Charakterystyka programu Gratyfikant GT Sfera

Z myślą o użytkownikach, którym nie wystarcza standardowa funkcjonalność zwykłego programu , InsERT stworzył nowoczesny, otwarty system do obsługi kadr i płac Gratyfikant GT Sfera. Oprócz typowych możliwości został on wyposażony w specjalną Sferę dla Gratyfikanta GT, a więc strukturę pozwalającą na rozbudowę systemu. Wśród dodatkowych funkcji, jakie oferuje program, warto wymienić m.in. możliwość pobierania danych z systemów RCP czy definiowania własnych składników płacowych.


insert gratyfikant gt sfera

Dzięki dwóm niezależnym mechanizmom użytkownik programu może korzystać z rozszerzeń. Pierwszy to tzw. biblioteki obiektów Gratyfikanta GT. Zastosowanie tego mechanizmu pozwala na pisanie rozwiązań bazujących na wewnętrznych obiektach Gratyfikanta GT i powstałych w Visual Basic for Applications lub w innych językach programowania (np. Microsoft Windows Script, Java Script, Visual C++, Delphi czy Java). Wykreowane w ten sposób rozwiązania upraszczają codzienną pracę, zapewniają automatyzację niektórych czynności, tworzą nowe możliwości (np. integracja z RCP). Drugi z mechanizmów oparty jest na obsłudze skryptów definiujących składniki płacowe.  Użytkownik może tworzyć dowolnie złożone składniki płacowe, uzależniając je od zewnętrznych danych. Stosując tę metodę wdrożeniowiec lub programista definiuje dowolne składniki płacowe w nowoczesnej technologii .NET przy użyciu języków: Visual Basic.NET i C#.  Tak powstałe składniki dołączane są do listy składników płacowych i mogą być w prosty sposób wykorzystywane w codziennej pracy działu kadr i płac firmy.

Podstawowe funkcje proponuje Gratyfikant GT Sfera:

▪ wyjątkowo efektywny i elastyczny model wynagrodzeń, pozwalający na wprowadzanie własnych rozwiązań w zakresie tworzenia i naliczania płac pracowników;

▪ opcja poszerzonej ewidencji pracowników, zawierającej m.in. takie elementy jak: badania lekarskie, kursy bhp, nagrody, kary, historia zatrudnienia, podział na grupy, przypisywanie cech, zdjęcia pracownika itp.;

▪ opcja rozbudowanego rejestru umów o pracę, umożliwiającego elastyczne tworzenie zaawansowanych systemów wynagrodzeń (m.in. różne definicje wypłat w jednej umowie, ogólne lub indywidualne składniki płacowe);

▪ możliwość planowania dokładnego harmonogramu zajęć pracownika w umowach o pracę, pozwalającego uwzględnić np. zmiany kalendarza pracy podczas trwania umowy czy odstępstwa od harmonogramu (wyjątki); opcja ta oferuje także wydruki kalendarzy miesięcznych i rocznych;

▪ ewidencja pozostałych rodzajów umów: zleceń, o dzieło, kontraktów menedżerskich (z uwzględnieniem kwotowych kosztów uzyskania przychodów); możliwość określania harmonogramów realizacji rachunków dla umów cywilnoprawnych;

▪ możliwość rejestracji rzeczywistego czasu pracy pracownika, zawierająca elementy jak: nadgodziny, godziny nocne, absencje, rozliczanie miesięczne lub okresowe (np. kwartalne);

▪ możliwość korzystania z ewidencji nieobecności w pracy (absencje chorobowe, urlopowe, inne) dla umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych;

▪ funkcja rozbudowanego rejestru składników płacowych, obejmującego m.in. naliczenia, potrącenia, składniki parametryczne, definiowalne i automatyczne; opcja stwarza duże możliwości parametryzacji;

▪ funkcja definiowalnych list płac i zestawów płacowych, pozwalająca zautomatyzować naliczanie comiesięcznych wynagrodzeń;

▪ możliwość rozliczania ewidencji czasu pracy, akordów, prowizji, naliczeń i potrąceń w dowolnej liście płac; rozbudowany analizator wypłat;

▪ opcja naliczania i drukowania deklaracji skarbowych (PIT-4, PIT-8A, PIT-11/8B, PIT-36, PIT-36L, PIT-37) oraz możliwość sporządzania danych do deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS.

Możliwości, jakie oferuje Gratyfikant GT Sfera, sytuują go wśród najlepszych i najbardziej funkcjonalnych systemów kadrowo-płacowych na naszym rynku.