Moduł daje możliwość ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w oparciu o klasyfikacje budżetowe.

Oprócz prowadzenia księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości opisywane rozwiązanie daje możliwość przygotowywania planów wydatków i dochodów w oparciu o wspomniane klasyfikacje budżetowe, a następnie kontrolę zaangażowania środków budżetowych oraz kontrolę realizacji tych planów. Zgromadzone w systemie informacje są podstawą tworzenia sprawozdań wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów np.: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-30 itp.

Dla kogo program ENOVA365 z modułem Jednostki Budżetowe?

Jednostki budżetowe, stowarzyszenia lub inne podmioty, które swoją działalność finansują ze środków budżetu państwa i z tego tytułu są zobligowane do prowadzenia ewidencji księgowej wg klasyfikacji budżetowej i klasyfikacji zadaniowej.

Funkcje programu ENOVA365 Jednostki Budżetowe

 • tworzenie planu wydatków wg budżetowej klasyfikacji
  • rodzajowej,
  • zadaniowej
  • lub mieszanej,
 • korekty planów w kolejnych okresach,
 • procentowa i kwotowa kontrola wykonania planów i zaangażowania środków budżetowych,
 • wspomaganie rejestrowania dokumentów z podziałem i przyporządkowaniem do klasyfikacji budżetowych,
 • przyporządkowanie pracowników i rozliczanie wynagrodzeń wg klasyfikacji budżetowych,
 • tworzenie schematów podziałowych dla dokumentów, które umożliwiają automatyzację procesu przypisywania dokumentów do pozycji klasyfikacji budżetowych,
 • przegląd rozrachunków wg klasyfikacji budżetowych,
 • przygotowywanie i eksport do bankowości elektronicznej przelewów z informacją o klasyfikacji budżetowej,
 • automatyczne przyporządkowywanie i księgowanie zapłat wg klasyfikacji budżetowych,
 • automatyczne tworzenie sprawozdań budżetowych np. Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-30 (z wykorzystaniem dodatku Analizy MS Excel).

Benefity płynące z korzystania z programu ENOVA365 moduł Jednostki Budżetowe

 • pełna ewidencja dochodów i wydatków według klasyfikacji budżetowych wymagana od jednostek realizujących te dochody i wydatki,
 • kontrola kwotowa i procentowa wykonania planów i zaangażowania,
 • przyspieszenie oraz usprawnienie procesu księgowania dokumentów zgodnie z ustawą o rachunkowości i wg klasyfikacji budżetowych,
 • przyspieszenie oraz usprawnienie procesu kontroli przepływów pieniężnych wg klasyfikacji budżetowych,
 • automatyzacja tworzenia sprawozdań budżetowych.

Pozostałe informacje dotyczące programu enova365 i jej modułów uzyskasz w poniższym artykule: 

enova365

enova365

enova365 - system na miarę XXI wieku stworzony z myślą o nowoczesnych firmach z aspiracjami, wyróżniający się wysokim zaawansowaniem technologicznym oraz dużym zrozumieniem współczesnego biznesu. enova365 tak jak firma może ulegać rozwojowi, partnerując swoją funkcjonalnością na każdym etapie jej działalności. Ogromne możliwości programu idą w parze z niezwykłą łatwością obsługi,...

Czytaj dalej