Moduł ten jest idealnym rozwiązaniem, dostosowanym do potrzeb każdej osoby zajmującej się produkcją, niezależnie czy jest to produkcja seryjna, jednostkowa, dyskretna lub procesowa czy też prosta komplementacja.

Comarch ERP XL dzięki spełnianiu najwyższych standardów umożliwia usprawnienie procesów około produkcyjnych, które są ważne dla samej produkcji, wśród których możemy wymienić zapewnienie na czas dostępności surowców i półproduktów oraz informacja o ich braku.

Funkcje programu Comarch ERP XL Produkcja

Technologia

Definiowanie technologii

W ramach technologii określane są operacje produkcyjne, dla jakich definiowane są konkretne parametry technologiczne oraz przypisuje się im surowce i zamienniki surowców, półprodukty oraz produkty.

Program umożliwia generowanie kilku wersji technologii, które np. można przypisać dla różnych grup kontrahentów oraz w celu otrzymania produktu o wybranych parametrach syntezowanie kilku technologii.


Konfigurowanie produktu

 • Narzędzie to jest nieocenioną pomocą w branżach charakteryzujących się dużą różnorodnością lub wariantowością produktów. Głównym zadaniem konfiguratora produktu jest wspieranie procesów produkcji i sprzedaży wyrobów na indywidualne zamówienie. Moduł pozwala na:
 • Przygotowanie rentownych ofert za pomocą kreatora, który bazuje na macierzy powiązań pytań i odpowiedzi i wygodne budowanie technologii.
 • Stymulację cen sprzedaży na podstawie szeregu parametrów i obliczanie kosztów wytworzenia produktu
 • Oznaczenie wymagalności następnych kroków oraz określenie ich zależności od spełnienia wymaganych warunków.

Harmonogramowanie

Harmonogramowanie produkcji – automatyczne

 • Dostępne różne metody planowania,
 • Tworzenie terminów na wykonanie operacji produkcyjnych przy uwzględnieniu kalendarzy zasobów,
 • Możliwość planowania od wskazanego terminu i na wskazany termin (planowanie wstecz),
 • Uzależnienie czasu planowanych czynności, w zależności od ilości podpiętych zasobów,
 • Tworzenie rezerwacji na surowce i zamienniki w przypadku ich braku
 • W przypadku braku możliwości terminowego wykonania operacji, raportowanie konfliktów
 • Tworzenie kart pracy w oparciu o plany produkcji,


Harmonogramowanie produkcji – ręczne

 • Możliwość prostej modyfikacji planowanego czasy operacji za pomocą wykresu Gantta (metodą „przeciągnij i upuść”),
 • Raportowanie zajętych zasobów produkcyjnych oraz możliwość ich przepinania między zleceniami,
 • Automatyczne przeliczanie i wprowadzanie zmian w planowaniu wszystkich czynności związanych z czynnością modyfikowaną przez użytkownika.


Realizacja i rozliczenie

Realizacja produkcji, nadzór i raportowanie

 • Możliwość rejestrowania wykonania czynności produkcyjnej kompletnie lub tylko jej części,
 • Możliwość nadzoru i raportowania całego przebiegu procesu produkcji,
 • Podgląd czynności i ich realizacji dla wskazanego konkretnie pracownika czy brygady, w określonym przedziale czasu itd,
 • Możliwość prezentowania planu i realizacji produkcji w formie graficznej – wykres Gantta, który można filtrować ponownie, jak na harmonogramie czynności,
 • Możliwość przeprowadzenia stymulacji kosztu produkcji na podstawie raportu kosztów,
 • Bieżąca kontrola produkcji i jej raportowanie,
 • Prosty interfejs, obsługiwany za pomocą ekranów dotykowych do realizacji produkcji.

Rozliczanie produkcji

 • Szczegółowe rozliczania produkcji od strony księgowej,
 • Dokładne zdefiniowanie technicznego i rzeczywistego kosztu wytworzenia uzyskanego produktu,
 • Wykorzystanie kluczy podziałowych w celu przypisania kosztów pośrednich zarówno dodo zleceń produkcyjnych i wyrobów gotowych,
 • Możliwość rozliczania zleceń produkcyjnych według cen ewidencyjnych lub rzeczywistych,
 • Możliwość generowania raportów porównujących koszt rzeczywisty z planowanym.

Kompletacja

 • Wsparcie dla procesu wytwarzania produktów, lub odwrotnie - uzyskiwania z produktów składników,
 • Łatwe definiowanie receptur kompletacji/dekompletacji, w tym możliwość tworzenia wielu receptur dla konkretnego wyrobu,
 • Obsługa zwrotów surowców oraz przyjęcie produktów ubocznych lub odpadów ze zlecenia kompletacji,
 • Rozliczenie zarówno zasobów materiałowych, jak i usług,
 • Automatyczne wyliczenie kosztów związanych z wytworzonymi na tym zleceniu wyrobami gotowymi,
 • Możliwość podglądu aktualnych stanów magazynowych, rezerwacji oraz zamówień.


Projekty

 • Wsparcie pełnego procesu obiegu dokumentów odnośnie danego projektu (dokumenty handlowe i magazynowe dokumenty zamówień, , obiekty projektowo-produkcyjne),
 • Ewidencjonowanie umów, które są realizowane w ramach projektów,
 • Możliwość ewidencjonowania prowadzonych przetargów oraz współpracowanie z aplikacjami kosztorysowymi (Norma Pro, Zuzia, WinBud),
 • Generowanie raportów uwzględniających postępy prac oraz wykorzystanie budżetów w ramach projektów


Kompletacja

 • Wspieranie wszystkich procesów wytwarzania produktów oraz przeciwnie - uzyskiwania z produktów składników,
 • Proste określanie receptur kompletacji/dekompletacji, oraz możliwość tworzenia wielu receptur dla konkretnego wyrobu,
 • Moduł pozwala obsługiwać zwroty surowców, przyjęcie produktów ubocznych lub odpadów ze zlecenia kompletacji,
 • Możliwość rozliczenia zarówno zasobów materiałowych, jak i usług,
 • Możliwość automatycznego wyliczenia kosztów związanych z wytworzonymi na tym zleceniu wyrobami gotowymi,
 • Możliwość podglądu obecnych stanów magazynowych, rezerwacji oraz zamówień.