Charakterystyka programu Subiekt GT

Subiekt GT jest to nowoczesny, stworzony na miarę XXI wieku system, do całościowego zarządzania w dziedzinie handlu. To niezwykle sprawne narzędzie ułatwiające funkcjonowanie sklepów, punktów rzemieślniczych, usługowych itp.

subiekt gt

Subiekt GT to kolejna wersja znanych i popularnych na rynku oprogramowań, oferowanych przez Firmę InsERT, Subiektów: 4;5 oraz dla Windows. Bogata funkcjonalność oraz wyjątkowa prosta i intuicyjna obsługa sprawia, że program z powodzeniem sprawdza się w każdej sytuacji, zaś rozwinięta technologia wraz z inteligentnymi rozwiązaniami biznesowymi powodują, że Subiekt GT jest najchętniej wybieranym programem w Polsce. Dzięki najnowszym rozwiązaniom interfejsowym Subiekt GT jest programem niezwykle ergonomicznym oraz przyjaznym dla użytkownika, nie tracąc przy tym swojej sprawności oraz szybkości. Wszechstronne zastosowanie i rozległe możliwości konfiguracji czynią go programem niemal dla każdego użytkownika.

Subiekt GT jest jedną z części rodziny programów InsERT GT, w której skład wchodzą:

  • Rewizor GT – program do prowadzenia księgi handlowej
  • Gratyfikant GT – program kadrowo – płacowy
  • Gestor GT – program do zarządzania relacjami z klientami

Motorem bazy danych dedykowanym dla programów InsERT GT jest Microsoft SQL Server 2008 R2 (w bezpłatnej wersji Express Edition jest dostarczany wraz z systemem). Od wersji 1.29 Subiekt GT cechuje się pełną zgodnością z Microsoft SQL Server 2012.

Zasadnicze możliwości programu Subiekt GT:

- kompletna obsługa wszystkich rodzajów dokumentów handlowych i magazynowych

- możliwość prowadzenia kartoteki kontrahentów (również z informacjami typu CRM)

- możliwość prowadzenia kartoteki towarów, usług, opakowań zwrotnych, kompletów (rozbudowana kalkulacja cen – 10 poziomów cen sprzedaży, również walutowe)

- pełny rozdział na dokumenty handlowe i magazynowe, generowanie faktur do dokumentów WZ, zbiorcze/pojedyncze, automatyczne generowanie WZ do faktury

- pełna obsługa przedpłat, sprzedaży kredytowej, płatności kartą kredytową

- pełna obsługa zamówień zaliczkowych wraz z rezerwacją towaru

- rozszerzony system obsługi rachunków bankowych ( w złotówkach lub innych walutach) wraz z operacjami wypłaty, wpłaty, transfery (wyciągi, opłaty prowizyjne itp.)

- kompletna obsługa należności i zobowiązań (również wielowalutowe)

- szeroka gama zestawień, raportów oraz analiz (również możliwość definiowania własnych raportów)

- system zintegrowany z szerokim wachlarzem urządzeń zewnętrznych (kasy i drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów paskowych itp.)

- ścisła współpraca z komputerową księgą przychodów i rozchodów Rachmistrz GT oraz programem finansowo – księgowym GT

Oferujemy również SFERĘ dla Subiekta GT – jest to dodatek, który umożliwia rozbudowę systemu sprzedaży wraz z dopasowaniem go do swoich specyficznych potrzeb. Funkcjonalność Subiekta GT poszerzą również specjalnie przygotowane pakiety dodatków:

  • Niebieski PLUS
  • Zielony PLUS
  • Czerwony PLUS

Wszystkie dedykowane dla InsERT GT.

Ponadto program jest w pełni zintegrowany z:

  • Mobilnym Subiektem (możliwość sprzedaży w terenie)
  • oscGT (możliwość sprzedaży internetowej)
  • Sello (sprzedaż aukcyjna)

Ta elastyczność jaką cechuje się Subiekt GT stwarza użytkownikowi wiele nowych możliwości w zakresie szeroko rozumianego handlu oraz kreuje nowe perspektywy rozwoju.

Kluczowe cechy Subiekta GT:

- w pełni profesjonalny system magazynowo – handlowy (małe i średnie przedsiębiorstwa)

- zgodny z praktykami i wymogami stosowanymi w krajach Unii Europejskiej

- bezproblemowy i łatwy początek pracy z programem dzięki intuicyjnemu kreatorowi wdrożeniowemu

- opcje przesyłu danych do biura rachunkowego (elektronicznie)

- ewidencja oraz szeroki wachlarz uprawnień dla pracowników

- wysoka ergonomia i komfortowe środowisko pracy dzięki zastosowaniu rozwiązań interfejsowych (zakładki, listy, filtrowanie, sortowanie, zarządzanie kolumnami i wiele innych)

- stały wgląd w kondycję firmy w oparciu o bogatą ofertę zestawień

- możliwość korzystania z dużej ilości skrótów klawiszowych (obsługa za pomocą klawiatury)

- opcje tworzenia indywidualnych raportów i zestawień w oparciu o SQL, XML, COM

- motor bazy danych Microsoft SQL Server 2000, 2005, 2008, 2012 gwarantujący bezpieczeństwo oraz wysoką wydajność pracy

- możliwość pracy jednostanowiskowej lub w sieci komputerowej

- wydruki tekstowe (główne) oraz graficzne (wszystkie) – możliwość zarządzania wydrukami graficznymi, wraz z ich edycją

- szczegółowe zarządzanie rachunkami – tworzenie, rozliczanie wraz z ich pełną historią

- licencja obejmuje trzy stanowiska w standardzie


Dokumenty – wspólne cechy:

- proste mechanizmy wybierania kontrahentów do dokumentów (lista lub poprzez wpisanie fragmentu tekstu związanego z danym kontrahentem – mechanizm InsTYNKT)

- proste mechanizmy wstawiania specyfikacji towarów do dokumentów (lista z możliwością filtrowania, mechanizm InsTYNKT, czytnik kodów kreskowych)

- możliwość podglądu wystawionych wcześniej dokumentów wraz z opcją ich edytowania

- automatyczne generowanie dokumentów magazynowych do dokumentów handlowych

- wielowarstwowy podgląd dokumentów w HTML

- opcje wydruku dokumentu przy pomocy wielu wzorców wydruku, graficznych oraz tekstowych

- opcje wysyłania dokumentu w PDF (droga elektroniczna)

- opcje drukowania naklejek na towary na podstawie dokumentu (również dla kontrahenta)

- możliwość rozliczenia dokumentu jednym kliknięciem (wraz ze śledzeniem historii rozliczenia)

- wiele opcji filtrowania i wyszukiwania danych dokumentów (szeroki wachlarz kryteriów)

- opcje wprowadzania nowych kontrahentów i towarów do kartoteki w momencie edytowania lub wystawiania dokumentu

- dostęp do informacji o kontrahencie lub towarze z poziomu dokumentu

- możliwość prześledzenia historii cen towaru w momencie wypisywania dokumentu

- opcje traktowania opakowania jako towaru na wybranych dokumentach

- opcje dopisywania osobistych uwag do danego dokumentu

- opcje wprowadzania dowolnej, definiowanej kategorii dla danego dokumentu (szczególnie korzystne podczas filtrowania lub grupowania dokumentów np. do importu, do programów księgowych)

- widok różnych cen towarów w momencie wystawiania dokumentu

- opcje parametryzowania ustawień dokumentów

- opcje pobierania i wysyłki dokumentów przy udziale komunikacji plikowej

- możliwość ewidencjonowania oraz rozliczania handlu złomem (oraz innych) w oparciu o zasadę odwrotnego obciążenia (reverse charge) – wraz z naliczaniem VAT w oparciu o faktury wewnętrzne

- możliwość naliczania oraz rozliczania podatku akcyzowego od materiałów opałowych (np. węgiel)


Dokumenty sprzedażowe:

- pełna obsługa podstawowych rodzajów dokumentów (faktury, rachunki, paragony, paragony imienne, faktury detaliczne, korekty, zwroty, faktury zaliczkowe)

- prosta konfiguracja kolejności wydawania towarów ( FILO, LIFO, wg terminu ważności)

- możliwość zdefiniowania w dokumencie wyliczania od ceny netto czy brutto

- opcje sprzedaży towarów w oparciu o wartość

- możliwość wystawienia dokumentów sprzedaży w różnych walutach (również w oparciu o różne kursy)

- opcje pobierania danych kursów walut dzięki zastosowaniu mechanizmu InsMail

- opcje przeliczania wystawionych pozycji wg innych cen

- możliwość obsługi handlu z krajami w Unii Europejskiej oraz spoza Unii

- opcja transakcji VAT wraz z kodami transakcji

- sprzedaż towarów jednorazowych (towary, których nie chcemy ewidencjonować w kartotekach)

- możliwość nanoszenia rabatów na podstawie rabatu domyślnego, przypisywanego towarowi lub kontrahentowi (również na podstawie promocji lub rabat naniesiony ręcznie)

- automatyczne generowanie podatku VAT w momencie wypisywania dokumentu

- obsługa wszelkich rodzajów płatności (karty płatnicze, przelewy, kredyty, kredyty kupieckie z określonym terminem płatności)

- opcje definiowania do jakiej kasy dokonana została gotówkowa płatność dokumentu

- możliwość określenia na jaki rachunek (bankowy) została dokonana płatność przelewem

- status fiskalizacji oraz fiskalizacja dokumentów na drukarkach fiskalnych

- możliwość tworzenia dokumentów, po odbiorze sprzedaży, z kasy fiskalnej

- opcja osobistego utworzenia dokumentu fiskalnego (w momencie gdy odbiór sprzedaży z kasy fiskalnej nie jest możliwy)

- możliwość definiowania skutku magazynowego (dokument wydaje towar z magazynu natychmiast po zapisaniu lub w terminie późniejszym)

- proste nanoszenie korekt do faktur sprzedażowych i zwrotów detalicznych (jedno kliknięcie na dokumencie)

- opcja wprowadzania korekt i zwrotów do dokumentów, których nie ma w Subiekcie GT (dokumenty wystawione przed wprowadzeniem systemu)

- ewidencja i wydruk adresów: korespondencyjnego oraz dostawy kontrahenta

- możliwość obsługi handlu między polskimi podmiotami w walucie obcej

- wydruk numeru PESEL i traktowanie go jako identyfikator podatkowy osób fizycznych


DOKUMENTY ZAKUPOWE

- pełna ewidencja zewnętrznych dokumentów handlowych (faktury, rachunki zakupu, korekty faktur zakupu)

- opcje wystawiania faktur zakupu RR (rolnicy ryczałtowi)

- opcje wystawiania i potwierdzania not korygujących

- możliwość ewidencjonowania dokumentów z zewnątrz wg ich numerów oryginalnych lub nadawanie im numeracji w Subiekcie GT

- kontrolowanie unikatowych numerów w dokumentach oryginalnych

- proste nanoszenie korekt do dokumentów oraz not korygujących (jedno kliknięcie na dokumencie)

- opcja kalkulacji cen towarów w kartotece w oparciu o ceny w dokumencie zakupu

- możliwość wystawiania faktur wewnętrznych w oparciu o istniejące lub nieistniejące dokumenty zakupu, korekty do faktur wewnętrznych


FAKTURY ZALICZKOWE ORAZ ZAMÓWIENIA

- możliwość wystawiania dokumentów zamówień (klienci, dostawcy)

- przekształcanie zamówień w dokumenty (handlowe, magazynowe)

- opcja przekształcania zamówień od klienta na zamówienia do dostawcy w oparciu o wykaz podstawowych dostawców

- możliwość ewidencjonowania wpłat za pomocą faktur zaliczkowych na poczet zamówień

- możliwość wydruku zamówienia od klienta w postaci Faktury Pro Forma

- różnicowa lub proporcjonalna metoda naliczania VAT na fakturach zaliczkowych

- wybór wysyłania do drukarki fiskalnej sprecyzowanych towarów, które są na fakturach zaliczkowych lub zaliczek zbiorczych w poszczególnych stawkach

- opcje wystawiania faktur zaliczkowych w okresie kiedy obowiązywały różne stawki VAT na towary zamówione (okres przejściowy)

- możliwość obliczenia przewidywanej marży i zysku na zamówieniu od klienta

- system ostrzegania lub blokowania ( lub jeden wraz z drugim) przyjmowania zamówień od klientów, którzy zalegają z płatnościami

- możliwość definiowania oraz drukowania zalecanych form płatności

- możliwość naliczania oraz rozliczania odpisów na poczet funduszy promocji produktów rolno-spożywczych


DOKUMENTY MAGAZYNOWE

- pełna ewidencja ruchu towaru do oraz z magazynu wraz z ruchem towaru między magazynami (oddziałami)

- pełna ewidencja wydań oraz przyjęć wewnętrznych przy udziale dokumentów przychodu i rozchodu wewnętrznego

- możliwość ewidencjonowania inwentaryzacji w magazynie dwoma sposobami: pełny i uproszczony (szybki)

- opcje wystawiania faktur zbiorczych (sprzedaż, zakup) w oparciu o wiele wydań lub przyjęć zewnętrznych

- możliwość przekształcenia dokumentu magazynowego w fakturę zwykłą, fakturę RR, paragon lub paragon imienny

- zbiorczy system naliczania korekt kosztów w oparciu o podany okres czasu dla dokumentów zarówno handlowych jak i magazynowych

- opcje kalkulacji cen towarów w oparciu o dokumenty magazynowe przychodujące towar

- możliwość prowadzenia pełnej inwentaryzacji przy udziale wielu pracowników w tym samym czasie

- możliwość wprowadzenia automatycznych: przychodu i rozchodu towarów w oparciu o wykonane inwentaryzacje

- ewidencja przesortów na dokumencie gromadzącym dane z inwentaryzacji


ROZLICZENIA I FINANSE

- pełna ewidencja dokumentów zewnętrznych jako faktur zakupu, dokumentów kasowych KP/KW w określonych przez użytkownikach kasach gotówkowych (oddzielny, indywidualny numer dla każdej kasy) Moduł wspólny z Rewizorem GT

- pełna ewidencja operacji bankowych (wpłata, wypłata) z podziałem na rachunki bankowe podmiotu. Moduł wspólny z Rewizorem GT

- opcje dodawania transferów bankowych między kontami podmiotu – występuje automatyczne tworzenie operacji wpłat i wypłat z konta

- opcje formułowania statusów uzgodnienia operacji bankowych (operacja uzgodniona, nieuzgodniona, do uzgodnienia) z użyciem numerów wyciągów bankowych

- możliwość prowadzenia rachunków bankowych w dowolnie wybranej walucie

- moduły rozliczeniowe wspólne dla programów: Subiekt GT, Rewizor GT

- 4 rodzaje rozliczeń – należności (N), zobowiązania (Z), spłaty należności (SN), spłaty zobowiązania (SZ)

- pełna ewidencja rozliczeń dla: dostawców, odbiorców, personelu pracowniczego, US i ZUS

- automatyczne wystawianie rozliczeń poprzez generowanie dokumentu handlowego (również opcja ręcznego wprowadzenia rozliczeń)

- różne sposoby rozliczania: pojedyncze, zbiorcze oraz przez skojarzenie z nierozliczonymi rozrachunkami przeciwnego typu, w oparciu o dokument kompensacyjny

- obsługa źródłowego programu: Subiekt GT, Rewizor GT lub Gratyfikant GT w modułach rozrachunkowych

- obsługa cesji rozrachunku w momencie dekretacji dokumentów handlowych Subiekta GT płatnych ratalnie lub kartą płatniczą

- wgląd w pełną historię rozliczeń (stan na dowolnie wybrany dzień – 3 zestawienia standardowe)

- ewidencjonowanie dokumentów kompensacyjnych (moduł kompensaty)

- 3 stany dokumentu kompensacyjnego (propozycja kompensacyjna, kompensata zrealizowana oraz odrzucona)

- pełna ewidencja wyciągów bankowych (ze wszystkich banków i kont podmiotu)

- opcja rozliczania w walutach obcych spłatami w złotówkach i odwrotnie

subiekt gt

KARTOTEKI

- obszerna kartoteka wszystkich kontrahentów (podział na odbiorców, dostawców, firmy, osoby)

- rejestrowanie i korzystanie z adresów korespondencyjnych oraz dostawy (adresy przypisane do kontrahentów)

- różnorodność parametrów dla wprowadzanych pozycji kartotekowych

- opcje dopisywania wielu parametrów do danego kontrahenta (domyślny rabat, płatność itd.)

- opcje dodania zdjęcia do danego kontrahenta

- możliwość grupowania kontrahentów

- opcje definiowania pól własnych (8 pól)

- opcje wprowadzania i rejestrowania notatek do danych kontrahentów

- możliwość deaktywacji nieużywanych kontrahentów

- możliwość przesyłania informacji o kontrahentach do innych oddziałów za pomocą danych przesyłanych komunikacją plikową

- rejestrowanie kontaktów do kontrahenta (e-mail, telefon, fax, komunikatory internetowe)

-rejestr asortyment w oparciu o podział na towary, usługi, komplety oraz opakowania

- opcje budowania kompletów ze składników zgodnych ze specyfikacją

- możliwość przesyłania danych o towarach za pomocą komunikacji plikowej (między oddziałami)

-możliwość deaktywacji nieużywanych pozycji kartoteki towarów

- szeroka i różnorodna kalkulacja cen (wiele poziomów cen, własne narzuty, marże, cła itd.)

- możliwość wprowadzania danych niezbędnych do współpracy z urządzeniami zewnętrznymi (kod PLU, nazwa fiskalna, towar do ważenia itd.)

- opcje przyporządkowania wielu kodów kreskowych do jednej pozycji towarowej

- podstawowe oraz dodatkowe jednostki miary

- opcje przypisania sprzedaży towarom poprzez wartość

- możliwość określania różnych stawek VAT przy zakupie i sprzedaży

- możliwość określania powiązanego asortymentu, który wprowadzany jest do dokumentu automatycznie równolegle z towarem ( np. sok+butelka)

- definiowanie danych potrzebnych do deklaracji Intrastat

- możliwość grupowania asortymentu (zapisywanie do grup i przypisywanie cech)

- określanie pól własnych asortymentu towarowego (do 8 pól)

- opcje wykonywania operacji zbiorczych w oparciu o bazę towarową (zmiany stawek VAT, cechy, grupy, PKWiU)

- kartoteki: wspólników, właścicieli, instytucji (US, ZUS)

- możliwość obsługiwania szerokiej gamy innych słowników kartotekowych jakie oferuje moduł Słowniki


URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE – WSPÓŁPRACA

- wydruk dokumentów poprzez drukarki graficzne i tekstowe

- obsługa kas fiskalnych – ponad 100 modeli

- obsługa drukarek fiskalnych – ponad 50 modeli

- obsługa wag etykietujących – ponad 20 modeli

- opcja współpracy z czytnikiem kodów paskowych (RS, klawiaturowy), obsługa kodów ze zmienną ilością, ceną, wagą

- możliwość przesyłania oraz importowania informacji o towarach, odbioru, sprzedaży, raporty (dobowe, okresowe) oraz szereg innych operacji

- możliwość zaplanowania operacji do wykonania oraz zdefiniowanie kolejności ich wykonania

- proces synchronizacji gwarantujący zgodność danych między Subiektem GT a urządzeniami

- wszystkie operacje raportowane w rejestrze transmisji


DODATKOWE FUNKCJONALNOŚCI

- program obsługuje Intrastat

- możliwość definiowania promocji, rabatu na określony asortyment, grupy asortymentu dla kontrahentów w określonym terminie

- możliwość definiowania i generowania wielu cenników

- opcje definiowania przeceny z możliwością wyboru cen, które mają być zmienione (metody obliczania nowych cen wraz z zaokrągleniami do pełnych kwot, jak i końcowej „99”)

- opcje blokady edycji dokumentów z określonego okresu

- możliwość drukowania różnego rodzaju naklejek za pomocą szerokiej gamy szablonów (dla towarów, kontrahentów)

- możliwość generowania wielu zestawień sprzedaży, zakupów, w oparciu o wybrane okresy, rozliczenia, rejestry VAT itp.

- opcje kreowania własnych zestawień w oparciu o technologię SQL, XML, COM

- wybór ponad 220 wzorców wydruku w opcji standardowej

- opcje kreowania własnych wzorców na podstawie wzorców fabrycznych

- opcje importowania i eksportowania wzorców

- profilowana kontrola prawidłowości NIP-u kontrahentów oraz rachunków bankowych

- duży zasób rozbudowanych słowników (dedykowane lub osobne moduły)

- opcje przypisywania personelowi szczegółowych uprawnień do wszystkich opcji w programie (Słowniki – Personel)

- możliwość przeniesienia danych z wcześniejszych programów (Subiekt 4, Subiekt 5, mikroSubiekt, miksoSubiekt dla Windows, Subiekt dla Windows)

- wszechstronna archiwizacja danych – wiele opcji (w trakcie pracy programu, pojedynczych lub wszystkich podmiotów, konfigurowalny harmonogram archiwizacji, możliwość tworzenia dowolnej nazwy archiwum, zabezpieczenie hasłem itp.)

- opcje definiowania wielu użytkowników programu – praca sieciowa

- użycie profesjonalnej bazy danych (MS SQL Server 2000, 2005, 2008, 2008 R2 lub 2012)

- wyjątkowy mechanizm InsMail komunikujący ważne wydarzenia i informacje

- możliwość archiwizowania danych na podstawie ustalonych harmonogramów

- tematyczny system pomocy, uruchamiający się zgodnie z miejscem wywołania

- pełna kompatybilność z Rachmistrz GT (księga przychodów i rozchodów, podatek zryczałtowany) – wspólna kartoteka kontrahentów

- pełna kompatybilność z Rewizor GT (księga handlowa) – wspólna kartoteka kontrahentów i rozrachunki

- pełna kompatybilność z Gestor GT (zarządzanie relacjami z klientami) – wspólna kartoteka kontrahentów i towarów.

Mobilna wersja SUBIEKTA:

MOBILNY SUBIEKT – program dla firm

MOBILNY SUBIEKT – program dla firm

Z myślą o handlowcach pracujących w terenie, nieustannie jeżdżących do klientów, stworzono program mobilny Subiekt, dający możliwość sprzedaży oraz zbierania zamówień. Ten prosty, acz niezwykle nowoczesny system działa poprzez urządzenia mobilne z ekranem dotykowym. Dzięki integracji z Subiektem GT program zyskuje dostęp do danych dotyczących cen asortymentu, stanów magazynowych, kontrahentów....

Czytaj dalej

Zobacz również:

Subiekt Sprint 2

Subiekt Sprint 2

Subiekt Sprint 2 to system szybkiej sprzedaży przeznaczony dla firm obsługujących klientów detalicznych. Sprawdza się w sklepach jedno- i wielostanowiskowych (w tym samoobsługowych), zarówno w pojedynczych sklepach, jak i sieciach. Współpracuje z systemami handlowymi Subiekt GT lub Subiekt nexo (wymiana danych o towarach, cenach, kontrahentach itp.), a także z wieloma...

Czytaj dalej