Moduł walutowy – narzędzie to pozwala na wygodną rejestracje dokumentów w walutach obcych oraz ich jednoczesną obsługę zgodnie z wymogami prawnymi, umożliwia on:

  • generowanie dokumentów korzystających z rozliczeń w walucie obcej.
  • Aktualizację kursów walut zgodnie z aktualnymi danymi NBP, oraz możliwość korzystania z kursów archiwalnych lub ewentualne wprowadzenie jej manualnie.
  • Wykorzystanie specyficznej ścieżki obiegu dokumentów dla: Wewnątrzwspólnotowego Nabycia i Dostawy Towarów, Importu i Eksportu.
  • Naliczeni w prosty sposób transportu i innych kosztów takich jak cła, czy akcyzy.

Wszystkie moduły programu Bilans:

Moduł handlowo-magazynowy

Moduł finansowo-księgowy

Moduł kadrowo-płacowy

Moduł środków trwałych

Moduł mobilnego magazyniera

Moduł WMS

Moduł serwisowy

Moduł POS

Moduł CRM

Moduł produkcyjny

Moduł internetowy (B2B)

Moduł walutowy

Moduł analiz SQL

Moduł analiz wielowymiarowych OLAP

Moduł replikacja danych

Moduł mailingowy

Moduł reklamacji

Moduł zarządzania zasobami plikowymi

Moduł mBilnas


Pozostałe informacje dotyczące programu Bilans i jego modułów uzyskasz w poniższym artykule:

BILANS

BILANS

BILANS – ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Bilans jest w pełni zintegrowanym systemem zarządzania zaprojektowanym z myślą o obsłudze dużych i średnich przedsiębiorstw. Konstrukcja systemu jest innowacyjna, przez co łatwo poznawalna wśród innych aplikacji o zbliżonym przeznaczeniu. Wysokie wymagania jakie założono przy budowie tej aplikacji zaprocentowały wyjątkowo przyjaznym dla użytkownika programem, który...

Czytaj dalej