Program PC-POS Premium

Charakterystyka programu PC-POS Premium

PC-POS Premium jest wysoce zaawansowanym rozwiązaniem informatycznym, przeznaczonym do obsługi systemów kasowych obsługujących wiele stanowisk kasowych PC-POS 7.

Do jego głównych zadań należy nadzorowanie i komunikacja nad kasami i kasjerami – system pozwala na bieżącą obserwację utargów zarejestrowaych na poszczególnych kasach, oraz śledzenie wyników sprzedaży wybranych kasjerów.

System daje możliwość rozliczania zmian kasjerów oraz rejestrację odbiorów częściowych, dokumentujących gotówkę, przekazaną przez kasjerów w trakcie pracy.

PC-POS Premium pośredniczy w wymianie danych między programem magazynowym (np. PC-Market) a kasami PC-POS.

System wyposażony jest we własną bazę danych, w której przechowuje m.in.:
- szczegółowe paragony z kas PC-POS 7,
- dokumenty rozliczeń zmian kasjerów i odbiorów częściowych,
- inne dokumenty zarejestrowane na kasach tj. KP, KW, faktury do paragonów.


Podczas wymiany danych z bazą PC-Market 7 mamy możliwość przesyłania wyników sprzedaży tradycyjną metodą, czyli jako poszczególne kasy PC-POS 7, lub też jako zbiorczy utarg z jednej kasy ECR (nowy typ kasy PC-POS Premium).
Program umożliwia przesyłania danych z wykorzystaniem formatu plikowego PC-POS 3, dzięki czemu możliwa jest integracja PC-POS Premium z oprogramowaniem magazynowym innych producentów.

Opis programu PC-POS Premium

W skład systemu kasowegoPC-POS Premium wchodzą następujące elementy:


- komputerowe kasy PC-POS 7- oprogramowania dedykowane stanowiskom pracujących w systemie MS Windows lub Linux,

- program administracyjny POSAdmin– przeznaczony do zarządzania komunikacją z kasami, kontrolujący pracę kasjerów oraz pośredniczący w wymianie danych z systemem magazynowym PC-Market 7(lub innym programem na zapleczu sklepu),

- serwer wymian danych -Server-BackOffice- który umożliwia komunikację POSAdmin z PC-Market 7

Omówienie poszczególnych składowych systemu PC-POS Premium:

PC-POS 7 to program dedykowany obsłudze komputerowych stanowisk kasowych. Podstawowa rolą PC-POS 7 w rozwiązaniu PC-POS Premium to rejestracja sprzedaży paragonowej. 

Podstawowe cechy programu PC-POS 7:

prosty i intuicyjny interfejs użytkownika, który dostosowany jest również do pracy na terminalach dotykowych,

interfejs może zostać zaadaptowany do różnych wymagań użytkowników, np. związanych z branżą,

zastosowanie lokalnej bazy danych i synchronizacji danych z bazą gwarantuje bezpieczeństwo pracy ioraz danych

system jest kompatybilny z większością modeli urządzeń sklepowych (drukarki fiskalne, czytniki kodów kreskowych, klawiatury programowalne, wagi przykasowe)

praca w systemach Windows lub Linux.


Program POSAdmin w rozwiązaniu PC-POS Premium pełni funkcje zarządzającą w zakresie nadzorowania kas PC-POS 7 i pracujących na nich kasjerów. Program wyposażony jest we własną bazę danych, będącą źródłem danych dla kas PC-POS 7 (stąd kasy pobierają dane wykazowe) oraz "magazynem" dokumentów zarejestrowanych na kasach (tj. paragony, faktury do paragonów, wpłaty/wypłaty).

Podstawowe możliwości POSAdmin:

możliwość podgląd aktualnego utargu kasjerów z informacją: zarejestrowanej sprzedaży w poszczególnych formach płatności i walut, wartości sprzedanych/zwróconych opakowań, ilości/wartości anulowanych paragonów i wystornowanych pozycji, wartością udzielonych rabatów,

możliwość podglądu bieżącego stanu kas: wartość zrealizowanego na danej kasie utargu, uśredniona wartość "koszyka" i uśredniona ilość pozycji na zarejestrowanych na danej kasie paragonach ilość zarejestrowanych paragonów,

funkcja ustalania progu alarmu dla gotówkowego utargu kasjerów

rejestrowanie i podgląd dokumentów rozliczeń zmian kasjerów (i odbiorów częściowych)

możliwość podglądu dokumentów wystawionych na kasach

opcja zdalnego zlecania raportów dobowych dla kas PC-POS 7

zestaw raportów przeznaczonych dla systemu nadzoru kas i kasjerów.

Serwer wymiany danych - Server-BackOffice - pośredniczy w procesie wymiany danych pomiędzy programem magazynowym a bazą programu POSAdmin. W bazie przechowuje się dane pobierane i oddawane przez kasy PC-POS 7. Do podstawowe możliwości tego programu należą:

funkcja wymiany danych z bezpośrednim zapisem do bazy PC-Market 7 - osobno dla każdej kasy PC-POS 7- w tym przypadku w bazie PC-Market 7 dla każdej kasy z osobna zapisywane są dokumenty zarejestrowane na poszczególnych kasach

możliwość wymiany danych z bezpośrednim zapisem do bazy PC-Market 7 – zbiorczo, jako jedna kasa ECR typu "PC-POS Premium" - w tym przypadku w bazie PC-Market 7 dla tej jednej kasy generuje się w bazie tylko dokumenty: "Importu sprzedaży z kas" (ilościowo-wartościowy zapis sprzedaży poszczególnych kartotek towarowych na wszystkich kasach) i "Utargu sprzedaży z kas" (odpowiadający sumarycznemu raportowi dobowemu dla wszystkich kas) - w razie potrzeby odtworzenia informacji np. o paragonach szczegółowych, istnieje możliwość skorzystania z raportów dostępnych w POSAdmin

możliwość transferu danych plikowych w formacie PC-POS 3 - w tym przypadku wymiana danych z programem PC-Market 7 możliwa jest po skonfigurowaniu kasy PC-POS 3 (jako kasy ECR), dane tak, jak w poprzednim przypadku są zbijane i zapisane w bazie pod jedną kasą - zależnie od wybranej opcji importu danych z kas w programie PC-Market 7, system pozwala na odpytania się o paragony szczegółowe zarejestrowane na kasach PC-POS 7 i zapisane w bazie POSAdmin.