Moduł środków trwałych - narzędzie, umożliwiające kompleksowe zarządzanie środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz naliczanie amortyzacji, do jego najważniejszych cech należą:

  • Możliwość prowadzenia całkowitej kartoteki środków oraz wartości niematerialnych i prawnych.
  • Skorzystanie z równoległej amortyzacji bilansowej i podatkowej oraz amortyzacji MSR.
  • W zależności od potrzeb możliwość naliczania amortyzacji jednorazowej, liniowej, degresywnej oraz amortyzacji dla środków fabrycznie nowych.
  • Swobodne zarządzanie konglomeratem zbudowanych wcześniej środków złożonych z innych środków.
  • automatycznie księgowanie amortyzacji według wcześniej skonfigurowanych algorytmów.
  • Wykorzystanie modułu analiz do wygenerowania dowolnych zestawień

Pozostałe informacje dotyczące programu Bilans i jego modułów uzyskasz w poniższym artykule: 

BILANS

BILANS

BILANS – ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Bilans jest w pełni zintegrowanym systemem zarządzania zaprojektowanym z myślą o obsłudze dużych i średnich przedsiębiorstw. Konstrukcja systemu jest innowacyjna, przez co łatwo poznawalna wśród innych aplikacji o zbliżonym przeznaczeniu. Wysokie wymagania jakie założono przy budowie tej aplikacji zaprocentowały wyjątkowo przyjaznym dla użytkownika programem, który...

Czytaj dalej