Moduł kadrowo – płacowy- jest narzędziem zapewniającym kompleksowe i elastyczne rozwiązanie dla działów kadr i rachuby płac, umożliwia:

  • Prowadzenie kompleksowe kartoteki pracowników (z uwzględnieniem informacjami odnośnie historii zatrudnienia, przebytych urlopach, rodzinie, odbytych szkoleniach, kursach, posiadanych uprawnieniach itp.).\
  • Tworzenie różnych rodzajów list wypłat, rejestracji dodatków, potrąceń i składek godzinowych określonych przez użytkownika
  • Korzystanie z automatycznych generatorów naliczających wynagrodzenia za chorobę i zasiłki ZUS.
  • Tworzenie dokumentów/wydruków związanych z zatrudnieniem (np. umowy, świadectwa pracy, zaświadczenia, itp.)
  • Rejestracja czasu pracy (zintegrowana z systemami RCP) oraz przepracowanego czasu produkcyjnego.
  • Eksportowanie przelewów bankowych bezpośrednio do banku.
  • Wykorzystanie modułu analiz do wygenerowania dowolnych zestawień.

Pozostałe informacje dotyczące programu Bilans i jego modułów uzyskasz w poniższym artykule: 

BILANS

BILANS

BILANS – ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Bilans jest w pełni zintegrowanym systemem zarządzania zaprojektowanym z myślą o obsłudze dużych i średnich przedsiębiorstw. Konstrukcja systemu jest innowacyjna, przez co łatwo poznawalna wśród innych aplikacji o zbliżonym przeznaczeniu. Wysokie wymagania jakie założono przy budowie tej aplikacji zaprocentowały wyjątkowo przyjaznym dla użytkownika programem, który...

Czytaj dalej