Moduł wspiera prowadzenie rozrachunków z kontrahentami za pośrednictwem usługi płatności masowych

Kontrahenci często nie pamiętają, by zamieścić szczegóły płatności w tytule przelewu, co znacznie utrudnia identyfikację, natomiast zawsze zwracają uwagę na poprawność rachunku, na który dokonują wpłaty. Rozwiązanie może współpracować z dowolnym bankiem w Polsce, w standardzie dostępne są formaty importu dla najpopularniejszych banków, a listę można w łatwy sposób rozbudować o kolejne banki (Producent enova365 bezpłatnie tworzy nowy format importu na podstawie odpowiednich dokumentów z banku dostarczonych przez Klienta).

Dla kogo program ENOVA365 Wirtualne Rachunki Bankowe?

 • Firmy, które oferują swoje produkty lub usługi znacznej liczbie odbiorców
  • Przedsiębiorstwa z branży telekomunikacyjnej
  • Dostawcy Internetu, telewizji cyfrowej lub kablowej
  • Sektor utilities (zakłady energetyczne, zakłady gazownicze, wodociągi)
  • Firmy ubezpieczeniowe
  • Spółdzielnie mieszkaniowe
  • Uczelnie
  • Zarządcy wspólnot mieszkaniowych

Funkcjonalność modułu Wirtualne Rachunki Bankowe ENOVA365

Generowanie numerów indywidualnych rachunków wirtualnych podczas wprowadzania faktury sprzedaży dla:

 • kontrahenta (najbardziej popularny – każdemu kontrahentowi przypisany zostaje jeden numer rachunku wirtualnego, na który będzie kierować swoje zobowiązania wobec wystawcy płatności),
 • każdej należności
 • albo dla każdego dokumentu, w zależności jak Klient ustali z bankiem.

Importowanie do enova365 pliku z elektronicznym zestawieniem operacji bankowych dostarczonego przez bank. Podczas importu:

 • program automatycznie rozlicza (paruje) wpłaty z należnościami na podstawie zgodności numeru rachunku,
 • użytkownik może dodawać szczegółowe atrybuty (cechy, opisy analityczne) do każdej z operacji bankowych już podczas importu, jak i bezpośrednio po nim (możliwość taką dają matryce definiowalne dla poszczególnych typów wpłat/wypłat – mechanizm identyczny jak w przypadku enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe).

Korzyści wynikające z używania modułu Rachunki Bankowe programu ENOVA365

 • znaczące przyspieszenie wprowadzania danych do systemu,
 • automatyzacja rozliczania płatności,
 • obniżenie kosztów obsługi należności,
 • możliwość nanoszenia informacji istotnych księgowo przez osoby nieposiadające specjalistycznej wiedzy (standardowe mechanizmy programu – matryce),
 • wsparcie działu księgowego poprzez naniesienie w dokumencie źródłowym (wpłacie/wypłacie, operacji bankowej) szczegółowych atrybutów (cecha, opis analityczny), które zostaną wykorzystane do automatycznego zaksięgowania wyciągów.