Eksport kompletu dokumentów księgowych wraz z opisem analitycznym do odrębnej bazy danych lub innego systemu

Eksport danych odbywa się z poziomu Ewidencji Dokumentów enova365 – tam spotykają się wszystkie dokumenty z modułów operacyjnych użytkownika.

Jakim firmą dedykowany jest program ENOVA365 Eksporty Księgowe?

 • Firmy prowadzące handel i księgowość w enova365, ale na różnych bazach danych (np. księgowość prowadzona jest przez zewnętrzną firmę)
 • Firmy prowadzące handel w enova365, a księgowość w innym programie
 • Firmy wielooddziałowe pracujące na enova365 w modelu offline (oddziały prowadzą własną księgowość, ale równocześnie przekazują komplet informacji do centrali, która prowadzi księgowość całej jednostki)

Właściwości programu ENOVA365 Eksporty Księgowe

Zakres przenoszonych danych:

 • dokumenty zakupu/sprzedaży wraz z płatnościami,
 • polecenia księgowania,
 • paragony,
 • faktury wewnętrzne,
 • dokumenty magazynowe,
 • raporty kasowo-bankowe (wszystkie lub wskazane),
 • opisy analityczne, dekrety (zapisywane w opisie analitycznym) i/lub cechy do różnych obiektów.

Dokumenty wszystkich wymienionych typów wyeksportowane do jednego pliku tekstowego w formacie enova.txt, otrzymują odpowiedni status i domyślnie nie podlegają edycji, co zabezpiecza przed niezgodnością danych w systemie wyjściowym i docelowym.
Plik może zostać zaimportowany poprzez enova365 Importy Księgowe do księgowości enova365 lub do innego zewnętrznego programu księgowego, przy użyciu dodatku integrującego zgodnego z użytkowanym programem księgowym (pliki enova.txt, z uwagi na prostą strukturę budowy, nie wymagają tworzenia zaawansowanych dodatków integrujących).

Benefity wynikające z korzystania z ENOVA365 Eksporty Księgowe

 • szybka wymiana kompletu informacji niezbędnych w księgowości,
 • oszczędność czasu i eliminacja zbędnej pracy,
 • możliwość eksportu naniesionych w dokumencie źródłowym szczegółowych atrybutów (cecha, opis analityczny), które po zaimportowaniu zostaną wykorzystane do automatycznego zaksięgowania danych.

Pozostałe informacje dotyczące programu enova365 i jej modułów uzyskasz w poniższym artykule: 

enova365

enova365

enova365 - system na miarę XXI wieku stworzony z myślą o nowoczesnych firmach z aspiracjami, wyróżniający się wysokim zaawansowaniem technologicznym oraz dużym zrozumieniem współczesnego biznesu. enova365 tak jak firma może ulegać rozwojowi, partnerując swoją funkcjonalnością na każdym etapie jej działalności. Ogromne możliwości programu idą w parze z niezwykłą łatwością obsługi,...

Czytaj dalej