enova365 - system na miarę XXI wieku stworzony z myślą o nowoczesnych firmach z aspiracjami, wyróżniający się wysokim zaawansowaniem technologicznym oraz dużym zrozumieniem współczesnego biznesu. enova365 tak jak firma może ulegać rozwojowi, partnerując swoją funkcjonalnością na każdym etapie jej działalności. Ogromne możliwości programu idą w parze z niezwykłą łatwością obsługi, wspierając nowoczesne metody zarządzania oraz optymalizując procesy zachodzące w firmie. Dzięki enova365 możesz planować, wyznaczać zadania oraz dokonywać wszechstronne analizy – zarządzać firmą tak aby odnieść sukces.

handel 7 enovaNajważniejsze cechy wyróżniające system nova365:

1) MODUŁOWA – system zbudowany jest z modułów odpowiadających na zapotrzebowanie danego działu w firmie. Występują one w różnych wariantach, dopasowanych do bieżących potrzeb, określają również liczbę stanowisk pracy. Każdy z modułów wspiera funkcjonowanie określonych płaszczyzn biznesowych (relacje z klientami, zarządzanie kadrami, księgowość, sprzedaż, gospodarkę magazynową, produkcję itd.) Moduły mogą funkcjonować samodzielnie, ale jako system w pełni zintegrowany z nova365, ma wspólną bazę danych, zapewniając, szybki i prosty dostęp do informacji z poziomu modułów. Odpowiednio wybierając oraz precyzyjnie konfigurując (etap wdrożenia) program zostaje bezbłędnie dopasowany do potrzeb Twojej firmy.

2) SKALOWALNA – wraz z rozwojem firmy, w reakcji na nowe wyzwania wobec systemu lub np. wzrost zatrudnienia aplikację można bardzo prosto rozbudować. Moduły wybierane są spomiędzy 3 wariantów funkcjonalnych:

PLATYNOWY – dedykowany dużym firmom

ZŁOTY – dla firm średnich, rozwijających się

SREBRNY – dla firm małych, z perspektywą rozwoju, idealny w początkowym etapie działalności

Dzięki skalowalności system rozwija się wraz z firmą, dostosowując się elastycznie do każdego z jej etapu, nie powoduje konieczności reorganizacji, migracji, wymiany czy konwersji baz danych. System posiada niewiarygodny potencjał rozwojowy!

3) ZAWSZE AKTUALNA – enova365 jest zawsze zgodna z polskim prawem. Nad systemem pracują profesjonaliści od handlu, zarządzania, księgowości oraz kadr i płac, a system natychmiast dostosowywany jest do zmian w przepisach, z wyczuleniem na te, które najbardziej oddziałują na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Wszystko szybko i na bieżąco, z jednoczesnym zapewnieniem stabilności systemu wraz z bezpieczeństwem danych. Aktualizacje są bezpłatne, dostępne na naszych stronach.

4) PERSONALIZOWANA – dzięki systemowi firma zostaje wyposażona w szereg narzędzi wykorzystywanych do sprawnego i efektywnego zarządzania oraz działania w firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych, transportowych. Sprawdza się równie dobrze w administracji oraz użyteczności publicznej a nawet w outsourcingu. Komfort pracy, przekładający się na efektywność, zapewnia szereg możliwości – dostosowanie wyglądu oraz obsługi interfejsu do indywidualnych potrzeb, możliwości definiowania menu zakładek, korygowania wyglądu list , wprowadzania własnych filtrów, kolorowania pozycji na listach, określanie parametrów eksportu danych itd. Itp.

5) INTELIGENTNA – enova365 należy do grupy systemów specjalistycznych; obok wspierania w podejmowaniu decyzji pomaga również w rozwiązywaniu, nawet wielopoziomowych zagadnień biznesowych. System wspiera ujednolicenie realizowanych procesów, co pozwala eliminować błędy popełniane przez pracowników, a w oparciu o aplikację można tworzyć własne schematy i procedury pracy, rozdzielać obowiązki oraz określać potrzebne analizy i raporty. Jedna, wspólna baza danych dla wszystkich modułów powoduje, że każdy z modułów „wie” o operacjach przeprowadzanych w innych składowych systemu i może reagować na nie w oparciu o ustalone wcześniej reguły. Dzięki zapisywaniu przez enova365 procedur pracy, zapobiega się odpływowi wiedzy z firmy co wpływa zaś na budowanie przewagi nad konkurencją.

Moduły programu ENOVA365:

Zastanów się jakie elementy są Ci potrzebne aby firma działała sprawnie, wybierz moduły, zobacz jak współpracują ze sobą. Dopasuj je idealnie do swoich potrzeb! Poszczególny moduł/element usprawnia działanie firmy na płaszczyźnie, za którą odpowiada. Podstawowe moduły mogą pracować samodzielnie a w ramach w pełni zintegrowanego systemu enova365 zgodnie ze sobą współpracują.

Zobacz jak to działa – przykładowe konfiguracje systemu enova365 dla firm i instytucji o zróżnicowanych profilach działania

1) PERSONEL (ADMINISTRACJA – PROCES OBSŁUGI PRACOWNIKA)

enova365 wspiera zarządzanie zasobami ludzkimi oraz wszelkie czynności związane z obowiązkami pracodawcy, gwarantuje szybkość obsługi bazy danych nawet przy dużej liczbie pracowników, zapewnia prowadzenie kartotek pracowniczych, pozwala błyskawicznie określić kompetencje (na potrzeby firmy lub np. rekrutacji) itp.

a) REKRUTACJA (wspierana przez element modułu nova 365 Kadry i Płace – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZL)

- możliwość dokonania analizy zapotrzebowania na pracowników w poszczególnych działach

- możliwość określenia różnych etapów rekrutacji dla różnych stanowisk (również różne kryteria ocen)

- analiza CV, rozmowa kwalifikacyjna, testy (różny zakres)

- niezależna ocena na każdym z etapów

- weryfikacja postępu rekrutacji

- wybór kandydata dokonywany w oparciu o definiowane wcześniej opcje wyszukiwania

b) ZATRUDNIENIE

- uzupełnianie danych kadrowych – teleadresowe, podatkowe, ubezpieczeniowe

- generowanie umów o pracę lub umów cywilno-prawnych (szeroki wachlarz umów, zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski itp.)

- generowanie deklaracji zgłoszeniowych ZUA lub ZZA

- badania lekarskie, szkolenie BHP, przyjęcie do struktur firmy

- wydanie karty CRP

c) EWIDENCJA CZASU PRACY

- liczne definiowalne kalendarze czasu pracy

- wprowadzanie danych ręcznie lub importowanie danych z zewnętrznych systemów (w standardzie import plików tekstowych z systemów RCP – rejestratorów czasu pracy)

- możliwość wczytania danych z plików XML wykorzystując moduł dodatkowy CZAS PRACY

- 4 TRANS (TACHOSCAN) w kontekście czasu pracy kierowców (rozszerzona funkcjonalność modułu o możliwość wymiany danych pomiędzy programami)

- ewidencja nieobecności (również w kontekście limitu urlopu czy długości okresu zasiłkowego)

- obieg wniosków urlopowych może odbywać się w oparciu o portal enovaNet

d) AKTUALIZACJA DANYCH PŁACOWYCH

- ewidencja przynależności do funduszy, pożyczek oraz generowanie harmonogramu spłat (moduł PKZP, ZFM)

- ewidencja świadczeń socjalnych, dodatków stałych

- pakiety medyczne, karty Multisport

- świadczenia okazjonalne (zapomogi, bony świąteczne, bilety do kina)

- w wersji platynowej – grupowe zmiany stawek zaszeregowania dodatków płacowych, symulacja grupowych podwyżek kwotowych lub procentowych

Część aktualizacji dotyczących płac odbywa się automatycznie poprzez wskaźniki (minimalna płaca, współczynnik waloryzacji itp.)

e) AKTUALIZACJA DANYCH KADROWYCH

- odnotowanie przyjęcia pracownika na podstawie art. 23 KP

- odnotowanie wcześniejszych zmian dot. Kartoteki pracownika (zmiana nazwiska, stanu cywilnego, adresu, zmiany w kontekście danych etatowych)

- wskazywanie pracowników z kończącymi się umowami, terminami badań lekarskich, szkoleniami BHP)

- możliwość nanoszenia dodatkowych szkoleń lub odbytych badań

- nanoszenie zmian dot. etatów (zmiany dot. wymiany etatu lub stanowiska) – wszystko z zachowaniem historii zatrudnienia

f) NALICZANIE WYPŁAT

- naliczanie wypłat na podstawie wprowadzanych danych etatowych lub na podstawie różnych umów

- rozliczanie wypłat w oparciu o wcześniej zewidencjonowane dane o czasie pracy czy nieobecnościach

- współpraca z modułem pożyczek ZFM i PKZP

- możliwość wprowadzania zajęć komorniczych i alimentacyjnych (limity gwarantujące kwotę wolną od potrąceń)

- sprawdzanie progów podatkowych, rocznego ograniczenia składek społecznych

- generowanie przelewów dla pracowników i importowanie ich do programu bankowego

- przekazanie zatwierdzonej listy płac do modułu księgowość w celu rozliczenia kosztów

g) DEKLARACJE

- naliczanie deklaracji ZUS

- generowanie deklaracji DRA, RCA, RSA oraz import danych do programu Płatnik

- wystawianie informacji RMUA (miesięczna, roczna)

- w standardzie generowanie deklaracji podatkowych PIT-11, PIT-40, IFT, PIT R, PIT R4, PIT-8, PIT-8AR oraz wysyłanie ich drogą elektroniczną

- wyliczanie kwot dofinansowania pracowników niepełnosprawnych dla firm ze statusem ZPCHP

- całość danych kadrowo-płacowych jako baza do wykonania raportów statystycznych do GUS (Z-03, Z-06, DG-1)

2) HANDEL (OD ZAMÓWIENIA DO SPRZEDAŻY)

enova365 charakteryzująca się dużymi możliwościami konfiguracyjnymi wspiera wszystkie możliwe zdarzenia związane z szeroko pojętym handlem; ofertowanie, zakupy, zamówienia, kontrola zapasów, sprzedaż, przepływ informacji, kontrola środków finansowych, windykacja, analiza wyników itp.

a) ZAPYTANIE, OFERTA, ZAMÓWIENIE

- różne modele w zakresie obsługi zamówień w zależności od profilu działalności (handel asortymentem stałym, realizacje zamówień spoza stałego asortymentu, produkcja, kompletacja)

- sprzedaż w danej lokalizacji z pominięciem przyjmowania zamówień (rejestracja tylko wydania magazynowego WZ lub FV)

- handel asortymentem stałym w oparciu o zamówienia ( te mogą być realizowane w oparciu o zasoby firmy)

- sprzedaż towarów komplementarnych do stałej oferty (zapytanie ofertowe, znalezienie dostawcy, określenie ceny zakupu, złożenie oferty dla odbiorcy, rejestracja zamówienia od odbiorcy po potwierdzeniu oferty)

- sprzedaż wyrobów własnych (zapytanie od klienta, analiza możliwości produkcyjnych, pozytywna decyzja, oferta dla klienta)

b) MODELE ZAMÓWIEŃ

- wariant podstawowy – rejestruje potrzeby klienta, dowolne ilości bez względu na zapasy, nie pomniejsza stanu magazynowego, nie rezerwuje towaru

- zamówienia ilościowe, rezerwujące – po zatwierdzeniu blokują sprzedaż ilościową dla innych klientów, takie zamówienia mogą mieć określone priorytety, rezerwację można również znieść jak i przywrócić

- zamówienia ilościowo-jakościowe – zamówienia jak w trybie podstawowym z tą różnicą, że mają możliwość rezerwacji ściśle określonej partii towaru np. o określonych cechach

- zamówienia z dostępnych zasobów – pobierają towar z magazynu, z możliwością pominięcia FIFO, możliwy jest pobór towaru wyłącznie do wysokości stanu, ewentualnie jego przekroczenie, w zależności od konfiguracji

c) ZAPASY A ZAMÓWIENIA DOSTAW

- funkcja sprawdzenia pokrycia zamówienia ze stanem magazynowym

- ręczne wystawianie zamówienia – określa się na dokumencie dostawcę, towar i ilość

- przekształcanie zamówień odbiorców do zamówień dostawców – po konfiguracji można odpowiednie zamówienie odbiorców przekształcić w zamówienie do dostawców

- generator zamówień do dostawców – dostępny z listy zamówień i towarów, z uwzględnieniem czynników (bieżący stan, stany minimalne, zamienniki, procent obrotu itp.) Zaletą rozwiązania tego typu jest szybkość oraz automatyczne tworzenie wielu zamówień do różnych dostawców

- zamówienia (tak jak i inne dokumenty) mogą być przekazywane w formie elektronicznej ( EDI, PDF, XML, CSV)

d) ZAKUP

- rejestracja za pomocą dokumentu magazynowego lub faktura zakupu

- obsługa Intrastat

- faktury zaliczkowe – bardzo elastyczne formy fakturowania, możliwość zmiany towaru, ceny, ilości itd. na dokumencie końcowym

- rejestracja właściwości zasobu magazynowego – poszczególne partie towaru mogą być opisywane w specyficzny sposób np. rozmiar, numer partii, data przydatności

- dwie metody rejestrowania właściwości: standardowy – mechanizm numeru partii, niestandardowy – mechanizm cech (różnorodność nieograniczona)

e) KOMPLETACJA, PRODUKCJA

- kompletacja (element modułu handel) – w oparciu o surowce, które znajdują się na składzie można przeprowadzić proces kompletacji, który przyjmie do magazynu produkty oraz ściągnie ze stanu składniki. Standardowo wartość składników równa się wartości produktów

- produkcja (moduł Produkcja) – daje szersze możliwości od kompletacji. Zamówienie realizowane jest w oparciu o zlecenie produkcyjne, z którego wygenerujemy dokumenty przyjęć i wydań. Przyjęcia produktów rejestrowane są w oparciu o cenę ewidencyjną, cenę ostatniego przyjęcia lub cenę wynikającą z wartości surowców

f) SPRZEDAŻ

- w standardzie sprzedaż krajowa, eksportowa, WDT, netto oraz brutto fiskalizowana drukarkami

- wystawianie faktury sprzedaży lub wydania magazynowego

- w sprzedaży krajowej w walucie obcej możliwe jest zarejestrowanie płatności za wartość netto w walucie, a z VAT w złotówkach

- WARIANT I – początek od faktury sprzedaży generującej wydanie magazynowe

- WARIANT II – po zarejestrowaniu wydania magazynowego ( lub kilku) wystawiamy fakturę – przy niezgodnościach można wystawić korekty wydań, następnie poprawną fakturę (transakcje krajowe i zagraniczne)

- możliwość wyboru towaru o określonych właściwościach

g) ANALIZY, ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE -

Moduł enova365 Handel zawiera;

- szereg raportów i zestawień, który generuje wiele informacji dot. zakupów, sprzedaży, kosztów, marż, obrotów, stanów magazynowych itd.

- wiele pół definiowalnych w trakcie wdrożenia i później (podział na grupy towarowe, grupy kontrahentów itp.)

- dodatkowy moduł Analiz Wielowymiarowych – maksymalnie rozszerzający obszar analiz i zestawień

- wiele rozwiązań systemowych:

import danych z arkuszy kalkulacyjnych MS EXCEL

eksport danych do MS EXCEL

możliwość tworzenia nowych list danych

różnorodność zmian w budowie i układzie kolumn na listach

mechanizm definiowania cech

szereg dokumentów elektronicznych ( PDF, EDI, XML, CSV)

personalizowana kolorystyka na podstawie określonych warunków (stan poniżej minimum kolor np. czerwony)

szereg metod wyszukiwania danych, definiowanie filtrów

prawa dostępu – definiowanie

duża możliwość modyfikacji wydruków oraz wprowadzanie własnych

3) CRM (OD OFERTY DO SERWISU)

enova365 CRM pozwala usprawnić wszystkie elementy związane z pozyskiwaniem i obsługą potencjalnych oraz obecnych klientów. Jest kluczowym elementem dla budowania przewagi nad konkurencją wszędzie tam gdzie wpływ na klienta i jego reakcja na działanie firmy przekłada się na czysty zysk. Dzięki CRM możesz sprawnie zwiększać zadowolenie obecnych klientów, a także kreować spojrzenie nowego, potencjalnego klienta na firmę i jego chęć do współpracy. System pozwala na wyznaczanie zadań, określanie zdarzeń, budowanie kampanii oraz planowanie projektów. Dzięki niemu możesz również wysyłać mailingi, rezerwować pomieszczenia, urządzenia oraz czas pracy.

a) POZYSKIWANIE DANYCH O KONTRAHENTACH

- pozyskiwanie danych o obecnych klientach z aktualnej bazy danych przedsiębiorstwa

- pozyskiwanie informacji o klientach z zewnętrznych baz danych (strony internetowe, wizytówki ze spotkań biznesowych, z targów)

- możliwość zapisywania wszelkich danych w jednej bazie z podziałem na potencjalnych klientów (wizytówki) oraz kontrahentów

b) IMPORT DANYCH KONTRAHENTÓW DO BAZY

- dwie metody wprowadzania danych do systemu: podstawowa czyli wypełnianie formularzy oraz w oparciu o masowy import danych (Excel, xml)

- możliwość tworzenia zadań, projektów kampanii w celu pozyskiwania nowych klientów

- możliwość przeniesienia danych z wizytówki (klient potencjalny) do danych kontrahenta (klient obecny) z zachowaniem wszystkich informacji odnoszących się do działań wobec klienta, wykorzystanych przy jego pozyskaniu

c) WYKONYWANIE ZADAŃ

- realizacja zadań zmierzających do określonego celu (w ramach projektu)

- możliwość grupowania projektów ze względu na cel, planowany przychód lub poniesione koszty

- możliwość podpięcia dowolnego dokumentu handlowego bądź magazynowego do każdego zadania (dokumenty określają koszt lub przychód prowadzonych działań – wartości są sumowane w stosunku do danego kontrahenta, następnie zbiorczo w kampanii)

d) OFERTOWANIE KLIENTA

- możliwość tworzenia zadań powiązanych ze sobą (zachowana zostaje ciągłość wykonywanych działań w stosunku do danego kontrahenta)

- możliwość podpięcia istniejących zadań (nie utworzonych na poziomie danego formularza)

- archiwum zadań oraz szybki podgląd elementów działań wobec klienta z jednego miejsca systemu

- zapytanie ofertowe lub przedstawienie oferty ( jeżeli takie zdarzenie jak telefon, spotkanie, wysyłka e-maili są już zrealizowane)

- możliwość przekształcenia oferty w fakturę przy zaakceptowaniu oferty przez nowego klienta

- wydruk lub wysyłka drogą elektroniczną (e-mail) dokumentów (wszystkie nowe dokumenty natychmiast są widoczne w module Handel)

e) DELEGOWANIE ZADAŃ

- możliwość dysponowania zadań oraz zdarzeń przez osoby prowadzące/nadzorujące na osoby wykonujące

- przydzielanie zadań do wykonania oraz ich szybki podgląd przez danych operatorów

- wszystkie zadania widoczne na liście zbiorczej – przy zastosowaniu filtrów, możliwość nadzorowania danych operatorów mających dostęp do modułu CRM

- listy z widokiem na bieżące zadania dla operatorów, którzy je wykonują

Ponadto enova365 zapewnia bardzo rozbudowaną funkcjonalność budowania indywidualnych widoków list, które można w łatwy sposób adaptować poprzez dodawanie lub usuwanie kolumn, kolorowanie, sortowanie a nawet sumowanie wartości z listy. Ponadto dodatkowym elementem wspierającym nadzorowanie pracy są raporty oraz eksport danych do arkusza Excel.

f) WYSYŁANIE MAILINGÓW

- możliwość przygotowania oraz wysyłania masowej korespondencji skierowanej do wybranej grupy kontrahentów

- korespondencja tradycyjna lub masowy mailing

- możliwość wysyłania załączników – jednego ogólnego do wszystkich odbiorców lub dołączanie indywidualnego pliku dla każdego adresata

- możliwość wykorzystania dowolnych grafik oraz generowanych szablonów wiadomości

- ewidencja wysyłanych wiadomości (jako zdarzenie) zapewnia weryfikację oraz szybki podgląd na utworzone i wysyłane wiadomości e-mail do danego kontrahenta (z poziomu listy zdarzeń lub kartoteki kontrahenta)

g) SERWIS POSPRZEDAŻOWY

- możliwość tworzenia wielu definicji i dostosowanie ich do dowolnego procesu reklamacji, serwisu lub naprawy

- możliwość nadzorowania poszczególnych etapów procesu

- możliwość uwarunkowania wykonania kolejnego etapu od zakończenia realizacji poprzedniego

- możliwość wykorzystania dodatku enova365 Outlook, dzięki któremu zgłoszenie mailowe z MS Office Outlook zostaną zaimportowane do systemu, klient zaś będzie informowany o stanie realizacji zgłoszenia za pomocą automatycznej wysyłki sms – enova365SMS (duże ułatwienie w ewidencjonowaniu zgłoszeń posprzedażowych)

handel 7 enova4) FINANSE (PROCES KSIĘGOWY)

Księgowość jest ważną częścią każdej firmy, informuje o strukturze kosztów w poszczególnych działach, zapewnia dane o stanie płynności finansowej oraz generuje szereg informacji niezbędnych do skutecznego i efektywnego zarządzania wraz z planowaniem działań przyszłych. enova365 Księgowość wspomaga firmę w swoim obszarze na każdym etapie – od ewidencjonowania danych, przez dekretowanie, sporządzanie sprawozdań po sporządzenie pakietu informacji potrzebnych do zręcznego zarządzania.

a) EWIDENCJA DOKUMENTÓW

- pełna ewidencja dokumentów, wprowadzana bezpośrednio przez księgowego (faktury zakupu kosztowe, polecenia księgowania itp.) oraz rejestrowane lub tworzone w innych modułach dokumenty, będące podstawą księgowania (faktury zakupu materiałów i towarów, faktury sprzedaży, dokumenty magazynowe, listy płac itp.)

- możliwość wykorzystania, w procesie wprowadzania dokumentów matryc, kopiowania oraz importu dokumentów

- import/eksport może odbywać się standardowo (format tekstowy, xml, Excel) lub zaawansowanie przy pomocy dodatków enova365 Importy Księgowe i enova365 Eksporty Księgowe

- możliwość naniesienia dodatkowych informacji na każdy dokument, na każdym etapie jego ewidencjonowania

- dekretowanie dokumentów i kierowanie ich do ksiąg (z obszaru ewidencji), może się odbywać ręcznie lub automatycznie (w oparciu o schematy księgowań)

b) ROZLICZANIE VAT

- wyodrębnianie dokumentów zawierających elementy będące podstawą rozliczenia podatku VAT (po nadaniu dokumentom statusu „wprowadzony”)

- możliwość przeglądu w/w wymienionych dokumentów na listach Ewidencja VAT i Rejestr VAT

- możliwość sporządzania (kwartalnie lub miesięcznie) deklaracji VAT-7 i VAT-UE

- możliwość wysyłania bezpośrednio z systemu, do urzędu deklaracji (po podpisaniu podpisem kwalifikowanym bądź niewykwalifikowanym)

-wsparcie rozliczania VAT wg współczynnika struktury sprzedaży, VAT od marży, VAT metodą kasową

- możliwość korekt VAT z tytułu złych długów

-wsparcie rozliczenia VAT w transakcjach wewnątrz wspólnotowych oraz importu towarów i usług

c) EWIDENCJA ZAPŁAT

- ewidencjonowanie zapłat w obszarze Ewidencji Środków Pieniężnych

- możliwość prowadzenia równocześnie dowolnej liczby kas i rachunków bankowych

- możliwość określenia prawa dostępu dla operatorów, dla każdej z ewidencji

- opcja przypisania tabeli kursowej dla ewidencji walutowych (automatyczne przeliczanie wartości)

- możliwość prowadzenia magazynu walut (zgodnie z zasadą FIFO) wraz z automatycznym naliczaniem różnic kursowych powstających przy obrotach walutowych

- tworzenie raportów kasowych i bankowych w oparciu o dowolne okresy

- wprowadzenie zapłat do raportów ręczne lub ze wsparciem mechanizmu matryc zapłat

- zapłaty od faktur gotówkowych mogą odbywać się automatycznie lub hurtowo

- opcje importowania operacji bankowych przy pomocy dodatku enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe

- każdy raport po wprowadzeniu, weryfikacji oraz zamknięciu przechodzi do ewidencji dokumentów, gdzie może być przy użyciu schematów księgowych automatycznie zaksięgowany

d) ROZLICZANIE ROZRACHUNKÓW

- możliwość rozliczania dokumentów w dowolnym momencie dzięki Ewidencji Środków Pieniężnych (podczas wprowadzania wpłaty/wypłaty, podczas wprowadzania dokumentu zakupu/sprzedaży, również podczas naliczania rozliczeń automatycznie wg określonych kryteriów)

- prezentacja rozrachunków w formie list w ujęciu syntetycznym i analitycznym

- możliwość – w oparciu o raporty - uzyskania informacji o, między innymi, stanie nierozliczonych rozrachunków na dany dzień, strukturze nierozliczonych płatności i zapłat, analizie płatności ze względu na stopień i termin rozliczenia

- możliwość analizowania rozrachunków pod kątem kontroli płynności finansowej (zwłaszcza przy wykorzystaniu enova365 Preliminarz EŚP – narzędzie to pozwala oszacować stan salda środków pieniężnych na dowolny dzień w przyszłości)

- możliwość przygotowania i wyeksportowania od banku przelewów zobowiązań wobec kontrahentów lub z tytułu podatków

- możliwość tworzenia dokumentów windykacyjnych (ponaglenia zapłaty, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe)

- możliwość tworzenia dokumentów: cesji, kompensat, rozliczeń zaliczek pracowniczych itd.

e) EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

-ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia

- Księga Inwentarzowa – zawierająca dokumenty dotyczące środków trwałych (OT, LT, Amortyzacja itp.) – po zatwierdzeniu przenoszone do ewidencji dokumentów do dekretacji

- Klasyfikacja Środków Trwałych – z możliwością szerokiego modyfikowania i rozbudowywania

- możliwość naliczania amortyzacji metodą liniową, depresywną i jednorazową

- ewidencja środków trwałych niepodlegających amortyzacji

- możliwość naliczania odpisów zgodnie z sezonowym użytkowaniem lub jednorazowo na koniec roku (dla środka trwałego)

- Księga Inwentarzowa w enova365, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ma możliwość odrębnego wprowadzania wartości początkowych, zmian wartości i naliczania odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych i rachunkowych

f) DEKRETACJA

- możliwość utworzenia do każdego dokumentu jednego lub kilku dekretów z zapisami na różne konta

- dekrety można tworzyć ręcznie lub automatycznie z wykorzystaniem opisu analitycznego i schematów księgowych

- możliwość księgowania do bufora księgowego (dekret można w dowolnym momencie usunąć lub poprawić)

- możliwość definiowania schematów księgowych (dla poszczególnych typów dokumentów, definicji dokumentów, zbioru dokumentów)

- drzewiasta struktura planu kont

- wielopoziomowa analityka kont

- konta analityczne tworzone ręcznie lub automatycznie przez schematy księgowe podczas księgowania

- obliczanie obrotów i sald kont w oparciu o strukturę planu kont i na podstawie dekretów do dokumentów

- informacje o obrotach i saldach, dostępne na bieżąco, na dowolny dzień okresu obrachunkowego

g) DEKLARACJE I SPRAWOZDANIA

- możliwość obliczenia przychodów i kosztów, ustalenia dochodu wraz z miesięczną zaliczką podatku dochodowego CIT lub PIT

- możliwość dodatkowego tworzenia miesięcznych zaliczek CIT wraz z załącznikami oraz roczną deklaracją CIT (może być przekazywana z programu do systemu e-Deklaracji)

- możliwość automatycznego uwzględnienia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w module enova365 Kadry i Płace

- przygotowanie sprawozdań finansowych

- Bilans, Rachunek Zysków i Strat dostępne w podstawowej konfiguracji systemu

- możliwość modyfikowania zestawień standardowych oraz możliwość tworzenia własnych zestawień

- możliwość obliczania i porównywania wartości za okresy analogiczne z różnych okresów obrachunkowych

- możliwość obliczania zestawień księgowych bezpośrednio na podstawie analizy zapisów księgowychenova logo