Jak działa program Konsola Kupca ?

Konsola Kupca to rozwiązanie dedykowane dla sieci sklepów. Dzięki połączeniu z oprogramowaniem PC-Market 7 pracującym w sklepach lub w lokalnych centralach rozwiązanie to jest w stanie zapewnić pełną centralizację sieci. Jest to rozwiązanie optymalne w przypadku sieci sklepów, które posiadają sklepy własne oraz w przypadku sklepów pracujących w modelu franczyzowym.

Konsola Kupca umożliwia zarządzanie kartotekami towarowymi, promocjami, cenami.

Konsola Kupca - oprogramowanie dla centrali sieci sklepów

konsola kupca
Konsola Kupca – jest oprogramowaniem przeznaczonym do obsługi centrali sieci sklepów. Poprzez swoją uniwersalność Konsola Kupca daje możliwość zbierania danych i administrowania różnymi rodzajami sklepów, supermarketów i punktów handlu detalicznego oraz gwarantuje wymianę danych z zewnętrznymi systemami ERP.

Konsola Kupca pozwala na centralne administrowanie listą towarów oraz cenami. Wykazy centralne umożliwiają z kolei szybkie porównanie aktualnych cen, ilości itd. na poszczególnych sklepach. Centrala ma możliwość m.in.:- zablokowania przyjęcia na sklepie w innej cenie niż ta wynegocjowana z dostawcą- zablokowanie przyjęcia na sklepie od innych dostawców, niż zakontraktowani- narzucenie cen detalicznych- wycofanie towarów z oferty.

Konsola Kupca pozwala na centralne administrowanie listą kontrahentów. Kontrahent wprowadzony w centrali jest z automatu rozprowadzony po bazach wszystkich sklepów. W centrali istnieje możliwość sprawdzenia, jak wyglądają obroty z dostawcą albo producentem towaru.

Konsola Kupca daje możliwość centralnego zarządzania kartami stałego klienta i systemami lojalnościowymi. Centrala umożliwia też dokonanie analizy wszystkich wizyt klienta, może naliczać mu punkty, ustalać indywidualne rabaty dla klienta i reguły, wg których zostaną one naliczane.

Konsola Kupca obsługuje centralne zamówienia i dostawy. Centrala ma możliwość odbierania ze sklepów zamówień oraz generowanie na ich bazie zbiorczych zamówień do dostawców.

Konsola Kupca posiada system analiz i raportowania: dokonuje analizy m.in. kolaboracji z dostawcami i producentami, sprzedaży, cen, stanów towarów, marż oraz innych parametrów, które ułatwiają monitoring nad działalnością handlową.