Gratyfikant GT to nowoczesny systemem kadrowo-płacowy. Program jest przeznaczony dla biur rachunkowych oraz małych i średnich firm.

Gratyfikant GT umożliwia prowadzenie ewidencji osobowej w firmie, wystawianie umów, ewidencjonowanie rachunków i wypłat, obsługuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, bardzo ułatwia wystawianie deklaracji skarbowych (m.in.: PIT-8AR, PIT-11/8B, PIT-4, PIT-4R, PIT-36, PIT-37, PIT-40, PIT-36L) oraz ZUS (m.in.: RSA, RCA, RZA, DRA). System dostosowany jest do obowiązujących przepisów. Program współpracuje z programem Płatnik.

gratyfikant gt

Gratyfikant GT jest częścią systemu InsERT GT, został zintegrowany z programami księgowymi:

 • Rachmistrzem GT do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów
 • Rewizorem GT - systemem finansowo-księgowym.

Możliwe jest przeniesienie do niego danych ze starszych wersji systemu ( Gratyfikant 3 oraz mikroGratyfikant GT) a także danych zgromadzonych w systemie Płatnik.

Lista najważniejszych możliwości programu Gratyfikant GT:

 • ewidencja pracowników (badania lekarskie, nagrody, kursy bhp, historia zatrudnienia, kary, podział na grupy, przypisywanie cech, zdjęcia pracownika i wiele innych);
 • ewidencja umów o pracę z elastycznym mechanizmem wykonywania zaawansowanych systemów wynagrodzeń (globalne lub indywidualne składniki płacowe, wiele definicji wypłat w jednej umowie);
 • elastyczny i unikalny model wynagrodzeń, bardzo duże możliwości przy tworzeniu, zarządzaniu i naliczaniu wynagrodzeń dla pracowników;
 • planowanie czasu pracy w umowach o pracę (zmiany kalendarza pracy podczas trwania umowy, określanie wyjątków), wydruki kalendarzy miesięcznych oraz rocznych;
 • rejestracja czasu pracy pracownika (godziny nocne, nadgodziny, rozliczanie miesięczne lub okresowe, godziny absencji);
 • ewidencja nieobecności (absencje urlopowe, chorobowe i wiele innych) zarówno dla umów o pracę jak i umów cywilnoprawnych;
 • składniki płacowe (składniki parametryczne, składniki definiowalne, składniki automatyczne, naliczenia, potrącenia, możliwości parametryzacji);
 • ewidencja umów zleceń, o dzieło oraz kontraktów menedżerskich (m.in. kwotowe koszty uzyskania przychodów); definiowanie harmonogramów wypłacania rachunków dla umów cywilnoprawnych;
 • definicje zestawów płacowych i list płac, automatyzujące i ułatwiające naliczanie comiesięcznych wynagrodzeń; rozliczanie ewidencji czasu pracy, prowizji, akordów, naliczeń, potrąceń i potrąceń komorniczych w dowolnej liście płac; rozbudowany analizator wypłat;
 • naliczanie oraz drukowanie deklaracji: PIT-4, PIT-4R, PIT-11/8B, PIT-8AR, PIT-37, PIT-40, PIT-36, PIT-36L);
 • generowanie danych do deklaracji ZUS (zgłoszeniowych i rozliczeniowych).

gratyfikant gt

Specjalna oferta przygotowanej dla doradców podatkowych i biur rachunkowych umożliwia zakup programu w promocyjnym zestawie.


Sprawdź cenę w naszym sklepie!