Moduł replikacji danych – to bezpieczne narzędzie wykorzystywane do obiegu informacji w ramach organizacji oraz z jej dostawcami, umożliwia:

  • Wymianę danych pomiędzy firmami, które pracują w oparciu o ERP Bilans, moduł umożliwia replikację danych w celu komunikacji z systemami firm trzecich.
  • Możliwość zaplanowania replikacji w zależności od potrzeb w pełni automatyczną, półautomatyczną lub całkowicie ręczną.
  • Wykorzystania istniejących standardów wymiany danych (w tym formaty EDI).

Pozostałe informacje dotyczące programu Bilans i jego modułów uzyskasz w poniższym artykule:

BILANS

BILANS

BILANS – ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Bilans jest w pełni zintegrowanym systemem zarządzania zaprojektowanym z myślą o obsłudze dużych i średnich przedsiębiorstw. Konstrukcja systemu jest innowacyjna, przez co łatwo poznawalna wśród innych aplikacji o zbliżonym przeznaczeniu. Wysokie wymagania jakie założono przy budowie tej aplikacji zaprocentowały wyjątkowo przyjaznym dla użytkownika programem, który...

Czytaj dalej