Co to jest CRM Gestor GT Strefa?

Jest to wszechstronnym modułem przeznaczonym do wspomagania budowy trwałych relacji z klientami. Program ten jest rozszerzoną wersją Gestora GT, wyposażoną w dodatek Sfera dla Gestora GT– mechanizm umożliwiający dowolne rozbudowanie systemu i dostosowanie go do indywidualnych wymagań firmy. Program pozwala na stworzenie nawet najbardziej wyszukanych rozwiązań informatycznych, które będą w stanie zaspokoić nietypowe potrzeby danego przedsiębiorstwa.

program gestor gt

Gestor GT Sfera pozwala łatwe gromadzenie danych i szybki dostęp do informacji o klientach, program kompleksowo pomaga zarządzać bazą kontaktów.
Jest to narzędzie przeznaczone między innymi do ułatwienia planowanie oraz realizacji kampanii marketingowych dokładnie dostosowanych do odpowiednich grup docelowych. Gestor Gt Sfera gwarantuje lepszą opiekę nad klientami oraz większą efektywność pracy.

Gestor GT Sfera jest częścią InsERT GT Sfera- otwartego systemu dedykowanego do zarządzania firmą, w skład którego wchodzą również takie moduły jak:

Subiekt GT Sfera - program do obsługi sprzedaży,

Rewizor GT Sfera - program finansowo-księgowy,

Gratyfikant GT Sfera - program kadrowo-płacowy.

Do podstawowych możliwości Gestora GT Sfera należą:

 • możliwość szybkiego dostępu do wszystkich informacji dotyczących klientów: szans sprzedaży, działań, wiadomości, dokumentów wystawionych w Subiekcie GT;
 • możliwość planowania i rejestracji w systemie działań, takich jak: spotkania, telefony, zadania, faksy i rozmowy internetowe, listy;
 • funkcja prostego wyszukiwania klienta z dowolnego miejsca w programie;
 • kalendarz pokazujący zakres i termin czynności do wykonania (w ujęciu miesięcznym, tygodniowym i dziennym) wraz z funkcją przypominania;
 • możliwość automatycznego przypisywania e-maili do odpowiednich klientów, generowania wiadomości zbiorczych (mailing) na podstawie zdefiniowanych szablonów oraz pól autotekstu przy użyciu wbudowanego modułu poczty elektronicznej;
 • możliwość dostępu do całej historii kontaktów z klientem (działania, wystawione dokumenty, wiadomości e-mail, data ostatniego kontaktu, wiarygodność płatnicza, nazwisko opiekuna klienta, wysokość udzielonych rabatów itd.);
 • funkcja przydzielania zadań oraz sprawdzania postępu prac poszczególnych pracowników;
 • funkcja tworzenia różnego rodzaju zestawień (m.in. lejek sprzedaży, skuteczność sprzedawców, prognozowanie sprzedaży, aktywność użytkowników itp.), oraz generowane na podstawie informacji zawartych w Subiekcie GT (np. sprzedaż wg asortymentu, raport o towarach);
 • dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb (m.in. dodawanie własnych zestawień, edytowalne słowniki, pasek szybkiego dodawania obiektów, dostosowanie wydruków, pola własne);
 • funkcja generowania powiązań – która umożliwia tworzenie relacji między poszczególnymi obiektami, takimi jak klienci, szanse sprzedaży, działania i wiadomości;
 • biblioteka dokumentów;
 • funkcja schowka, w którym można przechowywać różne obiekty (np. zadania, szanse sprzedaży, wiadomości, klientów,) w celu późniejszego wykorzystania;
 • obsługa walut (w tym pobieranie kursów walut przez Internet);
 • komfortowy i prosty w obsłudze system notatek;
 • strona główna wyposażona w listę zadań dla użytkownika oraz prognozę wartości sprzedaży liczoną w oparciu o otwarte szansy sprzedaży;
 • otwieranie modułów w wielu zakładkach;
 • praca sieciowa wielu użytkowników programu.

Rozwiązania, jakie można stworzyć dzięki Sferze dla Gestora GT:

 • możliwość dostosowania programu do indywidualnych potrzeb klienta zależnych od specyfiki prowadzonej działalności;
 • możliwość stworzenia zbiorczych operacji zamiast serii jednorazowych akcji, jakie wykonywane są w danej firmie bardzo często i wymagają dużej ilości czasu;
 • możliwość napisania własnych aplikacji, które zintegrują Gestora GT z posiadanymi przez użytkownika programami oraz różnego rodzaju urządzeniami wspierającymi pracę w biurze (urządzenia mobilne, rejestratory czasu pracy, centralki telefoniczne);
 • możliwość importu do Gestora GT danych potencjalnych klientów dostarczonych przez firmy zajmujące się prowadzeniem baz adresowych kontrahentów niezależnie od formatu, w jakim te bazy zostają dostarczone;
 • możliwość zastosowania wielu innych rozwiązań wygenerowanych dokładnie według potrzeb użytkownika.

Użytkownicy Gestora GT, korzystający z programu do tej pory i chcieliby dowolnie rozszerzyć funkcjonalność programu, mogą to zrobić, poprzez zakup dodatku Sfera dla Gestora GT.