gestor gt pudełkoGestor GT jest nowoczesnym, łatwym w obsłudze systemem służącym wspieraniu procesu budowania solidnych relacji z klientem. Stanowi on nieodzowną pomoc w codziennej pracy handlowców czy specjalistów od marketingu. Jest zarazem programem elastycznym, który pozwala na dostosowanie wielu funkcji do potrzeb użytkownika, a dzięki ogromnej wszechstronności może być wykorzystywany w firmach z dowolnej branży.

Gestor GT, stawiając na pierwszym miejscu korzyści klienta, pozwala usprawnić wszystkie te procesy zachodzące w firmie, które służą poprawnej komunikacji z nim, pomagają tworzyć kampanie ofertowe, reklamowe i informacyjne. Program sprawdza się zatem zarówno w działach handlowych i marketingowych przedsiębiorstw, jak też w działach obsługi klienta, sekretariatach czy w pracy menedżerów różnych szczebli.

System w prosty i natychmiastowy sposób pozwala dotrzeć do zasobów wszystkich informacji o kliencie, jakie zgromadziła firma. Umożliwia planowanie strategii sprzedażowej na podstawie konkretnych zestawień. Stwarza szansę doboru odpowiedniej grupy docelowej wśród klientów, co przekłada się na optymalizację działań firmy. Intuicyjna, niewymagająca fachowej wiedzy obsługa systemu pozwala użytkownikowi na spore oszczędności czasu.

Gestor GT stanowi część rodziny programów InsERT GT. Jest zdolny do samodzielnego działania, ale może też współpracować z systemem sprzedażowym Subiekt GT. Ścisła integracja obu programów pozwala na korzystanie ze wspólnej kartoteki kontrahentów i towarów, uwzględniając wszystkie poziomy cen, rabaty i promocje. Współpraca z Subiektem GT sprawia, że znacznie łatwiejsze jest wystawianie dokumentów handlowych oraz obsługa wielu magazynów.

Poniżej najważniejsze funkcje, jakie oferuje Gestor GT:

▪ opcja bezpośredniego i błyskawicznego dostępu do kluczowych danych związanych z klientami: podjętych dotychczas działań, przesłanych wiadomości, szans sprzedaży, dokumentów wygenerowanych w Subiekcie GT;

▪ możliwość planowania i zapisywania w systemie szeregu czynności jak np. spotkania, telefony, maile, zadania, listy, faksy, kontakty internetowe etc.;

▪ możliwość szybkiego odnajdywania klientów z dowolnego miejsca w programie;

▪ funkcja kalendarza, odnotowującego zakres i termin zadań do wykonania (kalendarz posiada widok miesięczny, tygodniowy lub dzienny) oraz uwzględniającego opcję przypominania;

▪ opcja korzystania z modułu poczty elektronicznej, oferującego m.in. automatyczne powiązanie e-maili z konkretnymi klientami, tworzenie wiadomości zbiorczych (tzw. mailingu) na podstawie określonych wzorców oraz pól autotekstu;

▪ funkcja wszechstronnego dostępu do całościowej historii kontaktów z klientem, obejmującej m.in. przesłane wiadomości e-mailowe, wystawione dokumenty, podjęte wobec klienta działania, wiarygodność płatniczą kontrahenta, wysokość przyznanych rabatów, daty kontaktów oraz nazwiska pracowników opiekujących się klientem;

▪ opcja delegowania zadań poszczególnym pracownikom wraz ze sprawdzaniem postępu ich wykonywania;

▪ możliwość tworzenia rozmaitych zestawień przydatnych w działaniach handlowych i marketingowych np. prognoz sprzedaży, skuteczności sprzedawców, aktywności klientów itd.; uwzględnione są tu też zestawienia sporządzane na bazie danych z Subiekta GT m.in. raporty o towarach czy sprzedaż według asortymentu;

▪ szereg opcji pozwalających dostosować system do konkretnych potrzeb użytkownika, w tym m.in. dodawanie własnych zestawień, dostosowanie wydruków, słowniki i pola własne, pasek szybkiego dodawania obiektów;

▪ opcja powiązań, pozwalająca tworzyć relacje między obiektami: klientami, działaniami, prognozami sprzedaży oraz wiadomościami;

▪ funkcja biblioteki dokumentów;

▪ opcja schowka, umożliwiająca przechowanie różnych obiektów (np. zadań, wiadomości, danych klienta, prognoz sprzedażowych) z intencją późniejszego ich wykorzystania;

▪ opcja obsługi walut, umożliwiająca import bieżących kursów z Internetu;

▪ funkcja notatnika, pozwalająca tworzyć i dodawać własne zapisy;

▪ ważna funkcja strony głównej – tworzenie listy zadań dla użytkownika oraz umieszczanie prognozy wartości sprzedaży liczonej na podstawie otwartych szans sprzedażowych;

▪ opcja uruchamiania modułów w różnych zakładkach;

▪ możliwość pracy sieciowej wielu użytkowników systemu.

Gestor GT to system, który usprawni Twoją sprzedaż i pomoże Ci zdobyć rzeszę wiernych klientów!