W Comarch Retail zastosowano strukturę trzypoziomową

Umożliwia to centralne zarządzanie na wszystkich szczeblach sieci handlowej oraz równoczesne zarządzanie procesami, które zachodzą w obrębie danego poziomu organizacyjnego sieci. Dzięki temu osoby decyzyjne w firmie mają z jednego miejsca pełną kontrolę nad funkcjonowaniem całej sieci, począwszy od Centrali, poprzez oddziały (sklepy, BackOffice), aż po stanowiska sprzedaży (POS, FrontOffice).

Centrala Comarch Retail

Centrala Comarch Retail umożliwia m.in.:

 • Szybkie reagowanie na zmiany, dzięki analizom Bussines Intelligence,
 • Obniżenie kosztów oraz oszczędność czasu dzięki zautomatyzowaniu rutynowych procesów,
 • Planowanie działań w całej sieci,
 • Bieżące raportowanie wyników pracy oddziałów,
 • Kontrolę kosztów i zatowarowania punktów sprzedaży,
 • Szybką komunikację z podległymi sklepami,
 • Uporządkowanie całego procesu obiegu dokumentów w sieci.

BackOffice

Comarch Retail BackOffice stanowi idealne połączenie pomiędzy punktami sprzedaży POS a Centralą, pozwalając na sprawny przepływ informacji i wymianę dokumentów w ramach całej sieci. BackOffice umożliwia m.in.:

 • Szybką realizację procesów przyjęcia towaru na poszczególne magazyny oraz rozdysponowanie tego towaru na półkach sklepowych.
 • Przesuwanie towarów pomiędzy sklepami i oddziałami bez konieczności angażowania Centrali.
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji bez konieczności przerywania sprzedaży. Na potrzeby remanentu można wyłączyć dowolną część asortymentu.
 • Wykorzystanie kolektorów danych lub czytników kodów kreskowych w procesie inwentaryzacji, co znacznie usprawnia pracę i eliminuje błędy.
 • Szybkie generowanie Bilansu Stanu Towarów na dowolne grupy produktów. W oparciu o prognozy, system podpowiada ile towaru należy zamówić, jak go rozdysponować oraz wygeneruje niezbędne dokumenty.
 • W oparciu o prognozy popytu czy poziomu zatowarowania wyróżniać sklepy o różnej wielkości, popularności, atrakcyjności itp.

Comarch Retail POS - Punkt sprzedaży

Comarch Retail POS to rozwiązanie dostosowane do specyficznych potrzeb, eliminujące typowe problemy związane z obsługą Klienta w punktach sprzedaży, takie jak:

Kolejki przy kasie ⇒ Możliwość otwierania kilku paragonów jednocześnie, co pozwala na szybką obsługę kolejnych osób.

Brak towaru w sklepie ⇒ Sprzedawca może sprawdzić dostępność artykułu w innych sklepach lub oddziałach.

Awaria komputera ⇒ Mechanizm „koła ratunkowego” pozwala w niecały kwadrans odtworzyć stanowisko POS na innym komputerze.

Klient chce kupić towar z półki, którego nie ma w systemie ⇒ Możliwość sprzedaży poniżej stanów magazynowych.

Brak dostępu do Internetu w punkcie POS ⇒ możliwość pracy i synchronizacji z oddziałami i centralą w trybie offline.

Zintegrowanie z systemami ERP

Comarch Retail jest nowoczesnym rozwiązaniem, pozwalającym na elastyczne dopasowanie do wymagań konkretnej branży i firmy. System cechuje również otwartość, czyli możliwość integracji z innymi rozwiązaniami klasy ERP.

W standardzie system został zintegrowany z rozwiązaniami klasy ERP: Comarch ERP Altum oraz Comarch ERP XL, co pozwala na jednoczesną obsługę sieci handlu detalicznego oraz wszystkich pozostałych obszarów działalności firmy.

Integracja Comarch ERP Altum z Comarch Retail jest dedykowana polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom handlowo-usługowym i sieciom handlowym, dla których konieczne jest dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb oraz specyficznych procesów.

W przypadku Comarch ERP XL, rozwiązania dedykowanego przedsiębiorstwom produkcyjnym, zintegrowanie z Comarch Retail umożliwia obsługę pełnego procesu: od produkcji towarów po sprzedaż detaliczną. 

Zarządzanie obiegiem dokumentów

Comarch Retail został wyposażony w mechanizmy pozwalające na uporządkowanie, przyspieszenie oraz zautomatyzowanie obiegu dokumentów w całej sieci. Comarch Retail pozwala również zarządzać prawami konkretnych użytkowników do poszczególnych typów dokumentów. Możliwość generowania dokumentów na podstawie wcześniej prowadzonej dokumentacji w obrębie danej transakcji, eliminuje konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych danych do systemu. Obieg dokumentów w ramach sieci może zostać dodatkowo uporządkowany poprzez całkowite lub częściowe zautomatyzowanie wystawiania dokumentów (BPM).