Przelewy 2 to proste narzędzie do drukowania poleceń przelewów. Jest to już kolejna wersja systemu, pozwalającego na wydruki zgodne z aktualnymi wzorcami przelewów, w tym także ZUS-owskich. Co istotne, program może funkcjonować samodzielnie, ale także we współpracy z systemami InsERTu:

Z jakich systemów InsERTU może korzystać narzędzie „Przelewy 2”

▪ Subiekt 5 EURO - od wersji 1.00

Subiekt 5 - od wersji 1.00,

▪ Subiekt 4 MEGA - od wersji 1.08,

▪ Rewizor 3 EURO - od wersji 1.00,

▪ Rewizor 3 - od wersji 1.00,

▪ Rewizor 2 - od wersji 1.05,

▪ Rachmistrz 4 EURO - od wersji 1.00,

▪ Rachmistrz 4 - od wersji 1.00,

▪ Rachmistrz 3 - od wersji 1.04,

▪ Rejestrant - od wersji 1.08,

▪ Gratyfikant 3 - od wersji 1.00,

▪ Gratyfikant 2 - od wersji 1.01.

Istnieje także możliwość pracy z poprzednimi wersjami wymienionych tu programów, przy czym nieodzowna jest do tego pomoc opcjonalnych modułów, które dołączono do systemu Przelewy 2 (na płycie CD znajduje się specjalny moduł do Subiekta 4).

Program „Przelewy 2” oferuje następujące możliwości:

▪ opcję wyboru wzoru wydruku;

▪ opcję precyzyjnego wykonania wydruku przelewu tak, by właściwe znaki dopasowały się do kratek formularza;

▪ możliwość wpisania danych przelewu;

▪ opcję importu dyspozycji przelewu z programów DOS-owych (możliwość edycji wyłącznie w pliku importu);

▪ opcję zapisu do pliku przelewów zmienionych lub dodanych;

▪ możliwość drukowania przelewów ZUS;

▪ opcję zarządzania własnym rejestrem kontrahentów i nadawców.

Program uwzględnia możliwość edycji parametrów wydruku, w tym m.in. druk na oryginale lub własnym szablonie, druk kolorowy bądź czarno-biały, podanie danych użytkownika.

Przelewy 2 to aplikacja nieskomplikowana, ale bardzo ułatwiająca codzienną pracę księgowego czy kadrowego.