Elektroniczna wymiana dokumentów – EDI

Comarch ERP XL we współpracy z Comarch EDI gwarantuje efektywną oraz bezpieczną wymianę danych w całym łańcuchu dostaw. Moduł ten pozwoli Ci na zainicjowanie komunikacji elektronicznej ze wszystkimi partnerami, bez względu na ich obszar geograficzny oraz zaawansowanie technologiczne. Wymiana elektronicznych dokumentów między przedsiębiorstwami pozwala na przyspieszenie i usprawnienie obsługi transakcji.

Wymiana dokumentów z poziomu Comarch ERP XL

  • Pełna kompatybilność z Comarch EDI, wiodącą platformą elektronicznej wymiany dokumentów,
  • Możliwość automatycznego przesyłania różnego typu dokumentów (np. zamówienia, faktury) w formie elektronicznej, z wykorzystaniem formatu XML, według szablonów najpopularniejszego standardu EDI (Electronic Document Interchange),
  • Komunikowanie odnośnie występujących rozbieżności.

Mierzalne korzyści płynące z używania programu Comarch ERP XL EDI

  • Zacieśnienie współpracy z dostawcami i odbiorcami,
  • Niwelowanie błędów wywołanych przez czynnik ludzki,
  • Zredukowanie kosztów, związanych np. z zakupem papieru i innych materiałów eksploatacyjnych, wysyłką i archiwizacją papierowych dokumentów,
  • Oszczędność czasu koniecznego na dostarczenie dokumentu do klienta.