Uporządkuj i zautomatyzuj procesy w firmie dzięki Comarch ERP XL PROCESY

Przeniesienie definicji procesów biznesowych, jakie są realizowane w twoim przedsiębiorstwie do narzędzi informatycznych, pozwala na ich uporządkowanie oraz automatyzację czynności, tak by udział czynnika ludzkiego w nich nie był konieczny lub był ograniczony do minimum. Umożliwia to usprawnienie wewnętrznego obiegu dokumentów.

Automatyzacja obiegu dokumentów w programie Comarch ERP XL PROCESY

  • Możliwość kompletnej obsługi korespondencji przedsiębiorstwa, zarówno z poziomu systemu, jak i aplikacji dostępnej przez WWW,
  • Ewidencja według dokumentów przychodzących, która umożliwia czytelną strukturę podziału dokumentów –, wychodzących, wewnętrznych,
  • Możliwość przechowywania elektronicznych wersji dokumentów, która zapewnia ochronę przed utratą danych na wypadek zgubienia lub zniszczenia dokumentu papierowego,
  • Możliwość manualnego lub automatycznego przekazywanie dokumentów, które są w obiegu,
  • Możliwość graficznej wizualizacji ścieżek obiegu dokumentu,
  • Automatyczne powiadomienia o nowym dokumencie przekazanym w ramach Obiegu (zadania w systemowej Skrzynce Pracownika lub terminarzu, bądź w zewnętrznej skrzynce mailowej),
  • Możliwość oznaczania dokumentów kodem EAN, która pozwala na szybkie i płynne ich wyszukiwanie,
  • Ograniczenie ilości tradycyjnych, papierowych dokumentów, które w efekcie powoduje zredukowanie kosztów.

Comarch ERP XL PROCESY -Modelowanie procesów biznesowych 

Możliwość analizy i projektowania wewnętrznych procesów na etapie generowania ich modeli oraz przenoszenia ich do systemu informatycznego,

Możliwość częściowej lub całkowitej automatyzacji rutynowych zadań, które nie wymagaj decyzji ludzkich, a stopień zaangażowania pracownika w tych procesach jest elastycznie definiowany podczas tworzenia modelu procesu,

Skrzynka zadań przypisana indywidualnie do każdego pracownika, dzięki której może on kontrolować w przejrzysty sposób działania zachodzące wewnątrz organizacji,

Funkcja automatycznie generowanych przez system przypomnień, która ułatwia egzekwowanie zadań przydzielonych pracownikom.