Rewizor GT jest nowoczesnym, wysoko wyspecjalizowanym systemem finansowo-księgowym, stanowiącym profesjonalną pomoc dla działów księgowych małych i średnich firm, ale mającym także znakomite zastosowanie w biurach rachunkowych. Ponadto, program jest dostosowany do wymogów UE, a przygotowany został w oparciu o Ustawę o Rachunkowości. Dzięki bogatej funkcjonalności w sposób ponadstandardowy ułatwia szereg procesów i czynności związanych ze sferą finansów, jak np. administrowanie planami kont, dekretacja, księgowanie, zarządzanie rozliczeniami czy obsługa środków trwałych.

O jego sukcesie decydują nie tylko możliwości systemowe, ale także prosta obsługa, intuicyjny i przyjazny dla każdego interfejs oraz kreator wdrożeniowy, który nawet mniej wytrawnym użytkownikom otworzy drogę do skutecznej, nieskomplikowanej pracy.

Należy zaznaczyć, że Rewizor GT stanowi część profesjonalnego systemu do obsługi firm – InsERT GT, którego pozostałe elementy tworzą: Subiekt GT (system sprzedaży), Gratyfikant GT (system kadrowo-płacowy) oraz Gestor GT (system do zarządzania relacjami z klientem). Posiadacze programu zyskują także dodatkową pomoc w podstawowej obsłudze płac dzięki dołączonemu do Rewizora GT, bezpłatnie, drugiemu programowi - mikroGratyfikant GT.

Jakimi podstawowymi funkcjami dysponuje Rewizor GT:

▪ możliwością swobodnego zarządzania planami kont, obejmującego m.in. opcję generowania modelowego planu kont, funkcję przeniesienia z innego roku obrotowego, funkcję automatycznego uruchamiania kont kartotekowych poprzez podłączanie kartotek czy opcję obsługi kont pozabilansowych;

▪ opcją poszerzonej dekretacji, obejmującą m.in. rozdzielenie dokumentów księgowych na dekrety i dokumenty zaksięgowane, automatyzację wykonywanych działań (sporządzanie i rozliczanie rachunków, generowanie zapisów VAT), zarządzanie dekretami walutowymi;

▪ funkcją zaawansowanej obsługi rachunków, w tym m.in. ścisłe powiązanie rozrachunków z zapisami na kontach, kompleksowe rozrachunki oraz rozrachunki zintegrowane z Subiektem GT;

▪ możliwością ewidencji i rozliczania podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. rejestrowanie transakcji VAT krajowych (dostawy i nabycia), wewnątrzunijnych (WNT i WDT) oraz pozaunijnych (eksport i import towarów), automatyczne rozliczanie (miesięczne lub kwartalne) deklaracji VAT-7/7K;

▪ opcją automatycznego generowania dekretów księgowych przy użyciu dekretacji kontekstowej i importu; opcja ta pozwala rozbudowywać schematy importu, a ponadto stanowi szczególną pomoc dla użytkowników wykonujących operacje jednocześnie na Subiekcie GT i Rewizorze GT (moduł Dokumenty do dekretacji);

▪ dodatkowymi funkcjami przygotowanymi na użytek biur rachunkowych, jak np. obsługa dowolnej liczby firm, przenoszenie planów kont z innych podmiotów, zbiorcze operacje na licencjach, import dokumentów z pliku wygenerowanego przez zdalnego Subiekta GT, archiwizacja wszystkich podmiotów jednocześnie itd.;

▪ możliwością ewidencjonowania środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych z uwzględnieniem związanych z nimi operacji;

▪ opcją definiowania oraz wyliczania różnych sprawozdań i zestawień finansowych oraz deklaracji skarbowych;

▪ możliwością sporządzania wydruków graficznych i tekstowych oraz zaawansowanej obsługi wydruków graficznych z poziomu programu;

▪ funkcją tzw. motoru bazy danych Microsoft SQL Server, pozwalającego zapewnić pełne bezpieczeństwo pracy;

▪ możliwością pracy na jednym stanowisku lub w sieci;

▪ opcją współpracy z innymi programami firmy InsERT.

Rozbudowa programu Rewizor GT

Warto pamiętać, że każdy użytkownik może rozbudować funkcjonalność Rewizora GT dzięki instalacji specjalnych pakietów rozszerzeń: niebieski PLUS dla InsERT GT, zielony PLUS dla InsERT GT i czerwony PLUS dla InsERT GT. Dla tych natomiast, którzy poszukują niestandardowych, indywidulanych rozwiązań, doskonałym wyborem będzie nabycie specjalnego dodatku Sfera dla Rewizora GT. Jednak niezależnie od rodzaju wersji, Rewizor GT spełni oczekiwania wszystkich użytkowników, dbających o przejrzystość finansów swojej firmy