BILANS – ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Bilans jest w pełni zintegrowanym systemem zarządzania zaprojektowanym z myślą o obsłudze dużych i średnich przedsiębiorstw. Konstrukcja systemu jest innowacyjna, przez co łatwo poznawalna wśród innych aplikacji o zbliżonym przeznaczeniu. Wysokie wymagania jakie założono przy budowie tej aplikacji zaprocentowały wyjątkowo przyjaznym dla użytkownika programem, który mimo prostej obsługi i przejrzystej budowy nie traci nic ze swojej elastyczności i pełnej profesjonalności w codziennym użytkowaniu. System działa w środowisku Windows 7, Vista lub XP a jego powstanie oparto na wiedzy najlepszych informatyków i matematyków, absolwentów prestiżowych uczelni i wydziałów, na wiedzy oraz doświadczeniu specjalistów ds. księgowości, kadr i płac, handlu, podatków. Program cechuje absolutna zgodność z aktualnymi przepisami oraz ustawami a każda zmiana natychmiast wprowadzana jest, przez modyfikację i uaktualnienie. Bilans działa w myśl zasady, że to program jest dla firmy a nie firma dla programu!

Główne zalety cechujące BILANS:

 • Wysoka niezawodność
 • Duża szybkość w działaniu
 • Szybka i wygodna praca w sieci
 • SQL – Technologia klient-serwer
 • Wyjątkowa prostota obsługi /wszystkie operacje dostępne z klawiatury/
 • Jednolity interfejs
 • Łatwe dopasowanie do potrzeb użytkownika
 • Niskie koszty

System Bilans oparty jest na technologii dwuwarstwowej (klient-serwer). Serwer bazodanowy to Borland Interbase 7.5 firmy Borland – nowoczesny, wydajny, wykorzystywany przez miliony użytkowników na świecie. Stanowi wydajną, międzyplatformową, zgodną ze standardem SQL 92 transakcyjną bazę danych a dzięki zaawansowanej budowie, wieloprocesorowości i obsłudze gwarantuje ogrom korzyści w sferze niezawodności, efektywności oraz produktywności.

System Bilans, wraz ze swoimi zaletami, sprawdza się w:

- sieciach sprzedaży detalicznej

- marketach

- hurtowniach

- hurtowniach spożywczych

- składach budowlanych

- stacjach paliw

- firmach produkcyjnych

- przemyśle

- kopalniach

ludzie w magazynie

Co sprawia, że System Bilans jest wyjątkowy?


1) NIEZAWODNOŚĆ

- aplikacja dedykowana na Windows XP (pracuje również z wcześniejszymi wersjami Windows)

- praca pod kontrolą systemu Linux (pewność niezawodności i ciągłości pracy)

- większość pól wypełniane tylko dużymi literami (zapobiega to pomyłkom, powtórzeniom)

- formatowanie dat w oparciu o kalendarzyk i sprawdzanie z aktualnie wybranym okresem, aktualną datą zegara systemowego

- sprawdzanie logicznej poprawności rekordów przed ich zapisem do bazy danych

- widok operacji na wszystkich komputerach po wykonaniu ich na jednym

- wykonywanie operacji w czasie rzeczywistym (np. przy księgowaniu dokumentów dokonują się aktualizacje stanów wszystkich kont aż po sumę bilansową)

2) SZYBKOŚĆ PRACY

- klawiatura jako podstawowe narzędzie pracy (jest szybsza niż mysz)

- możliwość również pracy za pomocą myszy (poza wprowadzaniem tekstu) – np. szybsze przejścia do wybranych pozycji formularza

- po użyciu ENTER, przechodzenie kursora do następnej kontrolki edycyjnej (kontrolki nie edycyjne lub rzadko zmieniane są pomijane)

- szereg szybkich filtrów do wyszukiwania towarów/kontrahentów

- filtry oraz wyszukiwanie dokonywane są na serwerze, efekt końcowy przekazywany jest do terminala (dzięki temu może szybko pracować wiele stanowisk

- dwukierunkowe indeksy do przeglądania i edycji zapisów (możliwe poruszanie się po tabelach w obu kierunkach – zyskuje się na szybkości)

3) ŁATWOŚĆ OBSŁUGI I ROZPOZNAWANIA NOWYCH, DOSTĘPNYCH FUNKCJI

- podobna budowa okienek oraz jednakowa obsługa klawiaturowa

- zminimalizowana ilość klawiszy do obsługi całości poleceń w programie

 • F1 – pomoc
 • F3 – filtry/szukanie danych/sumowanie rekordów
 • F5 – klawisz edycja/podgląd
 • F8 – wejście na formularz/uruchomienie „żeglarza”
 • F9 – lista wszystkich dostępnych poleceń w oknie
 • Insert – wprowadzenie nowego zapisu
 • Ctrl+Del – usunięcie zapisu
 • Enter – przejście do następnego pola

ZNAJOMOŚĆ TYCH KLAWISZY TO OBSŁUGA CAŁEGO SYSTEMU!

- całość dostępnych poleceń na poziomie każdego formularza jako menu lokalne uruchamiane F9

- polecenia z menu lokalnego, używane najczęściej, posiadają przypisane skróty klawiaturowe opisane w menu lokalnym

- możliwość szukania po każdym polu, na każdym formularzu, wciskając F3 (program sam podpowiada sposób szukania, w oparciu o pole na jakim jesteśmy – numeryczne, tekstowe, datowe itd.)

- możliwość filtrowania na każdym polu, w każdym formularzu wciskając Ctrl+F3 (program sam podpowiada jw.)

- przy wykonywaniu skomplikowanych operacji program, przy wykorzystaniu wizardów sam prowadzi użytkownika krok po kroku (np. przy zamykaniu zamówienia i tworzenia na jego podstawie dokumentacji handlowej i magazynowej)

4) PRAKTYCZNOŚĆ

- koncentracja na jednym zadaniu – dzięki oknom domyślnie powiększanym (cały ekran)

- możliwość pracy na dowolnej ilości okien (szybkie przełączanie się pomiędzy zadaniami)

- słownik w każdym polu tekstowym (podpowiedź)

- kalkulator w każdym polu numerycznym (szybki wynik)

- kalendarzyk w każdym polu datowym (szybki dostęp do dat)

- status pól manifestowany kolorem (biały/edycja, żółty/tylko odczyt, zielony/warunkowa edycja)

- mechanizm „żeglarza” w każdym oknie (F8) – wyświetla listę miejsc, w które można się bezpośrednio udać

- dowolna konfiguracja każdej listy (np. żądana kolejność, szerokość kolumn) – z możliwością zapamiętania dla każdego operatora

- pamięć systemu wielu praktycznych ustawień (np. wielkość okien dialogowych, filtry stanów magazynowych itp.)

- możliwość zapisywania każdego dokumentu do wewnętrznego bufora, a następnie można tworzyć nowy dokument wykorzystując ten bufor (np. kopiujemy cały dokument PZ lub jego część do dokumentu WZ, ponieważ przyjęcie tego towaru ma pójść jako całość do odbiorcy)

- możliwość wyeksportowania każdej listy (po uprzednim jej przygotowaniu – kolumny, filtry) do większości znanych formatów np. Excel

- unikalny mechanizm kodów kreskowych pozwalający na podpięcie kodu kreskowego do dowolnej tabeli (towar, partia przyjęcia, kontrahent, dokument)

5) BEZPIECZEŃSTWO

- serwer internetowy i bazy danych są różnymi serwerami (fizycznie)

- rozbudowany system praw dostępu umożliwiający ustalanie dostępu dla poszczególnych operatorów (indywidualnie dostosowywany dla każdej firmy)

- automatyczne kopie bazy danych (lokowane na wielu niezależnych nośnikach danych)

- Interbase wyposażony w wiele skutecznych narzędzi do naprawy oraz odzyskiwania danych w przypadku awarii

- każda modyfikacja czy zapis w bazie danych jest zapisywana wraz z informacją o czasie oraz operatorze, który go dokonał

6) DOPASOWANIE

- system z założenia jest bardzo elastyczny i przyjazny użytkownikowi, po to by z łatwością dostosować go do indywidualnych potrzeb każdego klienta (to system dostosowuje się do klienta a nie klient do systemu)

- mechanizm raportów użytkownika – dowolna ilość raportów, dowolnie sparametryzowanych np. data naliczenia stanu magazynowego (możliwość ułożenia raportów w złożone menu dołączone do menu głównego)

- lokalne raporty użytkownika – dla każdego formularza dowolna ilość raportów, dowolnie sparametryzowanych (np. możliwość napisania raportu historii zadłużenia kontrahenta w poszczególnych miesiącach; będąc w kartotece kontrahenta system wyliczy domyślnie raport dla aktywnego kontrahenta)

- mechanizm wydruków graficznych – możliwość podpięcia do każdego formularza dowolnej ilości wzorców wydruków graficznych (nieograniczone możliwości – tło, logo, bitmapy itp.)

- mechanizm wydruków tekstowych – szybkie drukowanie na drukarkach igłowych

- możliwość podpięcia do każdego formularza dowolnej ilości wzorców wydruków tekstowych (forma i wygląd wydruku dowolna)

- możliwość kolorowania kolumn na listach wg własnych potrzeb, także możliwość ustawienia innego formatu oraz zmiany rozmiaru i stylu czcionki

7) OBSŁUGA WRAZ ZE WSPARCIEM

- system, z założenia przystosowywany jest „pod klucz” danej, konkretnej firmy

- w reakcji na potrzeby klienta modyfikacje wprowadzane są „na bieżąco”

- możliwość wzbogacenia systemu o raporty uwzględniające specyfikę firmy

- modyfikowanie lub wprowadzanie nowych wzorców wydruków graficznych lub tekstowych

- automatyzacja czynności często powtarzanych

MODUŁY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU BILANS:

Moduł Handlowo – Magazynowy – moduł przeznaczony do centralnego zarządzania wszelkimi operacjami handlowymi i kasowymi, pracą magazynów oraz gospodarką towarową i materiałową. Zapewnia pełną obsługę wszystkich zdarzeń, począwszy od oferty, zamówienia, przez dowody dostaw, aż po dokumenty przyjęć i wydań magazynowych, faktury, paragony.

Moduł Finansowo – Księgowy – zapewnia obsługę księgowości w pełni tego słowa znaczeniu łącząc pełną księgowość (dzienniki, dekretacja, księgowania, rejestr VAT, zestawienia księgowe) z rozrachunkami, z kontrahentami (zapłaty, przedpłaty, kompensaty, płatność na raty) Wszystkie te elementy księgowe dzięki modułowi Finansowo-Księgowemu tworzą konsekwentną, spójną całość.

Moduł Płacowo – Kadrowy – zapewnia obsługę wszystkich zdarzeń związanych z pracownikami, płacami, podatkami oraz ubezpieczeniami społecznymi.

Moduł Walutowy – moduł zapewniający obsługę dowolnej ilości walut, z możliwością konfigurowania systemu tak, aby automatycznie ściągany był aktualny kurs, na podstawie którego wylicza różnice kursowe. Moduł zapewnia również możliwość tworzenia Dokumentów SAD, Intrastat oraz import i eksport w ramach UE oraz spoza Unii.

Moduł Środki Trwałe – moduł zapewnia naliczanie amortyzacji: liniowych, degresywnych, fabrycznie nowych. Zawiera opcje dowolnej zmiany danych środka przy zachowaniu pełnej jego historii. Również, daje możliwość dzielenia środka na mniejsze, dowolne składniki, dla których amortyzację liczy się osobno. Ponadto wylicza amortyzację podatkową, bilansową i MSR.

Moduł Analiz – moduł zapewnia tworzenie dowolnych statystyk, raportów, zestawień oraz analiz. Przedstawianie wyników graficznie oraz liczbowo. Moduł korzysta z absolutnie wszystkich danych, jakie tylko gromadzone są w systemie.

Moduł Analiz Wielowymiarowych – (OLAP) rozbudowany, zaawansowany moduł analiz wielowymiarowych (rozszerzony Moduł Analiz)

Moduł Produkcji– zaawansowany moduł obsługujący wszystkie zdarzenia związane z produkcją. W jego skład wchodzą m.in. takie elementy jak rejestrowanie zleceń, tworzenie receptur, zarządzanie linią, a także raporty i analizy.

Moduł Replikacji Danych– odpowiada za wymianę danych z innymi programami oraz służy do wymiany danych między centralą a placówką (centrala widzi wszystkie operacje dokonywane w placówkach przedsiębiorstwa) Przesył danych w oparciu o linię telefoniczną (modem-bezpośrednie połączenie) lub Internetu

Moduł Internetowy – zapewnia połączenie bazy danych ze stroną internetową, umożliwia użytkownikowi dostęp do bazy danych przy udziale Internetu. Dostęp zapewnia przeglądanie kartotek towarowych, stanów magazynowych, wpisywanie zamówień, przegląd rozrachunków, operacji finansowych oraz możliwość generowania wszelkich raportów.

POS Stacja Paliw – zapewniający sprawne zarządzanie stacją paliw. Podstawowy moduł zawiera 2 stanowiska POS do sprzedaży, uproszczoną wersję modułu magazynowego oraz Fuel Serwer do obsługi automatyki.

Moduł WMS - przeznaczony do magazynów wysokiego składowania moduł daje możliwość składowania z podziałem na rzędy, regały, półki, schowki i warstwy. Zarządzanie magazynem odbywa się bez wcześniejszej blokady stanów i wydań, a użytkownicy na bieżąco otrzymują informację o liczebnym wartościach, ale także lokalizacji poszczególnych elementów. 

Moduł CRM - gwarantujący najwyższy standard zarządzania relacji z klientami. W jego możliwościach znajduje się także generowanie zadań dla pracowników, generowanie ofert handlowych, a także zapisywanie ważnych informacji w rozbudowanym terminarzu. 

Moduł mailingowy - do zarządzania komunikacją z klientami za pomocą maila. 

Moduł SMS - do przesyłania krótkich powiadomień dla kontrahentów. 

Moduł reklamacji - do obsługi i śledzenia procesów reklamacyjnych w firmie.

Moduł zarządzania zasobami plikowymi - do składowania plików w firmowych zasobach, także tych w chmurze.

Moduł mobilnego magazyniera - do zarządzania logistyką magazynową. 

Moduł serwisowy - do obsługi zleceń serwisowych i tworzenia automatycznych dokumentów przy zakończeniu procesu. 

Moduł mBilans - aplikacja mobilna przeznaczona na iOS oraz Android. Daje możliwość pracy zdalnie na programie, nawet w trybie offline, kiedy nie jest możliwe połączenie z siecią.