program enova 365

Moduł Kadry i Płace to narzędzie, które sprawnie wspiera administrowanie zasobami ludzkimi w różnego rodzaju placówkach, od tych zatrudniających kilkunastu pracowników po korporacje, w których pracują tysiące osób.

Kadry płace zapewnia odwzorowanie nawet złożonej struktury firmy, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań polskiego ustawodawstwa, w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych i składek ZUS oraz podatków. Program poprzez odpowiednią parametryzację systemu umożliwia samodzielne przystosowywanie go przez użytkownika do zmieniających się przepisów. System pozwala na określanie harmonogramów czasu pracy oraz składników wynagrodzenia, w tym rozliczania wielowalutowego. Enova365 Kadry płace współpracuje z rejestratorami czasu pracy i programem Płatnik.

Przeznaczenie programu ENOVA365 Kadry i Płace

 • Działy kadr i płac
 • Biura rachunkowe
 • Zarząd
 • Firmy obsługujące firmy z zakresu rachuby płac i ewidencji płac

Funkcjonalności programu ENOVA365 Kadry i Płace

Kadry – program pozwala na zapis danych takich jak dane personale pracowników lub zleceniobiorców oraz dane o członkach ich rodzin, zasady wynagrodzeń i dane podatkowe, dane dotyczące dobrowolnych i obowiązkowych składem zdrowotnych i społecznych.

Płace – rozliczanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych, etatów i umów zleceń, udzielania pożyczek długoterminowych, zarówno opodatkowanych, jak i nie, udzielanie zaliczek na konto wypłaty. Program pozwala na swobodne określanie poszczególnych składników wynagrodzenia.

Kalendarze – za pomocą tego modułu możemy definiować indywidualny czas pracy, również pracy wielopoziomowej odnotowywanie obecności i nieobecności, będących odstępstwem od założonego grafiku. Program jest kompatybilne z automatycznymi rejestratorami czasu pracy.

Deklaracje – moduł ten zawiera wszystkie deklaracje podatkowe, zgłoszeniowe ubezpieczeniowe i rozliczeniowe, umożliwia ich eksport do programu Płatnik. Program jest przydatny w obliczaniu dofinansować dla osób niepełnosprawnych, które wspiera, moduł ten pozwala na przygotowanie deklaracji i wyeksportowanie do programu SODiR off-line. Opcja wbudowanych raportów ma za zadanie ułatwić sporządzanie deklaracji dla GUS.

Zarządzanie zasobami ludzkimi – program jest przydatny w zarządzaniu personelem pracowniczym, pozwala na ułatwienie procesu ocen okresowych – kwartalnych, półrocznych i rocznych oraz ewidencji kursów i szkoleń pracowniczych. ZZLpozwala na przeprowadzenie całego procesu rekrutacyjnegoażdo momentu zatrudnienia kandydata oraz usprawnienie analizy zapotrzebowania personelu na konkretne stanowiska pracy.

Benefity wynikające z korzystania programu ENOVA365 Kadry i Płace

 • Usprawnienie procesów działu HR przy zarządzaniu
 • Oszczędność w czasie pracy działu HR
 • Szybki dostęp do informacji o personelu
 • Ograniczenie występowania pomyłek
 • Automatyzacja procesów
 • Zwiększenie wydajności pracy
 • Gwarancja zgodności z wymogami ustawowymi

Pozostałe informacje dotyczące programu enova365 i jej modułów uzyskasz w poniższym artykule: 

enova365

enova365

enova365 - system na miarę XXI wieku stworzony z myślą o nowoczesnych firmach z aspiracjami, wyróżniający się wysokim zaawansowaniem technologicznym oraz dużym zrozumieniem współczesnego biznesu. enova365 tak jak firma może ulegać rozwojowi, partnerując swoją funkcjonalnością na każdym etapie jej działalności. Ogromne możliwości programu idą w parze z niezwykłą łatwością obsługi,...

Czytaj dalej