Przez działalność serwisową rozumiemy zarówno ewidencje, jak i realizacje wszystkich zleceń serwisowych, jakie są świadczone dla podmiotów zewnętrznych (np. serwis wyrobów własnych sprzedanych klientom w ramach obsługi po sprzedażowej) oraz tych w obrębie firmy (np. utrzymanie ruchu). W oby dwóch przypadkach Comarch ERP XL udostępnia narzędzia realizacji procesów właściwych dla obszaru serwisowego.


Ewidencja serwisowanych urządzeń

  • Możliwość zdefiniowania dowolnych parametrów służących do opisywania urządzeń i maszyn, tak własnych, jak i obcych,
  • Możliwość sprawnej i szybkiej identyfikacji właściciela oraz osoby odpowiedzialnej za urządzenie.


Planowanie zleceń serwisowych

  • Rejestracja zlecenia (określenie kompletnego zestawu usług, jakie powinny być wykonane w ramach zlecenia oraz przypisanie kontrahenta i serwisowanego urządzenia)
  • Możliwość przypisania koniecznych składników oraz robocizny, adekwatnie do ich dostępności,
  • Kalkulacja marży i analiza kosztu,
  • Narzędzie zapewnia wsparcie w generowaniu planów przeglądów technicznych.