System Comarch ERP XL jest kompletnym wsparciem procesów handlowych i dystrybucji, zarówno tych od strony sprzedażowej, jak i zakupowej. Moduł wspomaga realizacje transakcji i obsługę za pośrednictwem sieci detalicznej, umożliwia prowadzenie wielu kanałów sprzedaży. Od strony zakupowej pozwala na zarządzanie procesami i dokumentami zakupu.

Różne scenariusze sprzedaży w programie Comarch ERP XL Handel i Dystrybujcja 

 • Możliwość obsługi różnego rodzaju transakcji handlowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, w tym operacji szczególnych (obrót złomem lub towarami koncesjonowanymi, tax free czy obsługa kaucji),
 • Możliwość elastycznego administrowania cenami oraz rabatami,
 • Możliwość generowania rozbudowanej struktury naliczania różnego rodzaju promocji,
 • Możliwość ciągłego monitoringu limitów kredytowych kontrahentów oraz korzystania z funkcjonalnego narzędzia zarządzania płatnościami
 • Dowolne określanie zamienników dla konkretnych pozycji asortymentowych, oraz tworzenie kompletów,
 • Aplikacja dedykowana sprzedawcom pracującym na ekranach dotykowych pozwala na łatwą realizację sprzedaży na stanowisku kasowym
 • Możliwość prowadzenia skutecznej obsługi posprzedażowej, ewidencji i realizacji reklamacji, efektywnej obsługi zwrotu towarów i wykonywanie automatycznych korekt

Funkcjonalność moduł Handel i Dystrybucja w Comarch ERP XL 

 • Moduł gwarantuje zgodną ze standardami systemów jakości realizację procesów związanych z obsługą zamówień, zaczynając od zarejestrowania zapytania ofertowego i oferty, ma zamówieniu, będącym źródłem faktury kończąc,
 • Możliwość przetwarzania dokumentów (informacje wspólne dla konkretnych dokumentów są przenoszone automatycznie, dzięki czemu oszczędza się czas pracownika) pozwala na płynną pracę na dokumentach w ramach jednego procesu zakupowego, sprzedażowego lub zakupowo-sprzedażowego,
 • Komfortowa ewidencja ofert od dostawców oraz możliwość generowania wielowariantowych ofert sprzedaży.
 • Firmy wielodziałowe mają możliwość rejestrowania zamówień zakupu, sprzedaży oraz zamówień wewnętrznych,
 • Możliwość stałego monitoringu poziomu zapasów, przy uwzględnieniu normatywów (optymalne i minimalne stany magazynowe)
 • Możliwość rezerwacji towar na magazynie w momencie przyjęcia zamówienia co umożliwia zagwarantowanie dostępności zamawianego asortymentu,
 • Proste zarządzanie zamówieniami, które można zoptymalizować według różnych kryteriów, takich jak najniższa cena, minimalna ilość dostawców, najkrótsze terminy dostawy, moduł pozwala na automatyczne przydzielanie zamówień do odbiorców oczekujących na dany towar.
 • Możliwość wystawiania faktur zaliczkowych do zamówień.


Swobodny obrót towarami z zagranicy

 • Możliwość tworzenia podstawowych dokumentów przeznaczonych do rejestracji zakupów zagranicznych, takich jak: faktura importowa, zamówienie zakupu, SAD, faktura i przyjęcia zewnętrzne,
 • Kompletna obsługa zakupów zagranicznych, tak nabycia wewnątrzwspólnotowego, jak importu spoza Unii Europejskiej,
 • Rejestracja dokumentów SAD i obsługa składu celnego (procedury 7100, 4071 i inne)
 • Wyliczenie należnych opłat (cło, VAT, akcyza),
 • Deklaracje Intrastat.


CRM - tworzenie bazy o klientach

 • Kompletny zapis wszelkiego rodzaju kontaktów z klientami, na rozmowie telefonicznej rozpoczynając, przez korespondencję drogą elektroniczną, kontakty za pomocą komunikatorów sieciowych, na tradycyjnym spotkani kończąc,
 • Integracja z MS Outlook pozwala na automatyczną archiwizację korespondencji,
 • Możliwość dostęp do informacji o kontrahentach przy pomocy przeglądarki internetowej,
 • Moduł pozwala na gromadzenie oraz analizę informacji z rynku (opinie o produktach, preferencje klientów, ocena współpracy i inne).przy użyciu ankiet przeprowadzanych np. w ramach akcji telemarketingowych, wizyt i innych działań,
 • Skuteczna analiza danych na temat klientów przy wykorzystaniu raportów Business Intelligence.


Zarządzanie pracą zespołów sprzedażowych

 • Efektowne planowanie i stała kontrola realizacji zadań pracowników marketingu i sprzedaży oraz innych działów w firmie,
 • Proste określanie obowiązków, dzięki możliwości podziału struktur sprzedaży na konkretne rejony oraz wskazania osób odpowiedzialnych za kontrahentów w tych rejonach,
 • Możliwość administrowania pracą mobilnych przedstawicieli handlowych poprzez planowanie działań, które powinny być realizowane podczas wizyt, jak i całych wizyt handlowych, analiza rezultatów pracy handlowców. Aplikacja Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży umożliwia monitorowanie tras przejazdowych.
 • Automatyczne przypomnienia oraz korzystanie z terminarzy gwarantuje właściwy obieg informacji,
 • Generowanie planów sprzedażowych i analiza ich realizacji na poziomie całego przedsiębiorstwa oraz na poziomie rejonów sprzedażowych przypisanych do konkretnych opiekunów,
 • Moduł pozwala na weryfikacje ekspozycji towarów w sklepach, przy użyciu dokumentacji fotograficznej, tworzenie raportu obecności towarów własnych lub towarów firm konkurencyjnych w sklepie oraz ewidencjonowanie udziału towarów własnych w całym regale (tzw. facing). Zbieranie danych z terenu przez przedstawicieli, AM miejsce przy użyciu aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż.