraz wypłat, możliwość automatycznego wyliczania na podstawie zdefiniowanych schematów wynagrodzeń;
 • pełna obsługa oraz naliczanie i wydruk wysyłki elektronicznej deklaracji skarbowych : VAT-7, VAT-7K, VAT-7D,VAT-UE, PIT-4R, PIT-28, PIT-8AR, PIT-11, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-40;
 • Obsługa korekt z wysyłką elektroniczną deklaracji skarbowych;
 • wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA). Możliwość eksportu do programu Płatnik ZUS;
 • powiązanie z systemem obsługi sprzedaży Subiekt GT. Możliwość współpracy z innymi systemami (np. Subiekt dla Windows, mikroSubiekt dla Windows, Subiekt 5 EURO).

Zakup programu Rachmistrz GT jest możliwy również w promocyjnym zestawie w specjalnej ofercie przygotowanej dla biur rachunkowych i doradców podatkowych