Moduł analiz SQL – aplikacja ta daje możliwość wykorzystywania kompleksowych danych, jakie są zgromadzone przez system. Jest to podstawowy moduł do obsługi raportów, analiz i wydruków, pozwala na:

  • Wykorzystanie raportów standardowe, z celu poznania podstawowych parametrów funkcjonowania przedsiębiorstwa (indywidualne zestawy standardowe dostępne dla każdego modułu z osobna).
  • Możliwość otrzymania spersonalizowanych raportów użytkownika o różnym poziomie skomplikowania w zależności od indywidualnych potrzeb klienta (funkcja ta jest dostępna dla każdego modułu w systemie).
  • Możliwość drukowania otrzymanych zestawień (na drukarkach laserowych lub igłowych), oraz zapisywania ich w dowolnym formacie.
  • Zgrupowanie poszczególnych zestawień w dowolny sposób, możliwość ustawienia ograniczonego dostępu do każdego raportu zarówno na poziomie pojedynczego użytkownika, jak i i grupy operatorów.

Pozostałe informacje dotyczące programu Bilans i jego modułów uzyskasz w poniższym artykule: 

BILANS

BILANS

BILANS – ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Bilans jest w pełni zintegrowanym systemem zarządzania zaprojektowanym z myślą o obsłudze dużych i średnich przedsiębiorstw. Konstrukcja systemu jest innowacyjna, przez co łatwo poznawalna wśród innych aplikacji o zbliżonym przeznaczeniu. Wysokie wymagania jakie założono przy budowie tej aplikacji zaprocentowały wyjątkowo przyjaznym dla użytkownika programem, który...

Czytaj dalej