Pierwszym z serii pakietów rozszerzających funkcjonalności systemów, które należą do linii InsERT GT, jest PLUS niebieski.

Seria pakietów o nazwie PLUS wychodzi naprzeciw potrzebom tych przedsiębiorców, którzy korzystając w swej codziennej działalności z systemów komputerowych, poszukują programów z dodatkowymi funkcjami. Serię PLUSA tworzą trzy programy zawierające rozszerzenia funkcjonalne dla systemów z linii InsERT GT. Dzięki PLUS-om użytkownik może już zbudować system, który doskonale sprawdzi się w firmach małej i średniej wielkości, przy czym zwiększenie funkcjonalności nie wymaga żadnych zmian w strukturze programów ani też użycia dodatkowych narzędzi.

Zalety pakietów programu InsERT 

Zaletą pakietów jest niewątpliwie możliwość wyboru konkretnego PLUSA – są one uszeregowane według kolorów – w zależności od tego, jakiego rodzaju funkcjonalność odpowiada potrzebom klienta. Warto podkreślić, że rozwiązanie zaproponowane przez twórców systemu InsERT GT jest korzystną finansowo inwestycją w porównaniu do analogicznych bądź zbliżonych parametrami produktów innych firm, co czyni je bardzo atrakcyjnym dla potencjalnego użytkownika.

Dodać też trzeba, że instalacja pakietu jest prosta i przyjazna dla odbiorcy; odbywa się w podobny sposób jak aktualizowanie programu i nie wymaga żadnej specjalistycznej wiedzy.

Rozszerzeniem funkcjonalności, które szczególnie warto polecić użytkownikom, jest PLUS niebieski dla InsERT GT. Zapewnia on nową funkcjonalność dla wszystkich systemów z linii InsERT GT, w dodatku na wszystkich stanowiskach. Aby go uruchomić, należy uaktualnić programy do wersji 1.09.

Poniżej funkcjonalności, które oferuje niebieski PLUS:

▪ funkcja sprzedaży z dowolnych, ręcznie zdefiniowanych dostaw;

▪ wprowadzenie nowych algorytmów zdejmowania ze stanu FIFO/LIFO z uwzględnieniem terminu ważności dostawy;

▪ funkcja obsługi kodów dostaw (numerów serii/partii) zintegrowana z wydawaniem z dostaw (dodatkowo InsTYNKT wg kodów dostaw);

▪ funkcja automatycznego wydawania dyspozycji w sieci – pozwala na wstępne zablokowanie towaru będącego w magazynie już w czasie edycji dokumentu wydania;

▪ funkcja zapisu dokumentów handlowych i magazynowych z tzw. „odłożonym skutkiem magazynowym” oraz zapisu dokumentów z kategorii MM z tzw. „wykonanym skutkiem tylko w magazynie źródłowym”;

▪ wprowadzenie zupełnie nowych typów dokumentów: zwrotów do przyjęć magazynowych (ZPZ) i zwrotów do wydań magazynowych (ZWZ) oraz związanych z nimi modułów – „wydania odbiorcy” i „przyjęcia dostawcy”;

▪ wprowadzenie rozszerzonych pól własnych dokumentów i kartotek, m.in. pól definiowalnych, pól o charakterze słownikowym opartych na dowolnej definicji czy też pól będących efektem zapytania SQL;

▪ funkcja drukowania z tabel za pomocą mechanizmu Crystal Reports.

Należy dodać, że każdy pakiet z linii InsERT GT wyposażony jest w specjalny przycisk, który uruchamia moduł InfoPLUS (znajduje się obok przycisku pomocy i InfoSfery), zawierający informacje o wszystkich modyfikacjach i nowościach w kolejnych wersjach PLUSA dla InsERT GT. Ponadto InfoPLUS służyć może do aktywacji wersji próbnej, a także do rejestracji produktu przez sieć internetową.

Ważna informacja: próbne uruchomienie niebieskiego PLUSA można wykonać jedynie na podmiocie próbnym! Natomiast każda funkcjonalność dostępna wyłącznie w pakiecie niebieskim PLUSA jest odpowiednio zaznaczona.

Dysponując PLUSEM niebieskim, użytkownik InsERTu GT zwiększa możliwości rozwoju swego biznesu, a dzięki prostocie instalacji i obsługi pakietu z pewnością zaprzyjaźni się z nim na dłużej!